Новости
О сайте
Часто задавамые вопросы
Мартиролог
Аресты, осуждения
Лагеря Красноярского края
Ссылка
Документы
Реабилитация
Наша работа
Поиск
English  Deutsch

Список депортированных из Литвы в Красноярский край (по данным Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы)

А

EIL.NR. PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS GIM. M. GYVENAMOJI VIETA DATA TREMTIES VIETA GRĮŽO/ NEGRĮŽO (metai) MIRTIES METAI MIRTIES VIETA
          Rajonas Kaimas   Sritis Rajonas Kaimas    
1 Abakanavičienė Jadvyga Domo 1915 Akmenės r. Karpėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1958 1997 Lietuvoje
2 Abakanavičienė Ona Kazio 1921 Akmenės r. Smiltinės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Novosiolovo (Daurskojės)   negrįžo    
3 Abakanavičius Antanas Antano 1935 Akmenės r. Karpėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1958    
4 Abakanavičius Antanas Kosto 1906 Akmenės r. Karpėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1958 1980 Lietuvoje
5 Abakanavičius Domas Antano 1939 Akmenės r. Karpėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1955 1975 Lietuvoje
6 Abakanavičius Klemensas Antano 1908 Akmenės r. Smiltinės k. 1956.01.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Dzeržinskis      
7 Abakanavičiūtė Elena Klemenso 1943 Akmenės r. Smiltinės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Dzeržinskis negrįžo    
8 Abakanavičiūtė Narutienė Jadvyga Antano 1937 Akmenės r. Karpėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1958    
9 Abaravičienė Emilija Antano 1882 Ignalinos r. Seniškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1954 1955 Lietuvoje
10 Abaravičienė Leokadija Antano 1923 Ignalinos r. Seniškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1954    
11 Abaravičius Juozas Antano 1905 Ignalinos r. Seniškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1954    
12 Abaravičius Juozas Juozo 1950 Ignalinos r. Seniškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1954 1983 Lietuvoje
13 Abaris Jonas Jono 1906 Ignalinos r. Kalviasalio k. 1941 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Rešotai      
14 Abariūnaitė Janušauskienė Albina Nikodemo 1924 Zarasų r. Juodalaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis grįžo    
15 Abariūtė Bernatavičienė Valerija Antano 1928 Zarasų r. Maniuliškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.     1956    
16 Abartienė Kotryna Simono 1907 Plungės r. Plokščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Marjasovas 1958    
17 Abartis Bronius Kazio 1902 Plungės r. Plokščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Marjasovas 1958    
18 Abartis Kazys Broniaus 1937 Plungės r. Plokščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Marjasovas 1958    
19 Ablėnas Ferdinandas Petro 1937 Rokiškio r. Štukų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo    
20 Ablėnas Petras Petro 1895 Rokiškio r. Štukų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1964 1969 Lietuvoje
21 Ablėnienė Emilija Romualdo 1903 Rokiškio r. Štukų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1960 1984 Lietuvoje
22 Abraitienė Adelė Pijaus 1897 Marijampolės r. Siberijos k. 1953 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
23 Abraitienė Stanislava Prano 1912 Šakių r. Rogupių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kulička 1957    
24 Abraitienė Zuzana Antano 1891 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957 1971 Lietuvoje
25 Abraitis Algirdas Simano 1935 Šakių r. Rogupių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kulička 1957    
26 Abraitis Jonas Dominyko 1893 Marijampolės r. Siberijos k. 1953 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1957 tremtyje
27 Abraitis Juozas Juozo 1907 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
28 Abraitis Justinas Jono 1934 Marijampolės r. Siberijos k. 1953 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
29 Abraitis Simanas Jono 1891 Šakių r. Rogupių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kulička 1957 1963 Lietuvoje
30 Abraitis Valentinas Simano 1947 Šakių r. Rogupių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kulička 1957    
31 Abraitytė Grigaitienė Adelė Juozo 1924 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
32 Abraitytė Kaminskienė Teresė Ramutė Juozo 1930 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
33 Abraitytė Senkienė Česlova Simano 1944 Šakių r. Rogupių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kulička 1957    
34 Abramavičienė Marcijona Andriaus 1881 Šakių r. Šunkarių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskajos MGB inv. namai 1956 1967 Lietuvoje
35 Abramavičienė Teresė Antano 1875 Kėdainių r. Dotnuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Suchonakovas negrįžo 1949 tremtyje
36 Abramavičienė Viktorija Marija Stasio 1883 Alytaus r. Daugų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas      
37 Abramavičienė Vincenta Adomo 1883 Raseinių r. Godlaukio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Bolšoi Imišas negrįžo 1957 tremtyje
38 Abramavičius Antanas Juozo (Antano?) 1878 Raseinių r. Godlaukio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Bolšoi Imišas negrįžo 1952 tremtyje
39 Abramavičius Jonas Antano 1912 Raseinių r. Godlaukio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Bolšoi Imišas grįžo    
40 Abramavičius Juozas Fabijono 1880 Kėdainių r. Dotnuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Suchonakovas negrįžo 1952 tremtyje
41 Abramavičius Stanislovas Mykolo 1874 Šakių r. Šunkarių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskajos MGB inv. namai negrįžo 1951 tremtyje
42 Abramavičius Stanislovas Antano 1910 Raseinių r. Godlaukio k. 1956.08.08 Krasnojarsko kr. Užūro Bolšoi Imišas negrįžo 1984 laisvėje SSSR
43 Abramavičiūtė Vincenta Antano 1908 Raseinių r. Godlaukio k. 1956.06.28 Krasnojarsko kr. Užūro Bolšoi Imišas negrįžo 1987 laisvėje SSSR
44 Abromaitienė Eleonora Kazimiero 1889 Radviliškio r. Džiugonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1958 1968 Lietuvoje
45 Abromaitienė Ona Motiejaus 1888 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza grįžo 1958 Lietuvoje
46 Abromaitienė Petronėlė Felikso 1904 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė grįžo 1983 Lietuvoje
47 Abromaitienė Vaclova Leono 1929 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955 mirė Lietuvoje
48 Abromaitienė Petraškienė Ona Stasio 1927 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1959    
49 Abromaitis Algis Mykolo 1951 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955    
50 Abromaitis Česlovas Augustino 1930 Radviliškio r. Džiugonių k. 1955.12.17 Krasnojarsko kr. Partizanskojės   1958    
51 Abromaitis Mykolas Jono 1891 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1955    
52 Abromaitis Mykolas Mykolo 1925 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo 1982 Lietuvoje
53 Abromaitis Raimondas (Romas?) Mykolo 1923 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė grįžo    
54 Abromaitytė Birutė Alfonso 1946 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1959    
55 Abromaitytė Petronėlė Mykolo 1935 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė grįžo 1985 Lietuvoje
56 Abrutis Stasys Kazimiero (Barboros?) 1948 Skuodo r. Notėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
57 Abrutytė Ona Jono 1929 Telšių r. Rubežaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1957    
58 Abrutytė Karbonskienė Barbora Antano 1919 Skuodo r. Notėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959 1991 Lietuvoje
59 Abrutytė Šaulienė Janina Jono 1937 Telšių r. Rubežaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1957    
60 Abunevičienė Elena Juozo 1927 Alytaus r. Adamonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Abakanas 1957    
61 Abunevičius Adomas Jono 1943 Alytaus r. Adamonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Abakanas 1957    
62 Abunevičius Jonas Simo 1920 Alytaus r. Adamonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Abakanas 1957    
63 Achranovičius Benediktas Adomo 1894 Švenčionių r. Subatiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo        
64 Adakauskas Vincentas Vincento 1935 Kretingos r. Barzdžių Medsėdžių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959    
65 Adakauskas Vincentas Vincento 1907 Kretingos r. Barzdžių Medsėdžių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959 1966 Lietuvoje
66 Adakauskienė Eugenija Stanislovo 1915 Kretingos r. Barzdžių Medsėdžių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959    
67 Adamavičius Vacys Izidoriaus 1927 Kaišiadorių r. Rumšiškėse 1950 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Šadrinas negrįžo    
68 Adamavičiūtė Motiejūnienė Marijona Igno 1939 Širvintų r. Vindeikių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Staraja Kuzurba 1958    
69 Adamkevičienė Anastazija Jurgio 1912 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas 1975    
70 Adamkevičienė Ona Bernardo 1905 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas 1966 1988 Lietuvoje
71 Adamkevičius Antanas Kazimiero 1942 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1951 Krasnojarsko kr. Jarcevo Serčianka negrįžo    
72 Adamkevičius Augustas Motiejaus 1905 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas negrįžo 1958 tremtyje
73 Adamkevičius Kazimieras Motiejaus 1911 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas 1975 1982 Lietuvoje
74 Adamkevičius Motiejus Motiejaus 1875 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas grįžo 1965 Lietuvoje
75 Adamkevičius Vytautas Kazimiero 1944 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas negrįžo    
76 Adamkevičiūtė Gudzinskienė Danutė Augusto 1934 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas 1966    
77 Adamkevičiūtė Trakimienė Anelė Augusto 1935 Kaišiadorių r. Prozariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Turuchansko Staryj Gorodokas 1966    
78 Adamonienė Adelė Igno 1900 Ukmergės r. Naceliškių I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
79 Adamonienė Kazimiera Mykolo 1912 Ukmergės r. Lentvorų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
80 Adamonienė Kotryna Jono 1881 Ukmergės r. Lentvorų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
81 Adamonienė Marija Antano 1910 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas negrįžo 1955 tremtyje
82 Adamonienė Marijona Antano 1905 Ukmergės r. Kurėjų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
83 Adamonienė Ona Jono 1905 Anykščių r. Kiškelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1965 1988 Lietuvoje
84 Adamonienė Ona Adomo 1878 Kaišiadorių r. Klėriškių k. 1950 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas negrįžo 1957 tremtyje
85 Adamonienė Veronika Narbo 1903 Zarasų r. Vaisgalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958 1987 Lietuvoje
86 Adamonis Antanas Jono 1939 Ukmergės r. Naceliškių I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
87 Adamonis Feliksas Jono 1934 Ukmergės r. Naceliškių I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
88 Adamonis Jonas Jono 1944 Ukmergės r. Naceliškių I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
89 Adamonis Jonas Petro 1887 Anykščių r. Kiškelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957 1973 Lietuvoje
90 Adamonis Jonas Vinco 1898 Ukmergės r. Naceliškių I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1986 Lietuvoje
91 Adamonis Jonas Vlado 1901 Zarasų r. Vaisgalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1965 1968 Lietuvoje
92 Adamonis Jonas Karolio 1906 Kauno r. Kaune 1953 Krasnojarsko kr.     grįžo    
93 Adamonis Karolis Vinco 1901 Ukmergės r. Kurėjų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
94 Adamonis Leonas Jono 1942 Anykščių r. Kiškelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1963    
95 Adamonis Valentinas Jono 1947 Anykščių r. Kiškelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1964    
96 Adamonytė Vida Teresė Jono 1939 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas 1976    
97 Adamonytė Liepienė Vanda Jono 1935 Zarasų r. Vaisgalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958    
98 Adamonytė Purvelienė Stanislova Žibutė Jono 1938 Zarasų r. Vaisgalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958    
99 Adamonytė Vilčinskienė Elena Jono 1932 Ukmergės r. Naceliškių I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
100 Adašiūnas Povilas Antano 1921 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka      
101 Adeikienė Julija Adomo 1884 Joniškio r. Žiūrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Voznesenskojė negrįžo 1949 tremtyje
102 Adeikienė Rozalija Jono 1879 Joniškio r. Aleksandravo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė negrįžo 1948 tremtyje
103 Adeikienė Stanislava Stanislovo 1914 Joniškio r. Aleksandravo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961 1995 Lietuvoje
104 Adeikis Algirdas Alfonsas Alfonso 1945 Joniškio r. Aleksandravo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
105 Adeikis Mykolas Liudviko 1865 Joniškio r. Aleksandravo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė negrįžo 1952 tremtyje
106 Adeikis Pranas Liudo 1880 Joniškio r. Žiūrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Voznesenskojė grįžo 1965 Lietuvoje
107 Adomaitienė Albina Simono 1918 Vilkaviškio r. Juozūniškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
108 Adomaitienė Emilija Adomo 1906 Šiaulių r. Šakynoje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Sibiriakovas 1956    
109 Adomaitienė Joana Vinco 1914 Pakruojo r. Rimšonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Černigovka 1958    
110 Adomaitienė Julija Jono 1870 Mažeikių r. Stumbrų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Bogotolka negrįžo 1950 tremtyje
111 Adomaitienė Kazimiera Mykolo 1886 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1956    
112 Adomaitienė Kunigunda Karolio 1912 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė      
113 Adomaitienė Ona Jurgio 1882 Raseinių r. Kasiulkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   1958 1963 Lietuvoje
114 Adomaitienė Ona Stasio 1899 Akmenės r. Sablauskių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus   1962 1963 Lietuvoje
115 Adomaitienė Teklė Jono 1893 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė negrįžo 1950 tremtyje
116 Adomaitienė Uršulė Juozo 1908 Šakių r. Narvaišų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogrado Borodinas 1961    
117 Adomaitienė Zofija Igno 1914 Joniškio r. Byvainių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1958 1984 Lietuvoje
118 Adomaitis Algirdas Justinas Mykolo 1941 Joniškio r. Byvainių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1958    
119 Adomaitis Antanas Juozo 1896 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1956    
120 Adomaitis Antanas Jurgio 1872 Raseinių r. Kasiulkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   negrįžo 1950 tremtyje
121 Adomaitis Julius Petro 1944 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė      
122 Adomaitis Juozas Juozo 1897 Šiaulių r. Šakynoje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Sibiriakovas 1956 1975 Lietuvoje
123 Adomaitis Juozas Juozo 1945 Pakruojo r. Rimšonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Černigovka 1958    
124 Adomaitis Juozas Juozo 1908 Pakruojo r. Rimšonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Černigovka 1958    
125 Adomaitis Juozas Antano 1918 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1956.08.23 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1962 1995 Lietuvoje
126 Adomaitis Kazimieras Adomo 1898 Akmenės r. Sablauskių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus   1958 1964 Lietuvoje
127 Adomaitis Kazys Stasio 1891 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė grįžo    
128 Adomaitis Kazys Petro 1947 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė negrįžo 1953 tremtyje
129 Adomaitis Kostas Kosto 1938 Kelmės r. Petrošių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Metichovas grįžo    
130 Adomaitis Mykolas Mykolo 1902 Joniškio r. Byvainių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1958 1965 Lietuvoje
131 Adomaitis Petras Petro 1907 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė      
132 Adomaitis Petras Petro 1939 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė      
133 Adomaitis Vincas Juozo 1898 Raseinių r. Paliepių k. 1955.09.16 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės   1956 1979 Lietuvoje
134 Adomaitis Vytautas Leonardo 1943 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė negrįžo    
135 Adomaitis Vytautas Leonardo 1943 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė negrįžo    
136 Adomaitytė Emilija Kazimiero 1924 Akmenės r. Sablauskių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus   1958    
137 Adomaitytė Ona Jurgio 1878 Raseinių r. Kasiulkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   negrįžo mirė tremtyje
138 Adomaitytė Vida Juozo 1940 Pakruojo r. Rimšonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Černigovka 1958    
139 Adomaitytė Miežinskienė Stanislava Petro 1936 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė grįžo    
140 Adomaitytė Mikalauskienė Gražina Andriaus 1944 Vilkaviškio r. Juozūniškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
141 Adomaitytė Urbonavičienė Aldona Ona Petro 1938 Šakių r. Narvaišų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogrado Borodinas 1961    
142 Adomaitytė Zemkajienė Aldona Petro 1950 Pakruojo r. Peluodžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Vostočnojė grįžo    
143 Adomauskaitė Berenienė Adelė Juliaus 1950 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
144 Adomauskaitė Grimailienė Alma Juliaus 1942 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.07 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
145 Adomauskaitė Jonkauskienė Stanislava Juliaus 1946 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
146 Adomauskaitė Narkienė Zuzana Danutė Juliaus 1936 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
147 Adomauskaitė Pukinskienė Elvyra Juliaus 1939 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
148 Adomauskaitė Zajeva Bernadeta Juliaus 1936 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1971    
149 Adomauskas Julius Juliaus 1944 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
150 Adomauskas Juozas Andriaus 1885 Utenos r. Buitūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko   negrįžo mirė tremtyje
151 Adomauskas Petras Juliaus 1937 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957    
152 Adomauskienė Zuzana Juozo 1911 Skuodo r. Šerkšnių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Osinovka 1957 mirė Lietuvoje
153 Adomauskienė Baltutienė Veronika Prano 1904 Skuodo r. Laumaičių k. 1956 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus   1959    
154 Adomavičienė Aleksandra Jono 1911 Zarasų r. Kristapiškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dvoriščė 1957 1986 Lietuvoje
155 Adomavičienė Barbora Juozo 1902 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
156 Adomavičienė Konstancija Pijaus 1903 Vilkaviškio r. Serdokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka negrįžo 1963 laisvėje SSSR
157 Adomavičienė Marijona Juozo 1912 Kauno r. Rinkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1976 Lietuvoje
158 Adomavičienė Ona Prano 1892 Kaišiadorių r. Rumšiškėse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo   1959 1981 Lietuvoje
159 Adomavičienė Ona Tomo 1895 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1960    
160 Adomavičienė Veronika Juozo 1915 Šalčininkų r. Pagojo k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Medvedskojė grįžo    
161 Adomavičienė Vladislava Jono 1900 Kėdainių r. Močėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kindiakovas 1958 1986 Lietuvoje
162 Adomavičius Adolfas Kazimiero 1909 Zarasų r. Kristapiškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dvoriščė grįžo 1974 Lietuvoje
163 Adomavičius Albinas Tomo 1922 Vilkaviškio r. Dapkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957 1964 Lietuvoje
164 Adomavičius Antanas Antano 1935 Kauno r. Rinkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1973 Lietuvoje
165 Adomavičius Antanas Juozo 1934 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1959 1972 Lietuvoje
166 Adomavičius Antanas Lauryno 1908 Kauno r. Rinkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo    
167 Adomavičius Anupras Anupro 1891 Kėdainių r. Žostautų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1957 1981 Lietuvoje
168 Adomavičius Benediktas Antano 1934 Kauno r. Rinkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
169 Adomavičius Benediktas Benedikto 1927 Telšių r. Dargiškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1960    
170 Adomavičius Česlovas Juozapo 1939 Zarasų r. Kristapiškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dvoriščė 1956    
171 Adomavičius Izidorius Jono 1890 Kaišiadorių r. Rumšiškėse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo   1960    
172 Adomavičius Jonas Juozo 1940 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1957    
173 Adomavičius Jonas Kazio 1902 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
174 Adomavičius Jonas Vinco 1915 Šalčininkų r. Pagojo k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Medvedskojė 1959 1974 Lietuvoje
175 Adomavičius Jonas Benedikto 1908 Telšių r. Dargiškės k. 1955.01.10 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė grįžo 1986 Lietuvoje
176 Adomavičius Juozas Anupro 1906 Kėdainių r. Žostautų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis      
177 Adomavičius Juozas Juozo 1921 Vilniaus r. Vilniuje 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958 1988 Lietuvoje
178 Adomavičius Juozas Kazio 1888 Alytaus r. Butrimiškių k. 1956.03.19 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1959 1969 Lietuvoje
179 Adomavičius Justinas Jono 1945 Vilkaviškio r. Serdokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1958    
180 Adomavičius Justinas Tomo 1925 Vilkaviškio r. Dapkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1969    
181 Adomavičius Kazimieras Jono 1894 Vilkaviškio r. Baltrakio k. 1948.12.25 Krasnojarsko kr.       1968 Lietuvoje
182 Adomavičius Pranas Julijono 1905 Kėdainių r. Močėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kindiakovas 1958    
183 Adomavičius Sigitas Jono 1932 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
184 Adomavičius Stanislovas Benedikto 1929 Telšių r. Dargiškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
185 Adomavičius Tomas Motiejaus 1882 Vilkaviškio r. Dapkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1954 tremtyje
186 Adomavičius Vaclovas Juozo 1928 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1959    
187 Adomavičius Vytautas Jono 1941 Vilkaviškio r. Serdokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1969    
188 Adomavičiūtė Danutė Antano 1936 Kauno r. Rinkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
189 Adomavičiūtė Danutė Jono 1947 Šalčininkų r. Pagojo k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Medvedskojė grįžo    
190 Adomavičiūtė Gražina Jono 1935 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
191 Adomavičiūtė Janina Jono 1930 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
192 Adomavičiūtė Julija Jono 1940 Vilkaviškio r. Serdokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1978    
193 Adomavičiūtė Petronėlė Petro 1881 Raseinių r. Guikalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1954 tremtyje
194 Adomavičiūtė Regina Prano 1937 Kėdainių r. Močėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kindiakovas 1957    
195 Adomavičiūtė Teklė Petro 1885 Raseinių r. Guikalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1953 tremtyje
196 Adomavičiūtė Uršulė Tomo 1926 Vilkaviškio r. Dapkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1952 tremtyje
197 Adomavičiūtė Eidukevičienė Konstancija Tomo 1923 Vilkaviškio r. Dapkiškių k. 1954.05.23 Krasnojarsko kr.     1972    
198 Adomavičiūtė Einikienė Zofija Benedikto 1925 Telšių r. Dargiškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1967    
199 Adomavičiūtė Jasevičienė Ona Juozo 1936 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1959    
200 Adomavičiūtė Jašinskienė Stasė Jono 1940 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
201 Adomavičiūtė Kupčinskienė Regina Jono 1945 Raseinių r. Pagojo k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Medvedskojė grįžo    
202 Adomavičiūtė Mačiulienė Regina Juozapo 1944 Zarasų r. Kristapiškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dvoriščė 1957    
203 Adomavičiūtė Neciunskienė Adelė Juozo 1930 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1959    
204 Adomavičiūtė Sulžickienė Anelė Juozo 1924 Alytaus r. Butrimiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas grįžo    
205 Adomavičiūtė Visockienė Danutė Anelė Jono 1938 Marijampolės r. Katiliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
206 Adomėnaitė Butrimienė Lionė Vinco 1923 Ignalinos r. Mikalinės k. 1955.03.15 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959    
207 Adomėnaitė Šlimienė Stanislava Juozo 1919 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1968 1974 Lietuvoje
208 Adomėnas Adomas Mykolo 1897 Utenos r. Šeimaties k. 1953.04.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Biriusa 1956    
209 Adomėnas Jonas Vinco 1939 Ignalinos r. Mikalinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959    
210 Adomėnas Petras Vinco 1927 Ignalinos r. Mikalinės k.   Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1955    
211 Adomėnas Steponas Jono 1913 Vilniaus r. Vilniuje 1949.11.04 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės   1956    
212 Adomėnienė Barbora Antano 1898 Utenos r. Šeimaties k. 1953.04.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Biriusa 1956    
213 Adomėnienė Emilija Mykolo 1903 Ignalinos r. Mikalinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959 1960 Lietuvoje
214 Adomonienė Veronika Kazimiero 1888 Anykščių r. Dubiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1988 Lietuvoje
215 Adomonis Domas Jono 1897 Anykščių r. Vosgėlių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.     1956 1972 Lietuvoje
216 Adomonytė Marijona Juozo 1907 Anykščių r. Meldučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Askizo   negrįžo 1951 tremtyje
217 Adomonytė Tarasova Bronė Antano 1936 Anykščių r. Dubiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1973    
218 Adomukas Jonas Stasio 1943 Zarasų r. Tertelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Stepanovka negrįžo 1980 laisvėje SSSR
219 Adomukas Stasys Jono 1914 Zarasų r. Tertelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Stepanovka negrįžo 1956 tremtyje
220 Adomukas Vaclovas Stasio 1944 Zarasų r. Tertelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Stepanovka      
221 Adomukienė Kotryna Kosto 1924 Zarasų r. Tertelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Stepanovka negrįžo 1972 laisvėje SSSR
222 Adomukienė Rozalija Zakaro 1870 Zarasų r. Tertelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Stepanovka      
223 Adukonienė Malvina Jurgio 1912 Kaišiadorių r. Žasliuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas 1967    
224 Adukonis Andrius Igno 1907 Trakų r. Semeliškėse 1956.05.29 Krasnojarsko kr. Jeniseisko   1967    
225 Adukonis Juozas Vidas Andriaus 1939 Kaišiadorių r. Žasliuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas 1967    
226 Adukonis Jurgis Andriaus 1943 Kaišiadorių r. Žasliuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas negrįžo    
227 Agintaitė Gečienė Marytė Jono 1931 Šilutės r. Spiečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Kozlovka 1956    
228 Agintaitė Mačiulienė Ona Jono 1932 Šilutės r. Spiečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Kozlovka 1958    
229 Agintas Jonas Nikodemo 1867 Šilutės r. Spiečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Kozlovka   1967 Lietuvoje
230 Agintas Romualdas Jono 1940 Šilutės r. Spiečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Kozlovka 1955    
231 Agintienė Marija Petro 1892 Šilutės r. Spiečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Kozlovka      
232 Aglinskaitė Barbora Adomo 1899 Pakruojo r. Linkavičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas 1956 1972 Lietuvoje
233 Aglinskaitė Pečiukonienė Stasė Juozo 1923 Vilniaus r. Vilniuje 1951 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1958    
234 Aglinskaitė Rėkienė Filomena Juozo 1934 Utenos r. Puodžių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1962    
235 Aglinskas Juozas Jono 1889 Utenos r. Puodžių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1959 1985 Lietuvoje
236 Aglinskas Vaclovas Juozo 1921 Utenos r. Puodžių k.   Krasnojarsko kr.   Turuchanskas 1959    
237 Aglinskas Vytautas Juozo 1926 Utenos r. Puodžių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1959    
238 Aglinskienė Zofija Jurgio 1906 Utenos r. Puodžių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1959 1985 Lietuvoje
239 Aidukaitė Adelė Vinco 1923 Ignalinos r. Vasiuliškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1968    
240 Aidukaitė Genė Balio 1950 Ignalinos r. Kairiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas grįžo    
241 Aidukaitė Ona Vinco 1921 Ignalinos r. Vasiuliškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas negrįžo 1967 laisvėje SSSR
242 Aidukaitė Vaičienė Ona Anupro 1927 Ignalinos r. Rukiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis      
243 Aidukas Adolfas Onos 1945 Ignalinos r. Rukiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis      
244 Aidukas Adolfas Vinco 1925 Ignalinos r. Vasiuliškės k. 1954.08.28 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1958    
245 Aidukas Balys Jono 1912 Ignalinos r. Kairiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas grįžo    
246 Aidukas Vincas Vinco 1888 Ignalinos r. Vasiuliškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1968 1969 Lietuvoje
247 Aidukevičienė (Eidukevičienė?) Vladzė Petro 1902 Varėnos r. Subartonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Taina 1957    
248 Aidukevičius (Eidukevičius?) Astakas Motiejaus 1898 Varėnos r. Subartonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Taina 1957 1986 Lietuvoje
249 Aidukevičius (Eidukevičius?) Kazys Andriaus 1905 Marijampolės r. Gražiškių k. 1950.09.18 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas      
250 Aidukienė Apolonija Povilo 1928 Ignalinos r. Kairiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas grįžo    
251 Aidukienė Nastasija Justino 1887 Ignalinos r. Rukiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis negrįžo 1948 tremtyje
252 Aidukienė Veronika Antano 1888 Ignalinos r. Vasiuliškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas negrįžo 1954 tremtyje
253 Ajauskaitė Jakubauskienė Bronislava Adomo 1924 Raseinių r. Palukščio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
254 Ajauskaitė Paulauskienė Danutė Antano 1930 Jurbarko r. Žemaitaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
255 Ajauskas Antanas Antano 1927 Kauno r. Kaune 1955.03.03 Krasnojarsko kr.   Igarka      
256 Ajauskas Pranas Petro 1908 Raseinių r. Palukščio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1988 Lietuvoje
257 Ajauskas Stasys Petro 1913 Raseinių r. Palukščio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo mirė tremtyje
258 Ajauskienė Juzė Juozo 1888 Raseinių r. Palukščio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
259 Ajauskienė Marijona Antano 1908 Raseinių r. Palukščio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
260 Ajauskienė Marijona Benedikto 1890 Jurbarko r. Žemaitaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1955 tremtyje
261 Ajevskaja Agnieška Petro 1894 Vilniaus r. Skindariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo    
262 Ajevskaja Julija Liudviko 1868 Vilniaus r. Skindariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo 1950 tremtyje
263 Ajevskaja Marija Franco 1933 Vilniaus r. Skindariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo    
264 Ajevskis Česlovas Franco 1939 Vilniaus r. Skindariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo    
265 Ajevskis Francas Franco 1894 Vilniaus r. Skindariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo    
266 Ajevskis Zenonas Franco 1930 Vilniaus r. Skindariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo    
267 Akamauskas Juozas Mato 1924 Prienų r. Kieliško k.   Krasnojarsko kr. Kazačinskojės   1964    
268 Akavickaitė Jonauskienė Aleksandra Zita Martyno 1934 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1959    
269 Akavickaitė Petreikienė Veronika Martyno 1937 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1958    
270 Akavickaitė Strabeikienė Adelė Juozo 1942 Telšių r. Gadūnave 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959    
271 Akavickaitė Šimkevičienė Barbora Martyno 1928 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1958    
272 Akavickaitė Žuravliova Janina Juozo 1941 Telšių r. Gadūnave 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959    
273 Akavickas Angelbertas Juozo 1945 Telšių r. Gadūnave 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959    
274 Akavickas Antanas Martyno 1935 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1959    
275 Akavickas Česlovas Martyno 1924 Telšių r. Lieplaukės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1955    
276 Akavickas Martynas Izidoriaus 1891 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1958 1970 Lietuvoje
277 Akavickas Pranas Martyno 1939 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1956    
278 Akavickas Vytautas Martyno 1930 Telšių r. Juodinkių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas negrįžo    
279 Akavickienė Ona Dominyko 1912 Telšių r. Gadūnave 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Buzunovas 1959    
280 Akavickienė Zinaida Ievos 1933 Telšių r. Lieplaukės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kosoi Ložokas 1955    
281 Akelaitienė Albina Motiejaus 1914 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1961 mirė Lietuvoje
282 Akelaitienė Barbora Pijaus 1870 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1949 tremtyje
283 Akelaitienė Jadvyga Pranciškaus 1908 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958 1980 Lietuvoje
284 Akelaitienė Julija Magdalena Andriaus 1906 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1990 Lietuvoje
285 Akelaitienė Marija Antano 1891 Vilkaviškio r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas grįžo    
286 Akelaitienė Marija Kazio 1902 Kauno r. Bijūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1956 tremtyje
287 Akelaitienė Ona Jono 1898 Panevėžio r. Žižmelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
288 Akelaitienė Petrė Juozo 1928 Panevėžio r. Žižmelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1984 Lietuvoje
289 Akelaitis Albinas Kazio 1925 Panevėžio r. Žižmelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
290 Akelaitis Algis Petro 1941 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
291 Akelaitis Alvydas Kazio 1946 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1961    
292 Akelaitis Antanas Petro 1927 Marijampolės r. Maraziškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
293 Akelaitis Benediktas Jonas Petro 1945 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     1958    
294 Akelaitis Bronius Motiejaus 1882 Vilkaviškio r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas negrįžo 1951 tremtyje
295 Akelaitis Danielius Petro 1936 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
296 Akelaitis Julijonas Juozas Petro 1930 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
297 Akelaitis Jurgis Vytautas Juozo 1948 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas      
298 Akelaitis Kazys Andriaus 1901 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1960 1984 Lietuvoje
299 Akelaitis Kazys Juozo 1892 Panevėžio r. Žižmelių k. 1956.07.15 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961 1966 Lietuvoje
300 Akelaitis Petras Kazimiero 1887 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1961 Lietuvoje
301 Akelaitis Ramutis Kazio 1947 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1949 tremtyje
302 Akelaitytė Elzė Petro 1928 Marijampolės r. Maraziškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
303 Akelaitytė Ona Andriaus 1896 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1949 tremtyje
304 Akelaitytė Bisikirskienė Regina Kazio 1929 Panevėžio r. Žižmelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
305 Akelaitytė Paliliūnienė Gražina Kazio 1940 Marijampolės r. Piliakalnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1975    
306 Akelaitytė Račilauskienė Bronė Kazė Jono 1927 Kauno r. Bijūnų k. 1953.06.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1956    
307 Akelaitytė Ramoškienė Audronė Juozo 1934 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
308 Akelaitytė Sribikienė Vitalija Vidutė Juozo 1941 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
309 Akelaitytė Širmulienė Nijolė Juozo 1931 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1960 mirė Lietuvoje
310 Akelienė Antanina Juozo 1913 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Oktiabrskas 1960    
311 Akelis Rimantas Česlovo 1937 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Oktiabrskas 1960    
312 Akevičienė Julija Juozo 1918 Lazdijų r. Dervinių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Užūro Ust Sosnovka 1960    
313 Akevičius Jonas Vinco 1912 Lazdijų r. Kybartų k. 1954.09.02 Krasnojarsko kr. Užūro   1960    
314 Aklienė Veronika Antano 1914 Skuodo r. Žalgirių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio        
315 Aklys Kazimieras Antano 1898 Skuodo r. Žalgirių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio        
316 Aklys Kazimieras Kazimiero 1947 Skuodo r. Žalgirių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio   negrįžo mirė tremtyje
317 Akmenskytė Cirtautienė Grikštienė Elena Igno 1924 Plungės r. Milašaičių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1958    
318 Akramaitė Jankauskienė Zosė Petro 1934 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956 mirė Lietuvoje
319 Akramaitė Šliažienė Stasė Petro 1939 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956    
320 Akramaitė Visockienė Janina Petro 1933 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956    
321 Akramas Antanas Petro 1937 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956    
322 Akramas Jonas Antano 1912 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1956 1978 Lietuvoje
323 Akramas Juozapas Petro 1941 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956    
324 Akramas Kęstutis Jono 1945 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1956    
325 Akramas Petras Antano 1892 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956 mirė Lietuvoje
326 Akramas Petras Petro 1929 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas grįžo    
327 Akramas Vytautas Feliksas Petro 1946 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956    
328 Akramienė Stasė Antano 1906 Tauragės r. Pavarčio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Adadymas 1956    
329 Akramienė Valerija Kazio 1922 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1956    
330 Akranglienė Ona Vinco 1888 Marijampolės r. Naujųjų Alksnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1958    
331 Akranglis Alfonsas Martyno 1923 Marijampolės r. Naujųjų Alksnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1958    
332 Akranglis Martynas Jono 1878 Marijampolės r. Naujųjų Alksnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1958    
333 Akranglytė Magdė Elena Martyno 1925 Marijampolės r. Naujųjų Alksnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1957    
334 Akranglytė Goberienė Bronė Martyno 1928 Marijampolės r. Naujųjų Alksnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1957    
335 Akromavičienė Ona Prano 1888 Raseinių r. Vėgenų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1956 tremtyje
336 Akromavičius Jonas Jono 1927 Raseinių r. Vėgenų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
337 Aksamitauskas Jonas Mataušo 1917 Jurbarko r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremiant
338 Aksamitauskas Virginijus (Arvydas?) Jono 1945 Jurbarko r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremiant
339 Aksamitauskienė Marijona Kazio 1911 Jurbarko r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremiant
340 Aksenavičius Algimantas (Alfonsas?) Stasio 1942 Kėdainių r. Milžemių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1959    
341 Aksenavičius Edvardas Stasio 1941 Kėdainių r. Milžemių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis negrįžo    
342 Aksomaitienė Bronė Jurgio 1902 Lazdijų r. Didžiasalio k. 1951.05.15 Krasnojarsko kr. Ordžonikidzevskio Sarala      
343 Aksomaitis Zigmas Jono 1926 Lazdijų r. Didžiasalio k. 1954.09.22 Krasnojarsko kr. Ordžonikidzevskio Sarala 1962    
344 Aksomaitytė Kalašnikova Janina Jono 1944 Lazdijų r. Didžiasalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1962    
345 Akstinaitė Kontrimienė Malvina Jono 1924 Varėnos r. Randamonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Tanzybėjus 1963    
346 Akstinaitė Merkienė Danutė Pilypo 1942 Varėnos r. Šunupio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Malyj Kebežas 1955    
347 Akstinaitė Šimanauskienė Vlada Jono 1937 Varėnos r. Randamonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Tanzybėjus 1958    
348 Akstinaitė Ūsienė Bronė Vaclovo 1934 Varėnos r. Dubininko k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Georgijevka 1957    
349 Akstinaitė Valentukevičienė Julė Jono 1934 Varėnos r. Randamonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Tanzybėjus 1959    
350 Akstinas Antanas Pilypo 1945 Varėnos r. Šunupio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Malyj Kebežas 1955    
351 Akstinas Domas Vaclovo 1939 Varėnos r. Dubininko k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Georgijevka grįžo    
352 Akstinas Sigitas Pilypo 1946 Varėnos r. Šunupio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Malyj Kebežas 1955    
353 Akstinas Vaclovas Nikodemo 1905 Varėnos r. Dubininko k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Georgijevka grįžo    
354 Akstinienė Antanina Dominyko 1885 Varėnos r. Šunupio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Malyj Kebežas 1955    
355 Akstinienė Antanina Kazio 1911 Varėnos r. Šunupio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Malyj Kebežas 1955 1968 Lietuvoje
356 Akstinienė Mikalina Antano 1907 Varėnos r. Dubininko k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Georgijevka grįžo    
357 Akucevičienė Brigita Vinco 1901 Vilkaviškio r. Kybartuose 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės ū. gv. (Ovcevod) 1958 1980 Lietuvoje
358 Akucevičienė Marijona Juozo 1883 Vilkaviškio r. Trilaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas negrįžo 1955 tremtyje
359 Akucevičius Alfonsas Juozo 1908 Vilkaviškio r. Trilaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1963    
360 Akucevičius Benjaminas Antanas Vinco 1925 Vilkaviškio r. Kybartuose 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės ū. gv. (Ovcevod) 1958    
361 Akucevičius Jonas Vinco 1933 Vilkaviškio r. Kybartuose 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės ū. gv. (Ovcevod) 1958    
362 Akucevičius Juozas Juozo 1913 Vilkaviškio r. Trilaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1965    
363 Akucevičius Juozas Vytautas Vinco 1930 Vilkaviškio r. Kybartuose 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės ū. gv. (Ovcevod) 1958    
364 Akucevičius Vincas Juozo 1877 Vilkaviškio r. Kybartuose 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės ū. gv. (Ovcevod) 1958 1962 Lietuvoje
365 Akucevičius Vincas Juozo 1905 Vilkaviškio r. Trilaukio k. 1956 Krasnojarsko kr. Manos Žeržulas 1965    
366 Akucevičiūtė Teofilė Juozo 1916 Vilkaviškio r. Trilaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1963    
367 Akulavičienė Agnietė Jono 1896 Varėnos r. Rudnios k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1987 Lietuvoje
368 Akulavičius Jonas Petro 1924 Varėnos r. Rudnios k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
369 Akulavičius Petras Miko 1896 Varėnos r. Rudnios k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1977 Lietuvoje
370 Akulavičiūtė Avižinienė Anelė Petro 1931 Varėnos r. Rudnios k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
371 Akulavičiūtė Mackevičienė Jadvyga Petro 1934 Varėnos r. Rudnios k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
372 Akulevičius Kazys Jono 1900 Trakų r. Ausieniškių k. 1950.10.06 Krasnojarsko kr.          
373 Akuockaitė Valiukevičienė Adelė Igno 1926 Lazdijų r. Barčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1970    
374 Akuockas Antanas Igno 1927 Lazdijų r. Barčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1970    
375 Akuockas Ignas Kosto 1880 Lazdijų r. Barčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai negrįžo 1949 tremtyje
376 Akuockas Jonas Igno 1914 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1957 1985 Lietuvoje
377 Akuockas Juozas Igno 1911 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1958    
378 Akuockienė Marija Ivano 1922 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas negrįžo 1951 tremtyje
379 Akuockienė Ona Liudo 1891 Lazdijų r. Barčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1970 1971 Lietuvoje
380 Alaburda Liudas Vaclovo 1937 Kauno r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
381 Alaburdienė Juzefa Juozo Jeronimo 1902 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ochotničė      
382 Alaburdienė Stefanija Juozo 1900 Kauno r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1968 Lietuvoje
383 Aladaitienė-Aladavičienė Karolina Juozo 1901 Varėnos r. Dargužių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1955    
384 Aladaitis Pranas Adomo 1895 Varėnos r. Dargužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Severnaja Aleksandrovka 1955 1983 Lietuvoje
385 Aladavičiūtė-Aladaitytė Adlienė Jadvyga Prano 1932 Varėnos r. Dargužių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1955    
386 Aladavičiūtė-Aladaitytė Buckuvienė Marija Prano 1928 Varėnos r. Dargužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Severnaja Aleksandrovka 1955    
387 Aladavičiūtė-Aladaitytė Michalevičienė Danutė Prano 1938 Varėnos r. Dargužių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1955    
388 Aladavičiūtė-Aladaitytė Urbonienė Elena Prano 1938 Varėnos r. Dargužių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1955    
389 Albavičienė Ona Juozo 1891 Lazdijų r. Mikyčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai grįžo    
390 Albavičienė Zofija Juozo 1900 Lazdijų r. Lazdijuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957 1981 Lietuvoje
391 Albavičius Eugenijus Vinco 1930 Lazdijų r. Lazdijuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957    
392 Albavičius Juozas Juozo 1893 Lazdijų r. Mikyčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai grįžo    
393 Albavičius Vincas Prano 1892 Lazdijų r. Lazdijuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957 1981 Lietuvoje
394 Albavičiūtė Kubilienė Alina Vinco 1937 Lazdijų r. Lazdijuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957    
395 Albavičiūtė Sušinskienė Marcelė Juozo 1928 Lazdijų r. Mikyčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai 1956    
396 Aldakauskienė Tamošiūnienė Teofilė Kazio 1929 Marijampolės r. Kižiškių k. 1952.03.07 Krasnojarsko kr.          
397 Aldonienė Genė Adomo 1897 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1958 1978 Lietuvoje
398 Aldonytė Genė Motiejaus 1928 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1958    
399 Alejūnas Bronius Juozo 1908 Kelmės r. Šaukėnuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Talovaja 1962 1984 Lietuvoje
400 Alekna Aleksandras Juozo 1888 Klaipėdos r. Ližių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Karaulnojė grįžo    
401 Alekna Antanas Petro 1927 Telšių r. Besčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja grįžo    
402 Alekna Antanas Alfonsas Jono 1939 Klaipėdos r. Pyktiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1963    
403 Alekna Boleslovas Stasio 1918 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Skotoprogonojė 1959    
404 Alekna Bronius Broniaus 1942 Ukmergės r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
405 Alekna Bronius Jono 1908 Ukmergės r. Žemaitkiemyje 1956.09.04 Krasnojarsko kr. Ačinsko   1966    
406 Alekna Jeronimas Kazimiero 1944 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
407 Alekna Jonas Jono 1933 Klaipėdos r. Pyktiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1963 1978 Lietuvoje
408 Alekna Jonas Petro 1902 Klaipėdos r. Pyktiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas negrįžo    
409 Alekna Juozas Alfonso 1917 Telšių r. Lieplaukės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Oktiabrskis grįžo    
410 Alekna Kazimieras Silvestro 1900 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958 1980 Lietuvoje
411 Alekna Liudvikas Zigmanto 1908 Kelmės r. Pilėnų k. 1951.10.20 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1956 1983 Lietuvoje
412 Alekna Petras Antano 1906 Kėdainių r. Paskerdūmio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo        
413 Alekna Petras Beno 1898 Telšių r. Besčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja 1963    
414 Alekna Petras Justo 1904 Jonavos r. Užusalių k. 1950.06.06 Krasnojarsko kr. Dudinkos   grįžo    
415 Alekna Pranas Petro 1935 Telšių r. Besčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja      
416 Alekna Pranas Kazimiero 1931 Ignalinos r. Sabališkės k. 1954.09.28 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai grįžo    
417 Alekna Rimas Broniaus 1947 Ukmergės r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
418 Alekna Stasys Petro 1931 Telšių r. Besčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja negrįžo 1961 laisvėje SSSR
419 Aleknaitė Antanina Danutė Kazimiero 1947 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo 1949 tremtyje
420 Aleknaitė Juršėnienė Stasė Kazimiero 1933 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1961    
421 Aleknaitė Kačinskienė Ona Petro 1940 Telšių r. Besčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja grįžo    
422 Aleknaitė Trubilienė Emilija Kazimiero 1942 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
423 Aleknaitė Urbanavičienė Ona Kazimiero 1936 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959 1979 Lietuvoje
424 Aleknaitė Valdemarienė Irena Kazimiero 1941 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959    
425 Aleknaitė Žebrauskienė Marytė Kazimiero 1938 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai grįžo    
426 Aleknavičienė Kotryna Juozo 1905 Marijampolės r. Zovodos k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1958    
427 Aleknavičienė Veronika Adomo 1896 Alytaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
428 Aleknavičienė Veronika Antano 1885 Lazdijų r. Baravos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio)   1958    
429 Aleknavičius Algirdas Juozo 1934 Marijampolės r. Zovodos k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1958    
430 Aleknavičius Augustas Petro 1928 Šilutės r. Kintuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Solionas 1957    
431 Aleknavičius Jonas Karolio 1894 Lazdijų r. Baravos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio)   1958    
432 Aleknavičius Juozas Juozo 1902 Marijampolės r. Zovodos k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas negrįžo 1956 tremtyje
433 Aleknavičius Stasys Vaclovo 1933 Alytaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
434 Aleknavičius Vaclovas Petro 1905 Alytaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
435 Aleknavičius Vaclovas Vaclovo 1934 Alytaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
436 Aleknavičiūtė Šarauskienė Veronika Vlado 1922 Kauno r. Kaune 1950.07.03 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1954 1984 Lietuvoje
437 Aleknienė Anelė Antano 1908 Ignalinos r. Sabališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
438 Aleknienė Anelė Onos 1920 Ukmergės r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
439 Aleknienė Bronė Antano 1909 Kėdainių r. Paskerdūmio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo   1963    
440 Aleknienė Marijona Antano 1882 Klaipėdos r. Ližių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Karaulnojė grįžo    
441 Aleknienė Ona Julijono 1906 Klaipėdos r. Pyktiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1963 1995 Lietuvoje
442 Aleknienė Zofija Stasio 1902 Telšių r. Besčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja grįžo    
443 Aleksa Algimantas Jurgio 1935 Marijampolės r. Marijampolėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1958    
444 Aleksa Antanas Antano 1939 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957    
445 Aleksa Antanas Juozo 1902 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957 1985 Lietuvoje
446 Aleksa Jonas Juozo 1936 Vilkaviškio r. Parausių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Solnečnojė 1956    
447 Aleksa Jonas Antano 1944 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957 1973 Lietuvoje
448 Aleksa Jonas Lauryno 1924 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas negrįžo    
449 Aleksa Juozas Juozo 1906 Marijampolės r. Vyšnialaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
450 Aleksa Juozas Juozo 1889 Vilkaviškio r. Parausių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Solnečnojė 1958 1980 Lietuvoje
451 Aleksa Jurgis Jurgio 1895 Vilkaviškio r. Juodupių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tabagašetas negrįžo 1951 tremtyje
452 Aleksa Stanislovas Antano 1932 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957    
453 Aleksa Stasys Vinco 1921 Varėnos r. Čebatorių k. 1956 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1960 1970 Lietuvoje
454 Aleksa Vincas Kazio 1899 Vilkaviškio r. Šilbalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1957 1985 Lietuvoje
455 Aleksa Vytautas Jurgio 1930 Marijampolės r. Marijampolėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1958    
456 Aleksaitė Marytė Jono 1951 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1956    
457 Aleksaitė Brunzienė Elena Jurgio 1936 Marijampolės r. Marijampolėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1958    
458 Aleksaitė Genaitienė Elena Juozo 1932 Vilkaviškio r. Parausių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Solnečnojė 1963    
459 Aleksaitė Jonaitienė Elena Antano 1934 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957    
460 Aleksaitė Prūselaitienė Veronika Stasio 1944 Varėnos r. Užuperkasio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1960    
461 Aleksaitė Sužiedėlienė Jadvyga Vinco 1930 Varėnos r. Čebatorių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
462 Aleksaitė Venienė Matilda Antano 1936 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957    
463 Aleksaitienė Bronė Antano 1909 Šakių r. Baltrušių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) grįžo    
464 Aleksaitienė Mėta Mykolo 1910 Šilutės r. Natkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas      
465 Aleksaitytė Petrašiūnienė Genė Vinco 1940 Šakių r. Baltrušių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) grįžo    
466 Aleksaitytė Vilkaitienė Laima Vinco 1930 Šakių r. Baltrušių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1963    
467 Aleksander Frida Luiso 1913 Šilutės r. Kukorų k. 1953.09.23 Krasnojarsko kr.          
468 Aleksandravičienė Aleksandra Felikso 1902 Telšių r. Morkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka negrįžo 1957 tremtyje
469 Aleksandravičienė Marija Jono 1898 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1960 1980 Lietuvoje
470 Aleksandravičienė Ona Benedikto 1886 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka 1957 1970 Lietuvoje
471 Aleksandravičienė Salomėja Juozo 1918 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas negrįžo    
472 Aleksandravičienė Stasė Juozo 1929 Kelmės r. Lioliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Sibiriačka 1958 1979 Lietuvoje
473 Aleksandravičienė Uršulė Jokūbo 1886 Alytaus r. Užukalnių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro   grįžo    
474 Aleksandravičienė Valerija Juozo 1915 Lazdijų r. Šventežerio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957    
475 Aleksandravičius Juozas Vlado 1913 Lazdijų r. Šventežerio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala negrįžo 1957 tremtyje
476 Aleksandravičius Juozas Vytautas Aleksandro 1945 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas grįžo    
477 Aleksandravičius Petras Miko 1896 Lazdijų r. Mikniškių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Manos        
478 Aleksandravičius Stasys Leonardo 1914 Kelmės r. Lioliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Sibiriačka 1958 1984 Lietuvoje
479 Aleksandravičius Valdas Juozo 1938 Lazdijų r. Šventežerio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957 1989 Lietuvoje
480 Aleksandravičius Valdas Eugenijus Stasio 1949 Kelmės r. Lioliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Sibiriačka 1958    
481 Aleksandravičius Vytas Juozo 1943 Lazdijų r. Šventežerio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957    
482 Aleksandravičiūtė Eugenija Teodoro 1940 Telšių r. Morkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka      
483 Aleksandravičiūtė Genė Klemenso 1927 Alytaus r. Užukalnių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro   grįžo    
484 Aleksandravičiūtė Marija Aleksandro 1943 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas negrįžo    
485 Aleksandravičiūtė Vanda Teodoro 1935 Telšių r. Morkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka      
486 Aleksandravičiūtė Jogminienė Danuta Eugenija Teodoro 1933 Telšių r. Morkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka 1971    
487 Aleksandravičiūtė Lukošienė Marija Teodoro 1940 Telšių r. Morkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka 1963    
488 Aleksandravičiūtė Palaškova Aleksandra Teodoro 1932 Telšių r. Morkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka      
489 Aleksandravičiūtė Užesniauskienė Irena Juozo 1939 Lazdijų r. Šventežerio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1957    
490 Aleksandravičiūtė Valančienė Jadvyga Teresė Jono 1916 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka 1956    
491 Aleksejeva Pelageja Karpo 1930 Zarasų r. Bukiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Ustiugas      
492 Aleksejeva Tatjana Nestero 1898 Zarasų r. Bukiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Ustiugas negrįžo 1960 laisvėje SSSR
493 Aleksejeva Jefigina Ana Karpo 1935 Zarasų r. Bukiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Ustiugas negrįžo    
494 Aleksejevas Karpas Savelijaus 1899 Zarasų r. Bukiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Ustiugas 1960 1978 Lietuvoje
495 Aleksejevas Semionas Karpo 1942 Zarasų r. Bukiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Ustiugas      
496 Aleksejūnaitė (Aleksiejūnaitė?) Regina Stepo 1951 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958    
497 Aleksejūnaitė Mozūrienė Danutė Mykolo 1937 Molėtų r. Bajorų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Užūras      
498 Aleksejūnaitė Renkauskienė Birutė Alfonso 1928 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1963    
499 Aleksejūnaitė Stankevičienė Aldona Alfonso 1932 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1956    
500 Aleksejūnas Alfonsas Juozo 1896 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958 1982 Lietuvoje
501 Aleksejūnas Algimantas Alfonso 1938 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958 1982 Lietuvoje
502 Aleksejūnas Mikalojus Antano 1895 Molėtų r. Bajorų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Užūras 1959 1967 Lietuvoje
503 Aleksejūnas Nikodemas Alfonso 1935 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958    
504 Aleksejūnas Pranas Mykolo 1934 Molėtų r. Bajorų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Užūras 1959    
505 Aleksejūnas (Aleksiejūnas?) Antanas Juozo 1906 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960 1974 Lietuvoje
506 Aleksejūnas (Aleksiejūnas?) Henrikas Antano 1946 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960    
507 Aleksejūnas (Aleksiejūnas?) Kazimieras Alvydas Stepo 1949 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958    
508 Aleksejūnas (Aleksiejūnas?) Kazys Antano 1940 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960 1991 Lietuvoje
509 Aleksejūnas (Aleksiejūnas?) Petras Stepo 1946 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958    
510 Aleksejūnas (Aleksiejūnas?) Stepas Juozo 1913 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958    
511 Aleksejūnienė Antanina Kazimiero 1906 Molėtų r. Bajorų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Užūras 1959 1996 Lietuvoje
512 Aleksejūnienė Pranė Petro 1900 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958 1982 Lietuvoje
513 Aleksejūnienė (Aleksiejūnienė?) Marijona Kazimiero 1922 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1958    
514 Aleksejūnienė (Aleksiejūnienė?) Zofija Kazio 1918 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960 1984 Lietuvoje
515 Alekseriūnas Leonas Jono 1929 Šiaulių r. Ilgosios Lovos k. 1956 Krasnojarsko kr.     grįžo    
516 Aleksevičienė Gertrūda Jono 1903 Varėnos r. Kaibūčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1958    
517 Aleksevičius Bronius Jono 1898 Varėnos r. Kaibūčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1958 1982 Lietuvoje
518 Aleksevičiūtė Marytė Broniaus 1942 Varėnos r. Kaibūčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1958 1986 Lietuvoje
519 Aleksevičiūtė Olyševa Ona Broniaus 1939 Varėnos r. Kaibūčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1958    
520 Aleksiejūnaitė Antanina Antano 1883 Molėtų r. Alksniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas grįžo 1967 Lietuvoje
521 Aleksiejūnaitė (Aleksejūnaitė?) Danutė Antano 1942 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960    
522 Aleksiejūnaitė (Aleksejūnaitė?) Laima Antano 1944 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960    
523 Aleksiejūnaitė (Aleksejūnaitė?) Romutė Antano 1950 Molėtų r. Ožkinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1960    
524 Aleksiejūnaitė Gvazdaitienė Bronislava Tomo 1929 Molėtų r. Alksniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1959 1970 Lietuvoje
525 Aleksiejūnas Algimantas Juozo 1940 Molėtų r. Paduobužės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska grįžo    
526 Aleksiejūnas Stasys Juozo 1924 Molėtų r. Paduobužės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1958    
527 Aleksiejūnas Stasys Tomo 1934 Molėtų r. Alksniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas grįžo    
528 Aleksiejūnas Tomas Antano 1888 Molėtų r. Alksniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas negrįžo 1948 tremtyje
529 Aleksiejūnas Tomas Mykolo 1875 Molėtų r. Luokesos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė negrįžo 1961 laisvėje SSSR
530 Aleksiejūnienė Karolina Romualdo 1887 Molėtų r. Paduobužės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska grįžo 1979 Lietuvoje
531 Aleksiejūnienė Konstancija Aleksandro 1890 Molėtų r. Luokesos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė negrįžo 1949 tremtyje
532 Aleksiejūnienė Ona Prano 1902 Molėtų r. Alksniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1959    
533 Aleksienė Agota Jono 1909 Šakių r. Zypliabūdžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1957    
534 Aleksienė Elena Motiejaus 1908 Vilkaviškio r. Parausių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Rešotai 1959    
535 Aleksienė Elžbieta Kazio 1900 Vilkaviškio r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas negrįžo 1951 tremtyje
536 Aleksienė Emilija Jono 1908 Plungės r. Ylių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1958    
537 Aleksienė Eugenija Jurgio 1903 Vilkaviškio r. Šilbalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1957    
538 Aleksienė Juzė Vlado 1927 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1956    
539 Aleksienė Marijona Prano 1895 Vilkaviškio r. Parausių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Solnečnojė 1958 1973 Lietuvoje
540 Aleksienė Zofija Motiejaus 1889 Varėnos r. Čebatorių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
541 Aleksienė Zosė Juozo 1923 Varėnos r. Užuperkasio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1960    
542 Aleksynas Jonas Antano 1888 Marijampolės r. Makrickų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.     1959    
543 Aleksynienė Apolonija Motiejaus 1899 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. negrįžo 1950 tremtyje
544 Aleksynienė Ona Antano 1882 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. 1954 1964 Lietuvoje
545 Aleksynienė Pranė (Bronė?) Motiejaus 1886 Marijampolės r. Makrickų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.     1959    
546 Aleksytė Agota Simono 1874 Šakių r. Vaiguviškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Novoaleksejevka 1962 1973  
547 Aleksiūnaitė Antanina Antano 1946 Kėdainių r. Taujėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška negrįžo mirė tremtyje
548 Aleksiūnas Antanas Motiejaus 1914 Kėdainių r. Taujėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1958    
549 Aleksiūnas Stasys Felikso 1929 Varėnos r. Riliškių k. 1953 Krasnojarsko kr.          
550 Aleksiūnienė Bronė Vytauto 1922 Kėdainių r. Taujėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1958    
551 Aleksius Romualdas Jonas Antano 1946 Plungės r. Ylių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1958    
552 Aleksonienė Marta Juozo 1884 Lazdijų r. Liepiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Taskalakas 1958    
553 Aleksonis Bronius Juliaus 1910 Lazdijų r. Ricielių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Širos Čebakiai 1958    
554 Aleksonis Pranas Jono 1909 Lazdijų r. Liepiškių k. 1953.11.17 Krasnojarsko kr. Širos Taskalakas 1959    
555 Aleksonytė Antosė Jono 1929 Lazdijų r. Liepiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Taskalakas 1957    
556 Alekšiūnaitė Jadvyga Vinco 1942 Varėnos r. Girių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas 1958    
557 Alekšiūnaitė Labukienė Ona Vinco 1930 Varėnos r. Girių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas 1958    
558 Alekšiūnas Juozas Vinco 1924 Varėnos r. Girių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas 1958    
559 Alekšiūnas Vincas Miko 1882 Varėnos r. Girių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas negrįžo 1953 tremtyje
560 Alekšiūnienė Jadvyga Juozo 1928 Varėnos r. Girių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas 1958    
561 Alekšiūnienė Ona Klemenso 1892 Varėnos r. Girių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas negrįžo 1953 tremtyje
562 Aleliūnaitė Stasė Jono 1910 Plungės r. Eivydų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1962    
563 Aleliūnas Aloyzas Jono 1895 Plungės r. Eivydų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1962    
564 Aleliūnas Jonas Jono 1889 Plungės r. Eivydų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1962    
565 Aleščikas Vincas Motiejaus 1895 Lazdijų r. Miškinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1956 1981 Lietuvoje
566 Aleščikas Vladas Motiejaus 1905 Lazdijų r. Agarinių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1958    
567 Aleščikienė Ona Augusto 1901 Lazdijų r. Miškinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza 1956 1987 Lietuvoje
568 Aleščikienė Ona Vlado 1918 Lazdijų r. Agarinių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1958    
569 Alešiūnaitė Šiušienė Stanislava Boleslovo 1935 Kauno r. Vilkijoje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka grįžo    
570 Alešiūnas Leonardas Boleslovo 1927 Kauno r. Vilkijoje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka grįžo    
571 Aleškevičienė Petronėlė Kazio 1902 Alytaus r. Pieriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Matūras 1958 1982 Lietuvoje
572 Aleškevičius Antanas Jono 1899 Alytaus r. Pieriškių k. 1954.09.30 Krasnojarsko kr. Taštypo Matūras 1959 1970 Lietuvoje
573 Aleškevičius Izidorius Antano 1927 Alytaus r. Pieriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Matūras 1958    
574 Aleškevičius Jonas Antano 1930 Alytaus r. Pieriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Matūras 1958    
575 Aleškevičius Vincas Antano 1928 Alytaus r. Pieriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Matūras 1958    
576 Aleškevičiūtė Palaikienė Vlada Antano 1940 Alytaus r. Pieriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Matūras 1959    
577 Aleškevičiūtė Sarafinavičienė Danutė Antano 1933 Alytaus r. Pieriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Matūras 1958    
578 Alijauskas Alfonsas Kazio 1929 Kėdainių r. Lenčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1958    
579 Alijauskas Kazys Stasio 1876 Kėdainių r. Lenčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1958 1963 Lietuvoje
580 Alijauskas Vladas Kazio 1906 Kėdainių r. Lenčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1958    
581 Alijauskienė Adelė Vlado 1923     1950.02.25 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1962 mirė Lietuvoje
582 Alijauskienė Pranė Mataušo 1886 Kėdainių r. Lenčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1958 1959 Lietuvoje
583 Alijošienė Elzbieta Antano 1906 Telšių r. Panakačio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958    
584 Alijošius Vladas Stasio 1893 Telšių r. Panakačio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958    
585 Alijošiūtė Elijošiūtė Liucija Vlado 1943 Telšių r. Panakačio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958    
586 Alijošiūtė Elijošiūtė Gedminienė Stasė Vlado 1943 Telšių r. Panakačio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958    
587 Alimaitė Paulina Liudo 1928 Plungės r. Prūsalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959 mirė Lietuvoje
588 Alimaitė Dambrauskienė Adelė Liudo 1939 Plungės r. Prūsalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959    
589 Alimas Antanas Jono 1918 Plungės r. Vainaičių k. 1955.07.30 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1976 laisvėje SSSR
590 Alimas Julius Stasio 1945 Plungės r. Narvaišių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1983    
591 Alimas Juozas Prano 1878 Plungės r. Prūsalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1955 tremtyje
592 Alimas Liudas Juozo 1903 Plungės r. Prūsalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1950 tremtyje
593 Alimas Liudas Prano 1864 Plungės r. Narvaišių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1950 tremtyje
594 Alimas Liudvikas Liudo 1936 Plungės r. Prūsalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959    
595 Alimienė Liuda Igno 1903 Plungės r. Prūsalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959    
596 Alimienė Stasė Antano 1885 Plungės r. Narvaišių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1951 tremtyje
597 Alinauskas Česlovas Prano 1918 Ignalinos r. Krivasalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas      
598 Alionienė Agota Juozo 1881 Kaišiadorių r. Pašulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas negrįžo 1950 tremtyje
599 Alionienė Monika Jurgio 1913 Kaišiadorių r. Livintų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1973    
600 Alionienė Čiurinskienė Genė Vinco 1924 Kaišiadorių r. Pašulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas 1959    
601 Alionis Jonas Petro 1945 Kaišiadorių r. Livintų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo    
602 Alionis Petras Vinco 1907 Kaišiadorių r. Livintų k. 1957 Krasnojarsko kr. Jeniseisko        
603 Alionis Stanislovas Petro 1938 Kaišiadorių r. Livintų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas      
604 Alionis Šarūnas Stasio 1946 Kaišiadorių r. Pašulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas 1959    
605 Alionytė Karpavičienė Dubosienė Vanda Stasio 1944 Kaišiadorių r. Pašulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas 1959    
606 Alionytė Peckienė Zuzana Jono 1924 Kaišiadorių r. Pašulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novyj Gorodokas grįžo    
607 Ališauskaitė Antosė Vinco 1908 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1960 1994 Lietuvoje
608 Ališauskaitė Janina Juozo 1941 Trakų r. Semeniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1960 tremtyje
609 Ališauskaitė Stasė Juozo 1939 Ukmergės r. Virkščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1963    
610 Ališauskaitė Pėtnyčienė Izabelė Alvyda Jono 1950 Vilkaviškio r. Išlandžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Aleksandrovka 1958    
611 Ališauskaitė Vasiliauskienė Irena Ambraziejaus 1943 Ukmergės r. Juknonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
612 Ališauskaitė Vidžiūnienė Marytė Broniaus 1935 Vilkaviškio r. Rudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas 1958    
613 Ališauskas Aleksandras Aleksandro 1882 Trakų r. Semeliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas      
614 Ališauskas Aloyzas Jono 1948 Vilkaviškio r. Išlandžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Aleksandrovka 1958    
615 Ališauskas Jonas Jurgio 1910 Vilkaviškio r. Išlandžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Aleksandrovka      
616 Ališauskas Jonas Vinco 1929 Vilniaus r. Vilniuje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Rybinskio Malaja Kamala 1958 1991 Lietuvoje
617 Ališauskas Juozas Jurgio 1911 Trakų r. Semeliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961    
618 Ališauskas Juozas Kazio 1922 Marijampolės r. Pušinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo 1970 Lietuvoje
619 Ališauskas Juozas Vinco 1923 Marijampolės r. Igliaukos k. 1951.05.05 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1949 tremtyje
620 Ališauskas Jurgis Martyno 1885 Trakų r. Semeliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1960 1997 Lietuvoje
621 Ališauskas Jurgis Kazio 1925 Marijampolės r. Pušinių k. 1956.05.21 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1949 tremtyje
622 Ališauskas Pranas Baltraus 1915 Alytaus r. Mankūnų k. 1950.11.05 Krasnojarsko kr. Abano Nikolskaja negrįžo    
623 Ališauskas Silvestras Felikso 1920 Trakų r. Sredninkų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Kuzurba 1956 1989  
624 Ališauskas Stasys Ambraziejaus 1944 Ukmergės r. Juknonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
625 Ališauskas Vaclovas Vinco 1936 Trakų r. Sredninkų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Kuzurba 1956    
626 Ališauskas Vincas Anupro 1882 Marijampolės r. Igliaukos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
627 Ališauskas Vincas Juozo 1888 Vilkaviškio r. Dobilynių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   negrįžo 1953 tremtyje
628 Ališauskas Vincas Felikso 1897 Trakų r. Aukštadvaryje 1957.06.22 Krasnojarsko kr. Rybinskio Malaja Kamala negrįžo 1956 tremtyje
629 Ališauskienė Anelė Lauryno 1889 Trakų r. Semeliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas      
630 Ališauskienė Izabelė Petro 1925 Vilkaviškio r. Išlandžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Aleksandrovka 1958    
631 Ališauskienė Katerina Vinco 1890 Marijampolės r. Pušinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1958 tremtyje
632 Ališauskienė Marija Vinco 1902 Trakų r. Sredninkų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Kuzurba 1956    
633 Ališauskienė Marijona Simono 1887 Ukmergės r. Juknonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
634 Ališauskienė Rozalija Stasio 1898 Vilkaviškio r. Dobilynių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   1956    
635 Ališauskienė Stasė Viktoro 1919 Ukmergės r. Virkščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1963    
636 Ališauskienė Taraškevičienė Veronika Boleslovo 1918 Ukmergės r. Juknonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
637 Ališauskienė Verbickienė Uršulė Antano 1917 Trakų r. Semeliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1960    
638 Alyta Albinas Vinco 1908 Vilkaviškio r. Šukių k. 1954 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961 1978 Lietuvoje
639 Alyta Jonas Albino 1943 Vilkaviškio r. Šukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961    
640 Alytaitė Eleonora Albino 1947 Vilkaviškio r. Šukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1957 tremtyje
641 Alytaitė Virginija Albino 1947 Marijampolės r. Valavičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1948 tremtyje
642 Alytienė Julija Adomo 1922 Vilkaviškio r. Šukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961    
643 Alytienė Ona Juozo 1930 Marijampolės r. Valavičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
644 Aliukas Ipolitas Jokūbo 1920 Panevėžio r. Kunigiškių k. 1948.05.23 Krasnojarsko kr. Ilanskio Prokopjevka 1958 1990 Lietuvoje
645 Aliukonienė Anelė Kazio 1901 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958 1981 Lietuvoje
646 Aliukonienė Marijona Krisiaus 1865 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo negrįžo 1949 tremtyje
647 Aliukonis Mataušas Jono 1865 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958 1986 Lietuvoje
648 Aliukonis Mataušas Mataušo 1901 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo negrįžo 1950 tremtyje
649 Aliukonis Vytautas Stasio 1936 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958    
650 Aliukonytė Stefanija Stasio 1929 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958    
651 Aliukonytė Dulkienė Dana Stasio 1934 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958    
652 Aliukonytė Račkauskienė Bronė Stasio 1932 Varėnos r. Kaniūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958    
653 Alkevičienė Marta Miko 1890 Klaipėdos r. Lėbartų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Tasejevas negrįžo 1951 tremtyje
654 Alkevičienė Šalaševičienė Zuzana Jono 1907 Vilkaviškio r. Bardauskų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1960    
655 Alkevičius Albinas Juozo 1934 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas grįžo    
656 Alkevičius Fabijonas Vytautas Juozo 1931 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas      
657 Alkevičius Hermanas Karolio 1877 Klaipėdos r. Lėbartų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Tasejevas negrįžo 1952 tremtyje
658 Alkevičius Jonas Jono 1882 Vilkaviškio r. Bardauskų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1950 tremtyje
659 Alkevičius Juozas Jono 1882 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
660 Alkevičiūtė Gerda Hermano 1924 Klaipėdos r. Lėbartų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Tasejevas      
661 Alkevičiūtė Štrimaitienė Marija Juozo 1929 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
662 Alkimavičienė Marija Mykolo 1914 Vilniaus r. Vilniuje 1952.11.06 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1960 1982 Lietuvoje
663 Alkimavičius Jonas Voldemaras Jono 1943 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1960    
664 Alksnienė Angelė Jono 1912 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Koželakas 1957    
665 Alksnys Antanas Kazimiero 1941 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Koželakas 1957 1979 Lietuvoje
666 Alksnys Domas Kazimiero 1943 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Koželakas 1957    
667 Alksnys Jonas Algirdas Kazimiero 1938 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Koželakas 1957    
668 Alksnys Kazimieras Dominyko 1904 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Koželakas 1957 1974 Lietuvoje
669 Alminauskaitė Bočkienė Aurelija Vaclovo 1935 Šilutės r. Bružų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Nagornovas 1958    
670 Alminauskaitė Koncienė Regina Ramutė Jurgio 1938 Šilutės r. Vilkėno k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Ust Karabula 1960    
671 Alminauskaitė Pielikienė Stanislava Domo 1927 Šilutės r. Lydalės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Solionas grįžo    
672 Alminauskaitė Pranckevičienė Gražina Jadvyga Juozo 1942 Šilutės r. Stemplių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1959    
673 Alminauskas Alfonsas Vaclovas Juozo 1934 Šilutės r. Stemplių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1959    
674 Alminauskas Algimantas Steponas Juozo 1939 Šilutės r. Stemplių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1958    
675 Alminauskas Aloyzas Povilo 1944 Šilutės r. Lydalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1958    
676 Alminauskas Gediminas Vaclovo 1935 Šilutės r. Bružų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Nagornovas 1958    
677 Alminauskas Jonas Jurgio 1931 Šilutės r. Vilkėno k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Ust Karabula 1960    
678 Alminauskas Juozas Juozo 1947 Šilutės r. Stemplių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
679 Alminauskas Juozas Petro 1903 Klaipėdos r. Kurmių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų   1958    
680 Alminauskas Juozas Petro 1903 Šilutės r. Stemplių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis negrįžo 1948 tremiant
681 Alminauskas Kazys Povilo 1938 Šilutės r. Lydalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1958    
682 Alminauskas Povilas Jokūbo 1888 Šilutės r. Lydalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1958    
683 Alminauskas Povilas Povilo 1934 Šilutės r. Lydalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1958 1973 Lietuvoje
684 Alminauskas Stasys Jurgio 1930 Šilutės r. Vilkėno k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Ust Karabula grįžo    
685 Alminauskas Vaclovas Petro 1905 Šilutės r. Bružų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Nagornovas 1958 1998 Lietuvoje
686 Alminauskas Zenonas Petro 1918 Klaipėdos r. Kurmių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų        
687 Alminauskienė Anastazija Prano 1900 Šilutės r. Vilkėno k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Ust Karabula 1960 1985 Lietuvoje
688 Alminauskienė Elena Adomo 1908 Šilutės r. Bružų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Nagornovas 1958    
689 Alminauskienė Jadvyga Juliaus 1903 Šilutės r. Stemplių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1958 1960 Lietuvoje
690 Alminauskienė Marijona Juozo 1880 Klaipėdos r. Kurmių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų   negrįžo mirė tremiant
691 Alminauskienė Ona Benedikto 1903 Šilutės r. Lydalių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1958    
692 Almonaitis Vincas Juozo 1901 Šakių r. Trakinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Aleksandrovka 1957    
693 Almonaitytė Agota Juozo 1915 Šakių r. Trakinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Aleksandrovka 1957    
694 Alseika Bronius Vlado 1935 Skuodo r. Klauseikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė      
695 Alseika Feliksas Jono 1906 Skuodo r. Lukošaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1958    
696 Alseika Petras Vlado 1932 Skuodo r. Klauseikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė grįžo    
697 Alseika Povilas Jono 1900 Plungės r. Platakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1956    
698 Alseika Povilas Povilo 1947 Plungės r. Platakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1956    
699 Alseika Vladas Vlado 1927 Skuodo r. Klauseikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė      
700 Alseikaitė Elerienė Janina Povilo 1933 Plungės r. Platakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1956    
701 Alseikaitė Gedgautienė Genovaitė Povilo 1945 Plungės r. Platakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1956    
702 Alseikienė Justina Zenono 1925 Skuodo r. Lukošaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1958    
703 Alseikienė Ona Igno 1919 Plungės r. Platakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1956    
704 Alseikienė Stasė Tado 1901 Skuodo r. Klauseikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė      
705 Alsytė Emilija Juozo 1911 Joniškio r. Skaistgiryje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė      
706 Alšauskas Adomas Kosto 1906 Skuodo r. Žebrokų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1960 1984 Lietuvoje
707 Alšauskas Romualdas Aleksandro 1911 Trakų r. Semeliškėse 1952.10.12 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1967    
708 Alšauskienė Ieva Juozo 1895 Kretingos r. Reketės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     negrįžo mirė tremtyje
709 Altanas Algirdas Prano 1942 Zarasų r. Salinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Talaja 1957    
710 Altanas Pranas Antano 1909 Zarasų r. Salinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Talaja 1957    
711 Altanienė Kotryna Juozo 1910 Zarasų r. Salinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Talaja 1957    
712 Alutienė Domicelė Kazio 1918 Kretingos r. Kretingoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Ust Jarulis grįžo 1972 Lietuvoje
713 Alutis Steponas Antano 1913 Kretingos r. Kretingoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Ust Jarulis grįžo    
714 Alvinskaitė Anužienė Adelė Igno 1932 Telšių r. Tarvydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1959 1983 Lietuvoje
715 Alvinskas Ignas Vinco 1900 Telšių r. Tarvydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1959    
716 Alvinskas Stasys Igno 1944 Telšių r. Tarvydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1959    
717 Alvinskienė Stanislava Jono 1903 Telšių r. Tarvydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1959 1967 Lietuvoje
718 Amankovič Bogumila Mato 1887 Ukmergės r. Gailiūnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
719 Amankovičiūtė Honorata Juozo 1918 Ukmergės r. Gailiūnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
720 Amankovičiūtė Liudviga Juozo 1921 Ukmergės r. Gailiūnų k. 1956.07.12 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Nižniaja Poima      
721 Ambotaitė Elena Juozo 1932 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Puzyrevas 1964 1972 Lietuvoje
722 Ambotaitė Teresė Juozo 1938 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Puzyrevas 1964 1979 Lietuvoje
723 Ambotaitė Andrijaitienė Janina Juozo 1935 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Manos   1964    
724 Ambotaitė Bironienė Valentina Juozo 1948 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Puzyrevas 1964    
725 Ambotas Juozas Juozo 1950 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Puzyrevas 1964 1972 Lietuvoje
726 Ambotas Juozas Jono 1901 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1955.03.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beriozovka 1964 1983 Lietuvoje
727 Ambotas Justinas Juozo 1940 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Puzyrevas 1964    
728 Ambotienė Julija Antano 1913 Radviliškio r. Valatkaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Puzyrevas negrįžo 1960 laisvėje SSSR
729 Ambrasaitė Teofilė Kazimiero 1932 Marijampolės r. Kazlų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
730 Ambrasaitė Miliūnienė Levonė Valentino 1943 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Atagašas 1958    
731 Ambrasas Jonas Mato 1911 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Atagašas 1958 1985 Lietuvoje
732 Ambrasas Kazimieras Motiejaus 1898 Marijampolės r. Kazlų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
733 Ambrasas Petras Valentino 1946 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Atagašas 1958    
734 Ambrasas Saliamonas Kęstutis Kazimiero 1929 Marijampolės r. Kazlų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
735 Ambrasas Valentinas Mato 1908 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Atagašas 1958 1971 Lietuvoje
736 Ambrasas Vincas Kazio 1886 Vilkaviškio r. Gulbiniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja negrįžo 1954 tremtyje
737 Ambrasienė Juzė Vinco 1888 Vilkaviškio r. Gulbiniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja negrįžo 1957 tremtyje
738 Ambrasienė Marijona Jono 1880 Šakių r. Bunikėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1958    
739 Ambrasienė Marijona Jono 1916 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Atagašas negrįžo mirė tremtyje
740 Ambrasienė Ona Miko 1901 Marijampolės r. Kazlų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
741 Ambrasienė Ona Simono 1876 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Atagašas 1958 1974 Lietuvoje
742 Ambrasienė (Ambrazienė?) Uršulė Jono 1890 Ignalinos r. Ligūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1957 1979 Lietuvoje
743 Ambraška Stasys Vinco 1943 Kėdainių r. Berželės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958    
744 Ambraška Vaclovas Vinco 1943 Kėdainių r. Berželės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958    
745 Ambraškaitė Emilija Vinco 1936 Kėdainių r. Berželės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958    
746 Ambraškaitė Baltūrienė Genė Vinco 1936 Kėdainių r. Berželės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958    
747 Ambraškienė Zofija Antano 1910 Kėdainių r. Berželės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958 1994 Lietuvoje
748 Ambrazaitė Bronislava Stasio 1930 Kauno r. Kaune 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kominternas      
749 Ambrazaitė Kazimiera Stasio 1924 Jurbarko r. Klapatinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Nazarovas      
750 Ambrazaitė Petrauskienė Antanina Joana Mato 1930 Jurbarko r. Paupstalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
751 Ambrazaitienė Marcelė Juozo 1893 Jurbarko r. Paalsio I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1978 Lietuvoje
752 Ambrazaitienė Ona Juozo 1890 Jurbarko r. Paalsio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1988 Lietuvoje
753 Ambrazaitienė Radajeva Irena Kazio 1925 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė      
754 Ambrazaitis Gintautas Juozo 1941 Jurbarko r. Paalsio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
755 Ambrazaitis Juozas Jeronimo 1893 Raseinių r. Paalsio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1978 Lietuvoje
756 Ambrazaitis Kazimieras Kazimiero 1892 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Rešotai negrįžo 1957 tremtyje
757 Ambrazaitis Vladas Antano 1923 Jurbarko r. Paalsio I k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
758 Ambrazaitis Zigmas Juozo 1932 Jurbarko r. Paalsio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1978 Lietuvoje
759 Ambrazaitytė Nijolė Vinco 1939 Raseinių r. Raitininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
760 Ambrazaitytė Martinaitienė Irena Ona Juozo 1934 Jurbarko r. Paalsio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
761 Ambrazas Adolfas Apolinaro 1919 Joniškio r. Miknaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kulakovas 1956 1976 Lietuvoje
762 Ambrazas Apolinaras Igno 1888 Joniškio r. Miknaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kulakovas negrįžo 1951 tremtyje
763 Ambrazas Bronius Stasio 1932 Jurbarko r. Klapatinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Nazarovas      
764 Ambrazas Matas Prano 1889 Jurbarko r. Paupstalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1971 Lietuvoje
765 Ambrazas Pranas Mato 1928 Jurbarko r. Paupstalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
766 Ambrazas Stasys Kasparo 1891 Jurbarko r. Klapatinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Nazarovas      
767 Ambrazas Vacys Adolfinos 1938 Joniškio r. Miknaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kulakovas 1956 1984 Lietuvoje
768 Ambrazas Vytautas Stasio 1927 Kauno r. Kaune 1952.03.20 Krasnojarsko kr.   Nazarovas grįžo    
769 Ambrazavičius (Ambrazevičius?) Juozas Jurgio 1928 Marijampolės r. Liepynų k. 1956.07.03 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
770 Ambrazevičienė Albina Andriaus 1906 Marijampolės r. Liepynų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1977 Lietuvoje
771 Ambrazevičienė Samuolytė Bronislava Antano 1925 Kauno r. Biliūnų k. 1951.07.25 Krasnojarsko kr.          
772 Ambrazevičius Jurgis Juozo 1897 Marijampolės r. Liepynų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1957 laisvėje SSSR
773 Ambrazevičiūtė Matukynienė Žukaitienė Marija Aldona Jurgio 1938 Marijampolės r. Liepynų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
774 Ambrazienė Juzė Juozo 1898 Jurbarko r. Klapatinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Nazarovas      
775 Ambrazienė Morta Stepono 1882 Joniškio r. Miknaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Kulakovas negrįžo 1955 tremtyje
776 Ambrazienė Ona Prano 1901 Jurbarko r. Paupstalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
777 Ambraziūnaitė Vaičienė Eugenija Rima Jono 1947 Biržų r. Svirplėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Manos Širokij Logas 1957 1996 Lietuvoje
778 Ambražiūnaitė Špokienė Stefa Juliaus 1941 Akmenės r. Ramučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Borovojė 1957    
779 Ambražiūnas Julius Juozo 1911 Akmenės r. Ramučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Borovojė 1957    
780 Ambražiūnas Kęstutis Mykolo 1928 Biržų r. Biržuose 1949.08.00 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas      
781 Ambražiūnienė Ona Juozo 1912 Akmenės r. Ramučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Borovojė 1957 1997 Lietuvoje
782 Ambrulevičius Juozas Antano 1898 Alytaus r. Likiškėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ada negrįžo 1951 tremtyje
783 Amonkevičienė Zofija Vincento 1900 Ukmergės r. Ukmergėje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1958    
784 Amšiejienė Ona Vinco 1886 Alytaus r. Taručionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1957    
785 Amšiejienė Salomėja Zigmo 1923 Alytaus r. Taručionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1957    
786 Amšiejus Vaitiekus Stasio 1885 Alytaus r. Taručionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1957    
787 Amšiejus Viktoras Vaitiekaus 1921 Alytaus r. Taručionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1957    
788 Amšiejūtė Ona Viktoro 1947 Alytaus r. Taručionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1957    
789 Amšiejūtė Amšiejienė Vladė Vaitiekaus 1928 Alytaus r. Taručionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1957    
790 Amulevičienė Vladislava Felikso 1905 Zarasų r. Zarasuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis      
791 Amulevičius Leonas Stanislovo 1931 Zarasų r. Zarasuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis negrįžo 1951 tremtyje
792 Ananka Aleksandras Jono 1882 Raseinių r. Talkininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964 1967 Lietuvoje
793 Ananka Kazys Aleksandro 1919 Raseinių r. Talkininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
794 Anankaitė Liuda Aleksandro 1912 Raseinių r. Talkininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1966 laisvėje SSSR
795 Ancionienė Teklė Boleslovo 1917 Joniškio r. Dargaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas negrįžo 1988 laisvėje SSSR
796 Ancionis Juozas Juozo 1947 Joniškio r. Dargaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas negrįžo 1958 tremtyje
797 Ancionis Juozas Jono 1907 Joniškio r. Dargaičių k. 1956.03.28 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas negrįžo 1967 laisvėje SSSR
798 Ancionytė Boradiuk Aleksandra Ona Juozo 1942 Joniškio r. Dargaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas negrįžo    
799 Ančas Petras Jurgio 1887 Šiaulių r. Kušleikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Iljinka grįžo    
800 Ančienė Klara Antano 1899 Šiaulių r. Kušleikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Iljinka grįžo    
801 Ančiukaitis Jonas Jono 1892     1949 Krasnojarsko kr.     negrįžo mirė laisvėje SSSR
802 Andrašienė Stefanija Julijono 1901 Joniškio r. Vaišnorių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Sliznevas      
803 Andrašiūnaitė Elena Zigmanto 1916 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas      
804 Andrašiūnaitė Ona Zigmanto 1910 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas      
805 Andrašiūnas Julius Zigmanto 1900 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas      
806 Andrašiūnas Povilas Juliaus 1939 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas grįžo    
807 Andrašiūnas Viktoras Juliaus 1944 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas grįžo    
808 Andrašiūnienė Adelė Mykolo 1903 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas      
809 Andrašiūnienė Ona Marcijono 1876 Pakruojo r. Gataučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Svisčiovas      
810 Andrašius Jonas Marcijono 1883 Joniškio r. Vaišnorių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Sliznevas negrįžo 1950 tremtyje
811 Andrašius Stasys Jono 1930 Joniškio r. Vaišnorių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Sliznevas      
812 Andrejeva Vanda Michailo 1905 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1949 tremtyje
813 Andrejevska (Andžejevska?) Danuta Vaclavo 1943 Vilniaus r. Pakovarniškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
814 Andrejevska (Andžejevska?) Halina Vaclavo 1942 Vilniaus r. Pakovarniškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
815 Andrejevska (Andžejevska?) Marija Liudviko 1924 Vilniaus r. Pakovarniškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
816 Andrejevskaja Elena Juzefo 1898 Šalčininkų r. Turgelių vls. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
817 Andrejevskaja Janina Ignatijaus 1928 Šalčininkų r. Turgelių vls. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
818 Andrejevskaja Melanija Ignatijaus 1930 Šalčininkų r. Turgelių vls. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
819 Andrejevskis Ignatijus Michalo 1886 Šalčininkų r. Turgelių vls. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
820 Andrejevskis (Andžejevskis?) Vaclavas Jano 1917 Vilniaus r. Pakovarniškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
821 Andrėkienė Emilija Vytauto (Vitalio?) 1887 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Tasejevo Glinaja 1957 1970 Lietuvoje
822 Andrėkienė Janina Kazimiero 1911 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Tasejevo Glinaja 1957    
823 Andrėkus Eduardas Algirdas Edvardo 1940 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Tasejevo Glinaja 1957    
824 Andrėkus Kazimieras Anatolijus Edvardo 1936 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Tasejevo Glinaja 1957    
825 Andriejūnas Pranas Boleslovo 1917 Panevėžio r. Dragonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958 1977 Lietuvoje
826 Andriejūnienė Rozalija Augusto 1874 Panevėžio r. Dragonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1957 laisvėje SSSR
827 Andriekaitė Kazlauskienė Jadvyga Antano 1941 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958    
828 Andriekaitė Kudelko Janina Antano 1939 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1972 1992 laisvėje SSSR
829 Andriekienė Genovaitė Petro 1904 Mažeikių r. Kuisių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Baženovka 1958 1959 Lietuvoje
830 Andriekienė Magdalena Juozo 1885 Skuodo r. Truikinų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1960    
831 Andriekienė Ona Kazio 1906 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958 1992 Lietuvoje
832 Andriekienė Dobrovolskaja Bronė Juozo 1915 Kretingos r. Palangoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Chriaščiovka negrįžo    
833 Andriekus Aleksandras Antano 1879 Skuodo r. Truikinų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi      
834 Andriekus Anicetas Aleksandro 1927 Skuodo r. Truikinų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1960    
835 Andriekus Antanas Kazio 1909 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958 1980 Lietuvoje
836 Andriekus Juozas Aleksandro 1923 Skuodo r. Truikinų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi negrįžo    
837 Andriekutė Jadvyga Kazimiero 1946 Kretingos r. Palangoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Chriaščiovka      
838 Andriekutė Kostė Aleksandro 1924 Skuodo r. Truikinų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Bogrado Beliolikas 1960    
839 Andriekutė Konova Irena Matilda Kazimiero 1943 Kretingos r. Palangoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Chriaščiovka grįžo    
840 Andrijauskaitė Česlava Edvardo 1949 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
841 Andrijauskaitė Janina Vinco 1929 Šiaulių r. Lingailių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas negrįžo 1953 tremtyje
842 Andrijauskaitė Kristina Engelberdo 1897 Telšių r. Kentralių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta negrįžo 1949 tremtyje
843 Andrijauskaitė Marytė Povilo 1918 Plungės r. Pyvorų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
844 Andrijauskaitė Regina Antanina Antano 1940 Klaipėdos r. Vaitelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas negrįžo    
845 Andrijauskaitė Stefanija Edvardo 1928 Klaipėdos r. Utrių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Vysoko Gorodeckaja negrįžo mirė laisvėje SSSR
846 Andrijauskaitė Bytautienė Irena Kazio 1935 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Podsopka 1952    
847 Andrijauskaitė Gečienė Aniceta Povilo 1925 Plungės r. Pyvorų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė negrįžo 1956 tremtyje
848 Andrijauskaitė Gricienė Bronė Stasio 1939 Telšių r. Kiškelviečių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aleksejevka grįžo    
849 Andrijauskaitė Jocienė Kazė Edvardo 1933 Klaipėdos r. Utrių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Vysoko Gorodeckaja negrįžo mirė laisvėje SSSR
850 Andrijauskaitė Kankalienė Danutė Vinco 1937 Šiaulių r. Lingailių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1957    
851 Andrijauskaitė Micienė Valentina Stasio 1941 Telšių r. Kiškelviečių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aleksejevka 1965    
852 Andrijauskaitė Smorgova Viktorija Valerija Antano 1947 Klaipėdos r. Vaitelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas grįžo    
853 Andrijauskaitė Varpučianskienė Elena Kazimiero 1937 Plungės r. Rešketėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Triochrečka 1957    
854 Andrijauskaitė Žemgulienė Danutė Petronėlė Antano 1944 Klaipėdos r. Vaitelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas negrįžo    
855 Andrijauskas Adomas Povilo 1914 Plungės r. Pyvorų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
856 Andrijauskas Albinas Stasio 1907 Plungės r. Gomantlaukio k.   Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto   1958    
857 Andrijauskas Antanas Jono 1908 Klaipėdos r. Vaitelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1957    
858 Andrijauskas Antanas Vinco 1930 Šiaulių r. Lingailių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas negrįžo    
859 Andrijauskas Jonas Stasio 1936 Telšių r. Kiškelviečių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aleksejevka      
860 Andrijauskas Jonas Motiejaus 1909       Krasnojarsko kr.     grįžo    
861 Andrijauskas Kazimieras Alekso 1904 Plungės r. Rešketėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Triochrečka 1957    
862 Andrijauskas Kazimieras Kazimiero 1947 Plungės r. Rešketėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Triochrečka 1957 1987 Lietuvoje
863 Andrijauskas Kazimieras Jono 1886 Telšių r. Jonaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Rybnojė negrįžo 1950 tremtyje
864 Andrijauskas Kęstutis Vlado 1945 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Podsopka 1958    
865 Andrijauskas Liudvikas Mykolo 1903 Zarasų r. Kazimieravo k. 1954.08.24 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1956 tremtyje
866 Andrijauskas Povilas Kazimiero 1921 Telšių r. Jonaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Rybnojė 1958 1987 Lietuvoje
867 Andrijauskas Romualdas Edvardo 1951 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
868 Andrijauskas Stasys Kazimiero 1909 Telšių r. Kiškelviečių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aleksejevka negrįžo mirė laisvėje SSSR
869 Andrijauskas Steponas Edvardo 1922 Klaipėdos r. Utrių k. 1954.10.23 Krasnojarsko kr. Abano   1966 1968  
870 Andrijauskas Vincas Prano 1895 Šiaulių r. Lingailių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1957 1978 Lietuvoje
871 Andrijauskas Vladas Kazio 1916 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Podsopka 1958    
872 Andrijauskas (Andriejauskas?) Pranas Jono 1893 Klaipėdos r. Lelėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda negrįžo 1948 tremiant
873 Andrijauskas (Andriejauskas?) Pranas Prano 1921 Klaipėdos r. Lelėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1951 tremtyje
874 Andrijauskienė Albertina Stasio 1904 Telšių r. Kiškelviečių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aleksejevka grįžo    
875 Andrijauskienė Domicėlė Kazio 1913 Plungės r. Rešketėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Triochrečka 1957    
876 Andrijauskienė Elena Kazio 1918 Plungės r. Gomantlaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1948 tremiant
877 Andrijauskienė Joana Kazio 1917 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Podsopka 1958    
878 Andrijauskienė Karolina Antano 1881 Klaipėdos r. Utrių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Vysoko Gorodeckaja negrįžo 1949 tremtyje
879 Andrijauskienė Ona Juozo 1887 Plungės r. Pyvorų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė negrįžo 1951 tremtyje
880 Andrijauskienė Stefanija Ferdinando 1903 Šiaulių r. Lingailių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1957 1984 Lietuvoje
881 Andrijauskienė Viktorija Stasio 1910 Klaipėdos r. Vaitelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas negrįžo 1982 laisvėje SSSR
882 Andrijauskienė Vladislava Jono 1923 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
883 Andrijauskienė (Andriejauskienė?) Kostė Kazimiero 1901 Klaipėdos r. Lelėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda 1957    
884 Andrijevskaja Ana Piotro 1894 Vilniaus r. Tumosų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
885 Andrijevskaja Elena Stanislavo 1936 Vilniaus r. Jurčiukų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras      
886 Andrijevskaja Ksavera Tomašo 1892 Vilniaus r. Jurčiukų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras negrįžo 1955 tremtyje
887 Andrijevskaja Melanija Stanislavo 1929 Vilniaus r. Jurčiukų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras      
888 Andrijevskaja Stefanija Semiono 1908 Vilniaus r. Tumosų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
889 Andrijevskis Janas Matvejaus 1908 Vilniaus r. Jurčiukų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras      
890 Andrijevskis Semionas Ivano 1882 Vilniaus r. Tumosų k. 1953.04.20 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
891 Andrijevskis Stanislavas Matvejaus 1900 Vilniaus r. Jurčiukų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras      
892 Andrijevskis Zenonas Semiono 1921 Vilniaus r. Tumosų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
893 Andrijūnaitė (Andrejūnaitė?) Julijona Jono 1903 Joniškio r. Gasčiūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Čiurinova 1957 1957 Lietuvoje
894 Andrikonienė Emilija Juozo 1915 Anykščių r. Pūsčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija grįžo    
895 Andrikonienė Kotryna Jono 1871 Anykščių r. Pūsčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija negrįžo 1953 tremtyje
896 Andrinavičienė Apolonija   1881 Kėdainių r. Kujėnų k. 1941 Krasnojarsko kr.     1944 1945 Lietuvoje
897 Andrinavičius Boleslavas   1873 Kėdainių r. Kujėnų k. 1941 Krasnojarsko kr.     1944 1953 Lietuvoje
898 Andrinavičiūtė Ivanauskienė Bronė Boleslavo 1937 Kėdainių r. Kujėnų k. 1941 Krasnojarsko kr.     1944 1981 Lietuvoje
899 Andrinavičiūtė Šaltienė Alina Boleslavo 1923 Kėdainių r. Kujėnų k. 1941 Krasnojarsko kr.     1944    
900 Andrišiūnaitė Tumienė Zinaida Petro 1944 Panevėžio r. Gilbonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
901 Andrišiūnas Jonas Petro 1946 Panevėžio r. Gilbonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
902 Andrišiūnas Mamertas Mykolo 1888 Panevėžio r. Gilbonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1950 tremtyje
903 Andrišiūnas Petras Mykolo 1897 Panevėžio r. Gilbonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958 1984 Lietuvoje
904 Andrišiūnas Vincas Donato 1892 Pakruojo r. Žeimelyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas 1956 mirė Lietuvoje
905 Andrišiūnienė Elena Jurgio 1915 Panevėžio r. Gilbonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958 1990 Lietuvoje
906 Andrišiūnienė Liucija Kristupo 1893 Pakruojo r. Žeimelyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas 1956 1978 Lietuvoje
907 Andriukaitienė Marcelė Juozo 1905 Šakių r. Griškabūdyje 1949.03.26 Krasnojarsko kr.   Askizas      
908 Andriukaitienė Ona Jono 1899 Šakių r. Bernotų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   1958    
909 Andriukaitis Antanas Motiejaus 1869 Šakių r. Bernotų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   negrįžo 1951 tremtyje
910 Andriukaitis Aurimas Vlado 1930 Kauno r. Kaune 1952.02.13 Krasnojarsko kr.          
911 Andriukaitis Juozas Antano 1896 Šakių r. Griškabūdyje 1949.03.26 Krasnojarsko kr.   Askizas      
912 Andriukaitis Pranas Antano 1891 Šakių r. Bernotų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   1958    
913 Andriukaitis Vytautas Anelės 1920     1957.09.12 Krasnojarsko kr.   Igarka      
914 Andriulaitienė Antanina Juozo 1905 Šakių r. Jurbūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1956    
915 Andriulaitis Jonas Juozo 1940 Šakių r. Jurbūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1956    
916 Andriulaitis Juozas Juozo 1913 Šakių r. Jurbūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1956    
917 Andriulaitis Juozas Juozo 1935 Šakių r. Jurbūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1956 1973 Lietuvoje
918 Andriulaitis Petras Petro 1897 Šakių r. Sintautuose 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogrado Borodinas 1956    
919 Andriulaitytė Aleksienė Teresė Juozo 1939 Šakių r. Jurbūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Kargala 1956    
920 Andriulaitytė Balčaitienė Stanislava Tado 1927 Jurbarko r. Ridikiškių k. 1956.07.20 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1977    
921 Andriulevičius (Andrulevičius?) Banys (Benediktas?) Alekso 1911 Kauno r. Kaune 1950.12.21 Krasnojarsko kr.     grįžo    
922 Andriulionienė Kotryna Andriaus 1902 Trakų r. Jankovicų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ada 1958 1965 Lietuvoje
923 Andriulionis Jonas Juozo 1928 Trakų r. Jankovicų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ada 1958    
924 Andriulionis Juozas Kipro 1896 Trakų r. Jankovicų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ada 1958 1989 Lietuvoje
925 Andriulionytė Marijona Kipro 1880 Trakų r. Jankovicų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ada negrįžo 1957 tremtyje
926 Andriulionytė Jaruševičienė Ona Juozo 1940 Trakų r. Jankovicų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ada 1958    
927 Andriulionytė Kasperavičienė Stanislava Juozo 1938 Trakų r. Panošiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Taštypas 1958    
928 Andriūnaitė Anelė Kazio 1926 Kaišiadorių r. Klėriškių k. 1955.09.20 Krasnojarsko kr. Jarcevo (Jeniseisko) Krivliakas grįžo    
929 Andriūnaitė Emilija Kazimiero 1933 Kaišiadorių r. Klėriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1959    
930 Andriūnas Aleksandras Kazio 1917 Kaišiadorių r. Klėriškių k. 1955.03.09 Krasnojarsko kr. Abano   negrįžo mirė laisvėje SSSR
931 Andriūnas Kazys Juozo 1892 Kaišiadorių r. Klėriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas negrįžo 1949 tremtyje
932 Andriūnas Romualdas Kazio 1920 Kaišiadorių r. Klėriškių k.   Krasnojarsko kr. Jarcevo (Jeniseisko) Krivliakas negrįžo 1959 tremtyje
933 Andriūnienė Ona Vinco 1897 Kaišiadorių r. Klėriškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1959 1984 Lietuvoje
934 Andriušienė Ona Andriaus 1883 Marijampolės r. Sasnavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1956 1963 Lietuvoje
935 Andriušienė Ona Kosto 1901 Šakių r. Maliejiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1958    
936 Andriušienė Valentina Vinco 1910 Marijampolės r. Sasnavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
937 Andriušienė Veronika Juozo 1883 Marijampolės r. Sasnavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1953 tremtyje
938 Andriušis Jonas Vinco 1892 Šakių r. Maliejiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1958 1982 Lietuvoje
939 Andriušis Jonas Laimutis Jono 1929 Šakių r. Maliejiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1958    
940 Andriušis Leonas Jono 1941 Šakių r. Maliejiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1958    
941 Andriušis Petras Vinco 1891 Vilkaviškio r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
942 Andriušytė Gražina Viktoro 1941 Marijampolės r. Sasnavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo 1983 Lietuvoje
943 Andriušytė Kuzmickienė Irena Viktoro 1933 Marijampolės r. Sasnavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
944 Andriušytė Petrulienė Vena Jono 1924 Šakių r. Maliejiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1959    
945 Andriuška Adomas Jono 1908 Akmenės r. Tučių I k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Udaliackis grįžo    
946 Andriuška Aleksandras Juozo 1937 Telšių r. Miksodžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Veršinka 1959    
947 Andriuška Danielius Jono 1918 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Bogučianai negrįžo 1949 tremtyje
948 Andriuška Juozas Jono 1907 Telšių r. Miksodžio k. 1954.11.15 Krasnojarsko kr. Ilanskio   grįžo    
949 Andriuška Povilas Adomo 1938 Akmenės r. Tučių I k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Udaliackis grįžo    
950 Andriuškaitė Adolfina Juozo 1940 Telšių r. Miksodžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Veršinka 1959    
951 Andriuškevič Apolonija Rapolo 1903 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo    
952 Andriuškevič Janina Leono 1926 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
953 Andriuškevič Juzefa Vaclavo 1893 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
954 Andriuškevič Tomaševska Juzefa Leono 1923 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
955 Andriuškevičienė Elžbieta Valento 1906 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1959    
956 Andriuškevičienė Marijona Juliaus 1905 Varėnos r. Jonionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo   1956    
957 Andriuškevičienė Marijona Juozo 1883 Marijampolės r. Tarpučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1971 Lietuvoje
958 Andriuškevičienė Marijona Kazimiero 1906 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Baikitas grįžo 1989 Lietuvoje
959 Andriuškevičienė Teklė Povilo 1870 Kelmės r. Rekščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Kandyga 1956 1961 Lietuvoje
960 Andriuškevičienė Zosė Marcelino 1915 Kelmės r. Rekščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Kandyga 1958 1992 Lietuvoje
961 Andriuškevičius Adomas Jono 1904 Varėnos r. Jonionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo   1956    
962 Andriuškevičius Bronislovas Juozapo 1901 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Baikitas grįžo 1991 Lietuvoje
963 Andriuškevičius Jonas Juozo 1943 Alytaus r. Kružiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1958 1992 Lietuvoje
964 Andriuškevičius Jonas Prano 1903 Kelmės r. Rekščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Kandyga 1962    
965 Andriuškevičius Juozas Juozo 1921 Alytaus r. Kružiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1958 1976 Lietuvoje
966 Andriuškevičius Juozas Vinco 1897 Alytaus r. Kružiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1960 1983 Lietuvoje
967 Andriuškevičius Juozas Juozo 1927 Jurbarko r. Rukšnių k.   Krasnojarsko kr.   Ilanskis 1962    
968 Andriuškevičius Juozas Kęstutis Bronislovo 1930 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Baikitas grįžo    
969 Andriuškevičius Leonas Julijano 1893 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo    
970 Andriuškevičius Marijanas Vladislavo 1932 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo    
971 Andriuškevičius Rimantas Stanislovo 1942 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1959    
972 Andriuškevičius Stanislovas Dominyko 1904 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1956    
973 Andriuškevičius Stanislovas Bronislovo 1933 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Baikitas 1959    
974 Andriuškevičius Urbontas Vladislavo 1942 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo    
975 Andriuškevičius Vaclovas Juozo 1944 Alytaus r. Kružiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1962    
976 Andriuškevičius Vladislavas Julijano 1904 Šalčininkų r. Okolicos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo    
977 Andriuškevičiūtė Aliukonienė Janina Bronislovo 1929 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Baikitas 1961    
978 Andriuškevičiūtė Meškuotienė Ona Jono 1947 Kelmės r. Rekščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Kandyga 1958    
979 Andriuškevičiūtė Poškienė Jadvyga Birutė Jono 1945 Kelmės r. Rekščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Kandyga 1958    
980 Andriuškevičiūtė Pranskėtienė Irena Stanislovo 1935 Radviliškio r. Šeduvos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1959    
981 Andriuškevičiūtė Sasnauskienė Stasė Juozo 1925 Kauno r. Kaune 1955.01.24 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės Tanzybėjus 1959    
982 Andriuškevičiūtė Skučienė Vanda Jono 1947 Kelmės r. Rekščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Kandyga 1958    
983 Andriuškienė Aleksandra Aleksandro 1909 Telšių r. Miksodžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Veršinka 1959    
984 Andriuškienė Morta Vinco 1916 Akmenės r. Tučių I k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Udaliackis grįžo    
985 Andriuškienė Bitnerienė Marta Marcelė Igno 1916 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Bogučianai grįžo    
986 Andrulis Emilijus Klemenso 1928 Kelmės r. Tytuvėnuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Nižnij Ingašas 1956 1991 Lietuvoje
987 Andruškaitė Klementjeva Birutė Alekso 1932 Skuodo r. Kulalių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi grįžo    
988 Andruškevičius Janas Jano 1930 Šalčininkų r. Dainavos k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės   1957    
989 Andruškevičius Marjanas Jano 1934 Šalčininkų r. Dainavos k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės   1957    
990 Andruškevičius Vaclavas Jano 1936 Šalčininkų r. Dainavos k. 1952.07.20 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1957 mirė Lietuvoje
991 Andziulienė Eugenija Petro 1919 Vilkaviškio r. Stirniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1956    
992 Andziulytė Adelė Motiejaus 1918 Marijampolės r. Puskelnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
993 Andžiukevičienė Elena Mykolo 1911 Jonavos r. Dovydonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
994 Anelauskaitė Alisa Broniaus 1938 Vilkaviškio r. Kregždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957 1966 Lietuvoje
995 Anelauskaitė Nijolė Antano 1943 Marijampolės r. Lūginės k. 1950.11.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Maganskas 1962    
996 Anelauskaitė Blažienė Milda Albina Broniaus 1944 Vilkaviškio r. Kregždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957    
997 Anelauskas Algis Antano 1940 Marijampolės r. Lūginės k. 1950.11.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Maganskas grįžo    
998 Anelauskas Antanas Antano 1942 Marijampolės r. Lūginės k. 1950.11.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Maganskas grįžo    
999 Anelauskas Bronius Kazio 1907 Vilkaviškio r. Kregždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957 1970 Lietuvoje
1000 Anelauskas Jaunutis Broniaus 1944 Vilkaviškio r. Kregždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957    
1001 Anelauskienė Albina Aleksandro 1913 Vilkaviškio r. Kregždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957 1983 Lietuvoje
1002 Anelauskienė Albina Juozo 1917 Marijampolės r. Lūginės k. 1950.11.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Maganskas grįžo    
1003 Anfaravičienė Stefanija Stasio 1909 Ukmergės r. Pašilėje 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1958    
1004 Anfaravičius Antanas Stasio 1903 Ukmergės r. Pašilėje 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1958    
1005 Anfaravičius Stanislovas Antano 1938 Ukmergės r. Pašilėje 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas 1958    
1006 Angelienė Uršulė Kazio 1878 Skuodo r. Erslos k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
1007 Angelskienė Elzbieta Tado 1903 Jurbarko r. Sarakiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Iljinka 1957    
1008 Angelskis Antanas Antano 1935 Jurbarko r. Sarakiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Iljinka 1957    
1009 Angelskis Antanas Izidoriaus 1897 Jurbarko r. Sarakiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Iljinka 1957    
1010 Aniukevičius Stanislavas Stanislavo 1923 Šalčininkų r. Nevainionių k. 1951.08.25 Krasnojarsko kr.          
1011 Aniulienė Ona Vlado 1902 Raseinių r. Darbutų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1961 Lietuvoje
1012 Aniulienė Stefanija Vinco 1909 Jurbarko r. Padubysio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
1013 Aniulis Romas Karolio 1942 Raseinių r. Darbutų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
1014 Aniulis Vincas Kazio 1897 Jurbarko r. Padubysio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
1015 Aniulytė Račinskienė Vincė Vinco 1926 Jurbarko r. Padubysio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1978    
1016 Aniūnas Jonas Kazio 1909 Anykščių r. Juškonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1959    
1017 Aniūnas Rimantas Jono 1945 Anykščių r. Juškonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1959    
1018 Aniūnienė Eleonora Juozo 1909 Anykščių r. Juškonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1959 1976 Lietuvoje
1019 Ankudinova Ustinija Izoto 1905 Jonavos r. Rimkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1020 Ankudinova Neverauskienė Nina Samsono 1935 Jonavos r. Rimkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1954    
1021 Ankudinova Orlova Vasilisa Samsono 1940 Jonavos r. Rimkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1954 1996 Lietuvoje
1022 Ankudinovas Fiodoras Samsono 1937 Jonavos r. Rimkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1954    
1023 Ankudinovas Ivanas Samsono 1930 Jonavos r. Rimkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo 1988 Lietuvoje
1024 Anskaitienė Elena Juozo 1905 Vilkaviškio r. Baziliškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1957    
1025 Anskaitis Jonas Prano 1904 Vilkaviškio r. Baziliškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1957 1976 Lietuvoje
1026 Anskaitis Kazys Jono 1920 Marijampolės r. Sasnavoje   Krasnojarsko kr.     1956    
1027 Antanaitienė Elzbieta Vinco 1903 Vilkaviškio r. Starkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa grįžo 1978 Lietuvoje
1028 Antanaitienė Ieva Prano 1921 Radviliškio r. Mikonių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Borodinas 1957    
1029 Antanaitienė Julija Tado 1885 Joniškio r. Kurmaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1959 1970 Lietuvoje
1030 Antanaitienė Ona Dovydo 1900 Pakruojo r. Moniūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1958 1978 Lietuvoje
1031 Antanaitienė Salomėja Mataušo 1890 Kėdainių r. Užupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė negrįžo 1955 tremtyje
1032 Antanaitienė Vincė Jono 1888 Panevėžio r. Mučiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957    
1033 Antanaitis Adomas Jono 1888 Kėdainių r. Užupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1959 mirė Lietuvoje
1034 Antanaitis Antanas Justino 1891 Radviliškio r. Mikonių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Borodinas 1957 1974 Lietuvoje
1035 Antanaitis Antanas Jono 1935 Pakruojo r. Moniūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1958    
1036 Antanaitis Antanas Jono 1894 Vilkaviškio r. Starkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa grįžo 1970 Lietuvoje
1037 Antanaitis Jonas Kazio 1892 Pakruojo r. Moniūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1958 1971 Lietuvoje
1038 Antanaitis Mykolas Adomo 1929 Kėdainių r. Užupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1960    
1039 Antanaitis Pranas Prano 1939 Šakių r. Kušlikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1959    
1040 Antanaitytė Julija Fabijono 1921 Joniškio r. Kurmaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1959    
1041 Antanaitytė Ona Antano 1936 Panevėžio r. Mučiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957    
1042 Antanaitytė Pranė Adomo 1927 Kėdainių r. Užupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė negrįžo 1957 tremtyje
1043 Antanaitytė Veronika Justino 1896 Radviliškio r. Mikonių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Borodinas 1957 1962 Lietuvoje
1044 Antanaitytė Briedienė Stanislava Fabijono 1920 Joniškio r. Kurmaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1959    
1045 Antanaitytė Paškevičienė Janina Jono 1937 Pakruojo r. Moniūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Muratovas 1958    
1046 Antanaitytė Paškevičienė Leonora Adomo 1924 Kėdainių r. Užupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1959 mirė Lietuvoje
1047 Antanaitytė Paškevičienė Valerija Stasio 1949 Joniškio r. Kurmaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1959    
1048 Antanaitytė Šestilo Elena Antano 1929 Vilkaviškio r. Starkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1962    
1049 Antanavičienė Barbora Leonardo 1908 Klaipėdos r. Viržintų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas negrįžo 1949 tremtyje
1050 Antanavičienė Brigita Jurgio 1893 Vilkaviškio r. Kybeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1963 Lietuvoje
1051 Antanavičienė Elena Ignaco 1895 Klaipėdos r. Balsėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Sizaja 1958 1985 Lietuvoje
1052 Antanavičienė Elena Juozo 1902 Zarasų r. Bikūnų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   1958 1987 Lietuvoje
1053 Antanavičienė Marija Prano 1922 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Zaoziornas 1956    
1054 Antanavičienė Marijona Jono 1905 Plungės r. Kaupų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Krutojaras 1958 1978 Lietuvoje
1055 Antanavičienė Ona Izidoriaus 1912 Raseinių r. Užrūdžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1056 Antanavičienė Ona Felikso 1909 Mažeikių r. Ketūnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Baženovka 1956 1986 Lietuvoje
1057 Antanavičienė Ona Jono 1884 Telšių r. Brizgų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Barga 1957 1987 Lietuvoje
1058 Antanavičienė Pranciška Jono 1903 Kauno r. Naujatriobių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
1059 Antanavičienė Stasė Andriaus 1906 Kaišiadorių r. Kaišiadoryse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Vorogovas      
1060 Antanavičienė Stasė Julijono 1884 Telšių r. Nevardėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Temra      
1061 Antanavičienė Stasė Prano 1924 Mažeikių r. Bružų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
1062 Antanavičius Adomas Antano 1928 Telšių r. Nevardėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Rybinskio        
1063 Antanavičius Albertas Vlado 1935 Klaipėdos r. Viržintų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas grįžo    
1064 Antanavičius Alfonsas Jono 1942 Raseinių r. Užrūdžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
1065 Antanavičius Alfonsas Saliamono 1921 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Zaoziornas 1956 1989 Lietuvoje
1066 Antanavičius Antanas Antano 1892 Klaipėdos r. Balsėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Sizaja      
1067 Antanavičius Antanas Prano 1895 Telšių r. Nevardėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Temra 1958 mirė Lietuvoje
1068 Antanavičius Edmundas Jono 1938 Raseinių r. Užrūdžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
1069 Antanavičius Jonas Juozo 1900 Raseinių r. Užrūdžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1987 Lietuvoje
1070 Antanavičius Juozas Igno 1893 Kauno r. Naujatriobių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1071 Antanavičius Juozas Juozo 1921 Telšių r. Bartlaukio k. 1949.11.13 Krasnojarsko kr. Bogučianų   1957 1969 Lietuvoje
1072 Antanavičius Juozas Kazio 1907 Plungės r. Kaupų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Krutojaras 1958 1979 Lietuvoje
1073 Antanavičius Kazys Broniaus 1907 Telšių r. Brizgų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Barga 1960    
1074 Antanavičius Povilas Karolio 1896 Zarasų r. Bikūnų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   1958 1971 Lietuvoje
1075 Antanavičius Stasys Prano 1921 Kauno r. Kaune 1951.01.06 Krasnojarsko kr.          
1076 Antanavičius Valys Petro 1908 Mažeikių r. Ketūnų k. 1955.12.08 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus      
1077 Antanavičius Vincas Jono 1879 Vilkaviškio r. Kybeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas      
1078 Antanavičius Vincas Jono 1908 Lazdijų r. Gembašilio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1957    
1079 Antanavičius Vincas Vinco 1920 Vilkaviškio r. Kybeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
1080 Antanavičius Vincas Prano 1922 Kauno r. Kaune 1951.01.10 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1950 tremtyje
1081 Antanavičius Vitas Jono 1923 Lazdijų r. Gembašilio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1957    
1082 Antanavičius Vytas Juozo 1930 Kauno r. Naujatriobių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
1083 Antanavičius Vytautas Valio 1932 Mažeikių r. Ketūnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Baženovka 1957    
1084 Antanavičius Vladas Liudo 1896 Klaipėdos r. Viržintų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas 1960 1982 Lietuvoje
1085 Antanavičiūtė Anelė Ona Vinco 1912 Vilkaviškio r. Kybeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1968 Lietuvoje
1086 Antanavičiūtė Elena Ona Jono 1935 Vilkaviškio r. Kybeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1955    
1087 Antanavičiūtė Olga Valio 1933 Mažeikių r. Ketūnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Baženovka 1957    
1088 Antanavičiūtė Bikinienė Marijona Juozo 1932 Kauno r. Naujatriobių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1963    
1089 Antanavičiūtė Grigaitienė Irena Juozo 1943 Mažeikių r. Bružų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
1090 Antanavičiūtė Kuržinauskienė Monika Vlado 1938 Klaipėdos r. Viržintų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas 1958    
1091 Antanavičiūtė Petrukaitienė Irena Jono 1936 Raseinių r. Užrūdžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
1092 Antanavičiūtė Šidiškienė Nijolė Veronika Juozo 1938 Kauno r. Naujatriobių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1955    
1093 Antanavičiūtė Vaičekauskienė Jacinta Česlava Vlado 1936 Klaipėdos r. Viržintų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas 1959    
1094 Antanavičiūtė Vaitkienė Vida Povilo 1936 Zarasų r. Bikūnų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   1958    
1095 Antanavičiūtė Vilkickienė Birutė Vinco 1934 Vilkaviškio r. Kybeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
1096 Antanavičiūtė Zemblienė Vanda Juozo 1936 Plungės r. Kaupų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Krutojaras 1958    
1097 Antanėlienė Karolina Antano 1896 Anykščių r. Maleišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1957    
1098 Antanėlienė Liuda Gasparo 1916 Anykščių r. Maldeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
1099 Antanėlienė Viktorija Jono 1866 Anykščių r. Maldeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1951 tremtyje
1100 Antanėlis Alfonsas Jurgio 1918 Anykščių r. Maldeikių k. 1953.06.09 Krasnojarsko kr. Manos   1964    
1101 Antanėlis Juozas Jurgio 1904 Anykščių r. Maldeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1982 Lietuvoje
1102 Antanėlis Jurgis Juozo 1866 Anykščių r. Maldeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1948 tremtyje
1103 Antanėlis Kazys Jono 1896 Anykščių r. Maleišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1957 1988 Lietuvoje
1104 Antanėlytė Baranauskienė Genė Juozo 1947 Anykščių r. Maldeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
1105 Antanėlytė Motiejūnienė Palma Marijona Juozo 1940 Anykščių r. Maldeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
1106 Antanėlytė Paunksnienė Danutė Kazio 1927 Anykščių r. Maleišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1957    
1107 Antanynaitė Kostė Juozo 1926 Marijampolės r. Rusinkos k. 1955.07.28 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
1108 Antanynaitė Gumauskienė Albina Juozo 1930 Marijampolės r. Rusinkos k. 1952.01.11 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Solnečnas 1973    
1109 Antanynaitė Ramanauskienė Antanina Juozo 1932 Marijampolės r. Rusinkos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
1110 Antanynienė Petronė Petro 1898 Marijampolės r. Rusinkos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1984 Lietuvoje
1111 Antonytė Marija Jurgio 1902 Klaipėdos r. Svencelės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos   negrįžo 1949 tremtyje
1112 Antoševskis Michailas Juzefo 1923 Varėnos r. Druskininkuose   Krasnojarsko kr.          
1113 Antulienė Malvina Vinco 1917 Varėnos r. Butvydonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Malaja Uria 1957    
1114 Antulis Bronius Juozo 1911 Varėnos r. Butvydonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Malaja Uria 1957    
1115 Antulis Juozas Broniaus 1943 Varėnos r. Butvydonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Malaja Uria 1957    
1116 Antulytė Marcinkonienė Joana Broniaus 1942 Varėnos r. Butvydonių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Malaja Uria 1957    
1117 Antušas Danielius Domo 1934 Telšių r. Luokėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda negrįžo    
1118 Antušienė Marijona Andriaus 1895 Telšių r. Luokėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda 1969 1978 Lietuvoje
1119 Anulevičius Juozas Kazio 1938 Lazdijų r. Smališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala      
1120 Anulevičius Zigmas Kazio 1924 Lazdijų r. Smališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala 1959    
1121 Anulevičiūtė Dapkūnienė Janina Kazio 1925 Lazdijų r. Smališkės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos (Ordžonikidzevskio) Sarala negrįžo    
1122 Anusaitienė Antanina Juozo 1899 Kauno r. Vilkijoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
1123 Anusaitis Kazys Stasio 1903 Kauno r. Vilkijoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1955 tremtyje
1124 Anusaitis Zenonas Kazio 1928 Kauno r. Vilkijoje 1955.08.30 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
1125 Anuškevičius Feliksas Liudvigo 1908 Šalčininkų r. Duksių k. 1951.11.00 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas      
1126 Anužienė Bronislava Kazio 1910 Kretingos r. Žutautų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos   grįžo 1985 Lietuvoje
1127 Anužienė Joana Juozo 1889 Kretingos r. Abakų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Goltiavinas grįžo    
1128 Anužienė Kazimiera Antano 1898 Kretingos r. Nausodžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1956 1965 Lietuvoje
1129 Anužienė Ona Pranciškaus 1910 Anykščių r. Ustronės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957    
1130 Anužienė Zuzana Juozo 1910 Kretingos r. Tūbausių k. 1952.01.24 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis      
1131 Anužis Adomas Igno 1923 Kretingos r. Abakų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Goltiavinas negrįžo 1950 tremtyje
1132 Anužis Antanas Juliaus 1893 Kretingos r. Nausodžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo        
1133 Anužis Antanas Prano 1908 Kretingos r. Tūbausių k. 1952.01.24 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1956 1963 Lietuvoje
1134 Anužis Ignas Igno 1919 Kretingos r. Abakų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Goltiavinas grįžo    
1135 Anužis Ignas Igno 1885 Kretingos r. Abakų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Goltiavinas negrįžo 1953 tremtyje
1136 Anužis Laurynas Kazio 1917 Kretingos r. Žutautų k. 1956.03.15 Krasnojarsko kr.   Abakanas grįžo 1980 Lietuvoje
1137 Anužis Simonas Alekso 1925 Skuodo r. Kulų II k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Nagornojė grįžo    
1138 Anužytė Neniškienė Sadauskienė Danutė Kristina Algirdo 1942 Anykščių r. Ustronės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957    
1139 Anužytė Stuopelienė Birutė Morta Antano 1934 Kretingos r. Nausodžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1956    
1140 Anužytė Žuolienė Agripina Morta Alekso 1932 Skuodo r. Kulų II k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Nagornojė 1957    
1141 Anza Benjaminas Viktoro 1934 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Solnečnojė grįžo    
1142 Anza Juozas Viktoro 1932 Kauno r. Kaune 1954.07.22 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1962 1976 Lietuvoje
1143 Anza Kostas Viktoro 1930 Marijampolės r. Būdviečių k. 1956.08.22 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1963 1973  
1144 Anza Viktoras Antano 1901 Kauno r. Kaune 1956.06.16 Krasnojarsko kr.     1963    
1145 Anzienė Marija Andriaus 1908 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Solnečnojė 1962    
1146 Apanavičienė Liudviga Jono 1898 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda      
1147 Apanavičienė Ona Justino 1928 Ignalinos r. Beržininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1958    
1148 Apanavičius Albertas Stasio 1950 Ignalinos r. Beržininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1956    
1149 Apanavičius Justinas Kazimiero 1936 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda      
1150 Apanavičius Kazimieras Domo 1892 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda      
1151 Apanavičius Kazimieras Kazimiero 1929 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda      
1152 Apanavičius Stasys Mykolo 1917 Ignalinos r. Beržininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1958    
1153 Apanavičius Vytautas Kazimiero 1931 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda      
1154 Apanavičiūtė Gečienė Ona Kazimiero 1937 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda 1958    
1155 Apanavičiūtė Jaurienė Ona Mykolo 1927 Ignalinos r. Beržininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1958    
1156 Apanavičiūtė Kesmenavičienė Danutė Kazimiero 1947 Plungės r. Zorūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pobeda      
1157 Apeikis Eugenijus Alfonso 1937 Joniškio r. Žiūrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Voznesenskojė 1958    
1158 Aperavičienė Barbora Klemenso 1910 Pakruojo r. Klausučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Korbikas 1958    
1159 Aperavičius Jonas Juozo 1900 Jurbarko r. Klausučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Korbikas 1958 1980 Lietuvoje
1160 Aperavičiūtė Grybienė Reda Jono 1936 Pakruojo r. Klausučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Korbikas 1958    
1161 Aperavičiūtė Juškevičienė Stasė Jono 1943 Pakruojo r. Klausučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Korbikas 1955    
1162 Aperavičiūtė Kuodaitienė Janina Jono 1934 Pakruojo r. Klausučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Korbikas 1960    
1163 Apynys Eduardas Mato 1904 Biržų r. Biržuose 1951.12.15 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1955 tremtyje
1164 Apirubienė Marija Juozo 1918 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1957    
1165 Apirubis Bronislovas Jono 1943 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka negrįžo 1953 tremtyje
1166 Apirubis Jonas Nikodemo 1897 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1957 1984 Lietuvoje
1167 Apirubis Jonas Algirdas Jono 1941 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1957    
1168 Apirubis Kostas Jono 1944 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1957    
1169 Apirubis Stanislovas Jono 1940 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1957    
1170 Apirubytė Zaleskienė Genė Jono 1947 Joniškio r. Bitužių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1957    
1171 Apyvala Antanas Adomo 1892 Ignalinos r. Sriūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1957 1978 Lietuvoje
1172 Apyvalaitė Trubačiova Antanina Antano 1937 Ignalinos r. Sriūbų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo    
1173 Aponavičienė Bronė Tomo 1906 Plungės r. Lopaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1956    
1174 Aponavičius Pranas Igno 1886 Plungės r. Lopaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1956 1957 Lietuvoje
1175 Aponavičius Pranas Prano 1942 Plungės r. Lopaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1956 1980 Lietuvoje
1176 Aponavičiūtė Perminienė Adelė Prano 1947 Plungės r. Lopaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1956    
1177 Aponavičiūtė Zelepūgienė Stasė Prano 1940 Plungės r. Lopaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1956    
1178 Apšega Jonas Jono 1943 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
1179 Apšega Jonas Juozo 1894 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958 1969 Lietuvoje
1180 Apšega Juozas Jono 1934 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
1181 Apšega Stasys Aniceto 1927 Panevėžio r. Liudvinavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Širokij Logas 1958    
1182 Apšegaitė Kastrickienė Aldona Jono 1941 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
1183 Apšegaitė Margienė Genovaitė Jono 1937 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
1184 Apšegaitė Vasiliauskienė Emilija Jono 1945 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
1185 Apšegienė Agota Stanislovo 1906 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958 1985 Lietuvoje
1186 Apšegienė Justina Jurgio 1888 Panevėžio r. Liudvinavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Širokij Logas 1958 1963 Lietuvoje
1187 Apulskytė Kaktienė Uršulė Prano 1910 Skuodo r. Žalgirių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Nagornojė 1959    
1188 Apulskytė Rušinskienė Eugenija Prano 1927 Skuodo r. Žalgirių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Nagornojė 1957    
1189 Apuokaitė Gudelienė Adelė Norberto 1921 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.23 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
1190 Apuokas Antanas Norberto 1924 Zarasų r. Pakniškių k. 1954.08.26 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1965    
1191 Apuokas Vytautas Norberto 1929 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė grįžo 1986 Lietuvoje
1192 Apuokienė Ona Andriaus 1898 Zarasų r. Pakniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka negrįžo 1954 tremtyje
1193 Apželtienė Stasė Leono 1913 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1194 Apželtis Alfonsas Kazio 1947 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1195 Apželtis Justinas Kazio 1937 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1196 Apželtis Kazys Kazio 1895 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954 1962 Lietuvoje
1197 Apželtis Steponas Vincentas Kazio 1944 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1198 Apželtis Valerijonas Kazio 1931 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas negrįžo 1956 laisvėje SSSR
1199 Apželtytė Albina Kazio 1933 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954 1964 Lietuvoje
1200 Apželtytė Baužienė Petrė Kazio 1936 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1201 Apželtytė Belickienė Magdė Kazio 1927 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1957    
1202 Apželtytė Pabrėžienė Stefanija Kazio 1939 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1203 Apželtytė Stašaitienė Zita Kazio 1942 Kretingos r. Smeltės k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas 1954    
1204 Araminaitė Arominaitė Bronė Kazio 1944 Utenos r. Griūčių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1963    
1205 Araminaitė Berkis Rūta Stanislava Antano 1929 Vilniaus r. Vilniuje 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1957    
1206 Araminaitė Gasparavičienė Veronika Domo 1927 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1207 Araminaitė Katinienė Elena Domo 1929 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1208 Araminaitė Kuprijanova Stasė Kazio 1946 Utenos r. Griūčių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1967    
1209 Araminaitė Malienė Elžbieta Rūta Domo 1940 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1210 Araminaitė Obcarska Angelė Domo 1932 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai      
1211 Araminaitė Umbrasienė Danutė Kazio 1947 Utenos r. Griūčių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1967    
1212 Araminas Aloyzas Algirdas Domo 1930 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1213 Araminas Antanas Antano 1912 Anykščių r. Paežerių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr.     1957    
1214 Araminas Antanas Kazio 1891 Utenos r. Kryželių k. 1954.12.06 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1961 1984 Lietuvoje
1215 Araminas Domas Kazio 1900 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957 1979 Lietuvoje
1216 Araminas Ignas Antano 1912 Utenos r. Paguobio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1217 Araminas Kazimieras Igno 1941 Utenos r. Paguobio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957 1975 Lietuvoje
1218 Araminas Kazys Petro 1903 Utenos r. Griūčių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1965 1996 Lietuvoje
1219 Araminas Vytautas Jonas Domo 1926 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1220 Araminienė Adelė Juozo 1920 Utenos r. Paguobio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957    
1221 Araminienė Elena Antano 1898 Utenos r. Kryželių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Legostajevas 1957 1974 Lietuvoje
1222 Araminienė Eleonora Prano 1900 Utenos r. Gudėniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ulazai 1957 1975 Lietuvoje
1223 Araminienė Emilija Antano 1877 Utenos r. Ignotiškio vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai grįžo    
1224 Araminienė Veronika Adolfo 1915 Utenos r. Griūčių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1967 mirė Lietuvoje
1225 Aravičius Saulius Vlado 1928     1954.02.07 Krasnojarsko kr. Tasejevo        
1226 Arbačiauskaitė Marija Stasio 1912 Varėnos r. Ginakiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1971    
1227 Arbačiauskaitė Ona Stasio 1901 Varėnos r. Ginakiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1971    
1228 Arbačiauskaitė Simanaitienė Ona Juozo 1950 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Konstantinovka 1957    
1229 Arbačiauskas Jonas Juozo 1948 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Konstantinovka 1958    
1230 Arbačiauskas Juozas Andriaus 1920 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1956.02.18 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Konstantinovka      
1231 Arbačiauskienė Anelė Vinco 1896 Alytaus r. Griškonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Matūras      
1232 Arbačiauskienė Elena Antano 1862 Varėnos r. Ginakiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1948 tremtyje
1233 Arbačiauskienė Viktorija Aldona Antano 1928 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Konstantinovka 1958    
1234 Arbočienė Šibanova Uršulė Petro 1904 Kaišiadorių r. Šešonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Vorogovas 1958    
1235 Arbočius Pranas Motiejaus 1908 Kaišiadorių r. Rusinės k. 1955.03.15 Krasnojarsko kr.          
1236 Arbočius Stepas Mykolo 1903 Kaišiadorių r. Šešonių k. 1951.11.03 Krasnojarsko kr. Abano Fedinas      
1237 Arbutavičienė Elena Jono 1914 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1957    
1238 Arbutavičienė Justina Igno 1879 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas grįžo 1960 Lietuvoje
1239 Arbutavičius Antanas Antano 1875 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas grįžo    
1240 Arbutavičius Antanas Petro 1939 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas negrįžo 1948 tremtyje
1241 Arbutavičius Jonas Petro 1944 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas grįžo    
1242 Arbutavičius Petras Petro 1948 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas grįžo 1968 Lietuvoje
1243 Arbutavičius Petras Antano 1913 Alytaus r. Lačionių k. 1956.04.11 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1948 tremtyje
1244 Arbutavičiūtė Kochanskienė Elena Petro 1936 Alytaus r. Petravinos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas grįžo    
1245 Arcimavičienė Marijona Silvestro 1900 Jurbarko r. Kalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
1246 Arcimavičius Jonas Kazio 1931 Jurbarko r. Naujininkų k. 1954.07.27 Krasnojarsko kr.     grįžo    
1247 Arcimavičius Juozas Kazimiero 1927 Jurbarko r. Kalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960 mirė Lietuvoje
1248 Arcimavičiūtė Marija Kazimiero 1933 Jurbarko r. Kalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959 1997 Lietuvoje
1249 Ardzevičienė Alfonsa Kajetono 1908 Alytaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas grįžo    
1250 Ardzevičius Juozas Antano 1908 Alytaus r. Paliepių k. 1955.11.20 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas grįžo    
1251 Arionas Pranas   1891 Prienų r. Pelekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Jarcevas      
1252 Arionytė Ona Prano 1931 Prienų r. Pelekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Jarcevas 1975    
1253 Arlauskaitė Juzefa Prano 1925 Joniškio r. Gražaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Taramba 1957    
1254 Arlauskaitė Ona Nijolė Jono 1939 Kaišiadorių r. Kruonyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1958    
1255 Arlauskaitė Burokienė Janina Juozo 1941 Plungės r. Ylių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1956    
1256 Arlauskaitė Girdžiūnienė Ona Igno 1930 Skuodo r. Sriauptų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1958    
1257 Arlauskaitė Šlapšinskienė Stasė Juozo 1945 Plungės r. Ylių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1956    
1258 Arlauskaitė Švecova Stefa Juozo 1944 Plungės r. Ylių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1956    
1259 Arlauskas Alfonsas Igno 1942 Skuodo r. Sriauptų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1958    
1260 Arlauskas Algirdas Jono 1950 Skuodo r. Skuode 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka 1956    
1261 Arlauskas Andrius Juozo 1898 Trakų r. Mirgelių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas      
1262 Arlauskas Edvardas Jono 1951 Skuodo r. Skuode 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka 1956    
1263 Arlauskas Ignas Igno 1906 Skuodo r. Sriauptų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1958 mirė Lietuvoje
1264 Arlauskas Jonas Povilo 1924 Skuodo r. Skuode 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka 1956    
1265 Arlauskas Jonas Algirdas Jono 1941 Kaišiadorių r. Kruonyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas      
1266 Arlauskas Julijonas Prano 1921 Joniškio r. Stungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Taramba 1957 1999 Lietuvoje
1267 Arlauskas Juozas Jono 1906 Mažeikių r. Paežerės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Malaja Kosulė 1956    
1268 Arlauskas Juozas Juozo 1942 Plungės r. Ylių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1956 1989 Lietuvoje
1269 Arlauskas Juozas Prano 1907 Plungės r. Ylių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1959    
1270 Arlauskas Leonas Juozo 1881 Plungės r. Paežerės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1951 tremtyje
1271 Arlauskas Pranas Alekso 1895 Joniškio r. Gražaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Taramba 1957    
1272 Arlauskas Stanislovas Benedikto 1926 Telšių r. Nerimdaičiuose 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Kozulkos Dubrovka 1964    
1273 Arlauskienė Aleksandra Kazio 1925 Skuodo r. Skuode 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka 1956    
1274 Arlauskienė Elena Jono 1907 Vilkaviškio r. Vištyčio Lauko II k. 1951.11.29 Krasnojarsko kr.     1955 1986 Lietuvoje
1275 Arlauskienė Eugenija Antano 1907 Mažeikių r. Paežerės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Malaja Kosulė 1959    
1276 Arlauskienė Kazė Juozo 1909 Plungės r. Ylių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1956 1986 Lietuvoje
1277 Arlauskienė Leokadija Antano 1915 Kaišiadorių r. Kruonyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas      
1278 Arlauskienė Ona Kazio 1902 Skuodo r. Sriauptų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1958 mirė Lietuvoje
1279 Arlauskienė Stefanija Juozo 1908 Trakų r. Mirgelių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1956    
1280 Arlauskienė Stefanija Juozo 1883 Joniškio r. Gražaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Taramba 1957    
1281 Arlauskienė Matulienė Kazė Teodoro 1913 Telšių r. Varniuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1962    
1282 Arlauskienė Merkelienė Zofija Juozo 1928 Joniškio r. Stungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Taramba 1957    
1283 Arlavičienė Domicėlė Kazimiero 1892 Kaišiadorių r. Leliušių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Jarcevas 1964 1969 Lietuvoje
1284 Arlavičiūtė Anelė Vladislovo 1933 Kaišiadorių r. Leliušių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Jarcevas 1964    
1285 Arlickas Antanas Jono 1898 Telšių r.   1954.10.14 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas      
1286 Arlinskas (Orlinskas?) Viktoras Vinco 1925 Varėnos r. Masališkių k.   Krasnojarsko kr.     1956    
1287 Armalienė Emilija Povilo 1906 Kelmės r. Negirbių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka negrįžo 1952 tremtyje
1288 Armalienė Ona Juozo 1893 Plungės r. Kungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro   1957    
1289 Armalienė Teklė Antano 1872 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   negrįžo 1948 tremtyje
1290 Armalienė Zuzana Prano 1922 Plungės r. Kungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro   1957    
1291 Armalys Alis Kazio 1949 Plungės r. Kungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro   1957    
1292 Armalys Jonas Bonifaco 1886 Kelmės r. Lukšiškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Kurbatovas negrįžo 1955 tremtyje
1293 Armalys Romas Jono 1937 Kelmės r. Lukšiškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Kurbatovas grįžo    
1294 Armalytė Barbora Mykolo 1914 Telšių r. Daukantų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Marjasovas grįžo    
1295 Armalytė Zbarauskienė Vaida Kazio 1947 Plungės r. Kungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro   1957    
1296 Armanavičienė Zosė Kazio 1890 Lazdijų r. Akmenių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas 1957    
1297 Armanavičienė Dapkūnienė Ona Boliaus 1924 Lazdijų r. Kučiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1961    
1298 Armanavičius Juozas Tomo 1926 Lazdijų r. Kučiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Arbatai 1961 mirė Lietuvoje
1299 Armanavičiūtė Grigaitienė Jonė Ona Jono 1943 Lazdijų r. Akmenių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas 1957    
1300 Arminas Rimvydas Klemenso 1927 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   negrįžo 1959 laisvėje SSSR
1301 Arminienė Ona Jono 1900 Vilkaviškio r. Šakių k. 1955 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės        
1302 Armolienė Ieva Juozo 1894 Mažeikių r. Bugenių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus 1964    
1303 Armolis Pranas Juozo 1901 Mažeikių r. Bugenių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus 1964    
1304 Armolytė Tupikienė Jadvyga Prano 1935 Mažeikių r. Bugenių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus grįžo    
1305 Armonaitė Juškienė Pranė Antano 1929 Pasvalio r. Daniliškių k. 1949.09.00 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1955    
1306 Armonaitienė Ona Mykolo 1890 Klaipėdos r. Šakinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Kova negrįžo 1948 tremtyje
1307 Armonaitis Edvardas Mykolo 1923 Klaipėdos r. Šakinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Kova      
1308 Armonaitis Mykolas Martyno 1891 Klaipėdos r. Šakinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Kova negrįžo 1949 tremtyje
1309 Armonas Stasys Antano 1933 Pasvalio r. Daniliškių k. 1949.09.00 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1955    
1310 Armonienė Julija Juozo 1890 Telšių r. Sarakų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Abakumovka 1956    
1311 Arnastauskas Kazimieras Kazio 1945 Marijampolės r. Triobiškių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka grįžo    
1312 Arnastauskas Kazys Kazio 1904 Marijampolės r. Triobiškių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka grįžo 1977 Lietuvoje
1313 Arnastauskas Vytautas Kazio 1950 Marijampolės r. Triobiškių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka grįžo    
1314 Arnastauskienė Stanislava Jono 1916 Marijampolės r. Triobiškių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka grįžo    
1315 Arnašienė Petrė Kazio 1912 Šilutės r. Gedikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Malaja Pokrovka 1956    
1316 Arnašius Jonas Jono 1943 Šilutės r. Gedikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Malaja Pokrovka 1956    
1317 Arnašius Jonas Juozo 1898 Šilutės r. Gedikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Malaja Pokrovka 1956    
1318 Arnašius Petras Jono 1942 Šilutės r. Gedikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Malaja Pokrovka 1956    
1319 Arnašius Stasys Jono 1945 Šilutės r. Gedikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Malaja Pokrovka 1956    
1320 Arnašiūtė Elena Jono 1938 Šilutės r. Gedikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Malaja Pokrovka 1956    
1321 Arnolbik Jadvyga Jano 1908 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas negrįžo 1957 tremtyje
1322 Arnolbik Gerasimova Zita Piotro 1939 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas negrįžo    
1323 Arnolbikas Boguslavas Piotro 1934 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
1324 Arnolbikas Piotras Nikiforo 1896 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
1325 Arongauza Chaimas Abramo 1901 Vilniaus r. Vilniuje   Krasnojarsko kr.   Igarka      
1326 Arongauzienė Rauchelė Jachelio 1898 Vilniaus r. Vilniuje 1950.08.25 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1950 tremtyje
1327 Arštikis Apolinaras Apolinaro 1897 Kėdainių r. Vainikų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo (Daurskojės) Kužnia 1957 1970 Lietuvoje
1328 Arštikytė Aldona Apolinaro 1928 Kėdainių r. Vainikų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo (Daurskojės) Kužnia 1957    
1329 Artiševskaja Anastazija Adamo 1898 Šalčininkų r. Mateikonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tabagašetas grįžo    
1330 Artiševskis Ivanas Ivano 1894 Šalčininkų r. Mateikonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tabagašetas grįžo    
1331 Artiševskis Julijanas Ivano 1932 Šalčininkų r. Mateikonių k. 1951.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tabagašetas grįžo    
1332 Artmonas Alfonsas Tamošiaus 1914 Ukmergės r. Žeruolių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo 1975 Lietuvoje
1333 Artmonienė Ona Tamošiaus 1873 Ukmergės r. Žeruolių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1953 tremtyje
1334 Artmonienė Vanda Jono 1923 Ukmergės r. Žeruolių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo 1975 Lietuvoje
1335 Arulienė Leonora Kazimiero 1869 Zarasų r. Knipiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Stepanovka negrįžo 1954 tremtyje
1336 Aržuolaitienė Agota Prano 1904 Šakių r. Janukiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   grįžo    
1337 Aržuolaitis Jonas Petro 1928 Prienų r. Janukiškių k. 1952.12.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   grįžo    
1338 Aržuolaitis Juozas Petro 1939 Šakių r. Janukiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   grįžo    
1339 Aržuolaitis Petras Petro 1890 Prienų r. Janukiškių k. 1955.09.27 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   grįžo 1960 Lietuvoje
1340 Aržuolaitis Vytautas Juozo 1931 Marijampolės r. Širvydų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1959    
1341 Aržuolaitytė Teresė Petro 1942 Šakių r. Janukiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   grįžo    
1342 Aržuolaitytė Ališauskienė Anelė Juozo 1929 Marijampolės r. Širvydų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1961    
1343 Aržuolaitytė Jucienė Juzė Petro 1924 Šakių r. Janukiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1963    
1344 Aržuolaitytė Kiaudienė Aleksandra Juozo 1926 Vilkaviškio r. Karklinių k. 1950 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1959    
1345 Asanavičienė Emilija Samuilo 1901 Alytaus r. Butrimonyse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas 1957    
1346 Asevičienė Teofilė Antano 1902 Lazdijų r. Kurdimakščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1963    
1347 Asevičius Juozas Vinco 1926 Lazdijų r. Kurdimakščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas grįžo    
1348 Asevičius Vytautas Vinco 1932 Lazdijų r. Kurdimakščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1957    
1349 Asevičiūtė Matulevičienė Ona Domicelė Vinco 1931 Lazdijų r. Kurdimakščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1957    
1350 Asevičiūtė Sušinskienė Milda Elena Vinco 1936 Lazdijų r. Kurdimakščių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1957    
1351 Asiulevičienė Kamilija Juozo 1903 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1958 1973 Lietuvoje
1352 Asiulevičius Gediminas Stasio 1929 Kauno r. Kaune 1957.04.08 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo        
1353 Asiulevičius Stasys Stasio 1927 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1958    
1354 Asiulevičius Vytautas Stasio 1931 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1958    
1355 Astašauskas Jonas Jurgio 1928 Vilkaviškio r. Šilsodžio k.   Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
1356 Astašauskienė Anelė Juozo 1898 Vilkaviškio r. Šilsodžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1957    
1357 Astramskaitė Stasė Stanislovo 1928 Marijampolės r. Valavičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1953 tremtyje
1358 Astramskaitė Lastauskienė Alesė Stanislovo 1931 Marijampolės r. Valavičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
1359 Astramskienė Magdalena Mato 1893 Marijampolės r. Paršinskų k. 1955.01.05 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1962 Lietuvoje
1360 Astrauskaitė Emilija Zenono 1948 Kretingos r. Žynelių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Demidovka 1958    
1361 Astrauskaitė Gabrėnienė Zita Birutė Stasio 1939 Skuodo r. Panotėnių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Četė 1957    
1362 Astrauskaitė Unikauskienė Elena Janina Jurgio 1924 Kauno r. Kaune 1955.03.18 Krasnojarsko kr.   Kanskas grįžo    
1363 Astrauskas Adolfas Stasio 1933 Skuodo r. Panotėnių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Četė 1957    
1364 Astrauskas Jonas Jurgio 1926 Kauno r. Kaune   Krasnojarsko kr.   Norilskas 1970    
1365 Astrauskas Jurgis Motiejaus 1899 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   negrįžo 1956 tremtyje
1366 Astrauskas Kazys Kazio 1919 Vilkaviškio r. Čyčkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Siutikas   mirė Lietuvoje
1367 Astrauskas Stasys Jono 1876 Skuodo r. Panotėnių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Četė      
1368 Astrauskas Stasys Petro 1921 Šiaulių r. Šiauliuose 1954.12.25 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1953 tremtyje
1369 Astrauskas Vincentas Benedikto 1905 Šilutės r. Girininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Novo Iljinka grįžo    
1370 Astrauskas Zenonas Juozo 1905 Kretingos r. Žynelių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Demidovka 1958 1972 Lietuvoje
1371 Astrauskienė Antanina Petro 1912 Šilutės r. Girininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Novo Iljinka grįžo    
1372 Astrauskienė Monika Antano 1886 Skuodo r. Panotėnių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Četė 1957    
1373 Astrauskienė Ona Kazimiero 1894 Vilkaviškio r. Čyčkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Sovetskio Izvestkovyj Zavodas   1986 Lietuvoje
1374 Astrauskienė Stasė Valio 1916 Kretingos r. Žynelių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Demidovka 1958 1972 Lietuvoje
1375 Astravaitė Emilija Prano 1920 Anykščių r. Surdegyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1987 Lietuvoje
1376 Astravaitė Januškienė Bronė Povilo 1933 Panevėžio r. Daukšėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1968    
1377 Astravaitė Kamarauskienė Vanda Prano 1924 Anykščių r. Surdegyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
1378 Astravaitė Šleivienė Adelia Juozapo 1928 Anykščių r. Surdegio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1960    
1379 Astravas Jonas Povilo 1936 Panevėžio r. Daukšėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1959    
1380 Astravas Juozapas Povilo 1887 Anykščių r. Surdegio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1960 1978 Lietuvoje
1381 Astravas Povilas Petro 1877 Panevėžio r. Daukšėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1959    
1382 Astravas Povilas Povilo 1934 Panevėžio r. Daukšėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1959    
1383 Astravas Pranas Petro 1891 Panevėžio r. Daukšėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958 1975 Lietuvoje
1384 Astravas Pranas Povilo 1898 Anykščių r. Surdegyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
1385 Astravienė Adelė Juozo 1910 Panevėžio r. Daukšėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958 1974 Lietuvoje
1386 Astravienė Adelė Stasio 1897 Anykščių r. Surdegyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
1387 Astravienė Barbora Stanislovo 1897 Anykščių r. Surdegio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1960 1982 Lietuvoje
1388 Ašakaitė Stefanija Tamošiaus 1908 Jonavos r. Dienovidžių k. 1952.03.26 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Perspektivnas      
1389 Aškinienė Aleksandra Vinco 1887 Ignalinos r. Kalviasalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo        
1390 Ašmanavičienė Evelina (Akvilina) Stasio 1910 Panevėžio r. Žydelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1982    
1391 Ašmanavičius Ottas Jono 1920 Panevėžio r. Žydelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1977 laisvėje SSSR
1392 Ašmanavičiūtė Rita Otto 1948 Panevėžio r. Žydelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas      
1393 Ašmena Julius Andriaus 1900 Trakų r. Gailaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1958 1978 Lietuvoje
1394 Ašmena Juozas Algirdas Juliaus 1942 Trakų r. Gailaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1958    
1395 Ašmenaitė Kandratavičienė Janina Julijono 1940 Trakų r. Gailaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1958    
1396 Ašmenaitė Stepanavičienė Alberta Julijono 1936 Trakų r. Gailaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1958    
1397 Ašmenienė Ona Simono 1911 Trakų r. Gailaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1958 1983 Lietuvoje
1398 Ašmenskaitė Valentukonienė Danutė Juozo 1931 Šakių r. Zūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kozlovka 1956 1998 Lietuvoje
1399 Ašmenskas Juozas Igno 1878 Šakių r. Zūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kozlovka      
1400 Ašmenskas Viktoras Antano 1912 Kauno r. Kaune 1955.02.14 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1957    
1401 Ašmenskienė Adelė Juozo 1890 Šakių r. Zūkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kozlovka      
1402 Ašmienė Marija Martyno 1905 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Tumakova      
1403 Ašmys Endrikas Jono 1936 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Tumakova      
1404 Ašmys Ervinas Jono 1933 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Tumakova      
1405 Ašmys Martynas Jono 1934 Klaipėdos r. Griežių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Tumakova      
1406 Ašmonaitė Irena Vinco 1932 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
1407 Ašmonaitė Marija Jono 1901 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1980 Lietuvoje
1408 Ašmonaitė Regina Jūratė Vinco 1930 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
1409 Ašmonaitė Karužienė Viktorija Jono 1926 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
1410 Ašmonas Antanas Jono 1922 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
1411 Ašmonas Egidijus Justinas Vinco 1934 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
1412 Ašmonas Jonas Vinco 1877 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1953 tremtyje
1413 Ašmonas Vincas Jono 1898 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1982 Lietuvoje
1414 Ašmonienė Elžbieta Tomo 1884 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1956 1962 Lietuvoje
1415 Ašmonienė Veronika Petronėlė Miko 1902 Marijampolės r. Ašmonų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
1416 Ašmontaitė Čiūrienė Albina Juozo 1945 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1958    
1417 Ašmontaitė Jomantienė Barbora Kosto 1929 Klaipėdos r. Žemgulių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Čeriomuška 1957    
1418 Ašmontas Adomas Antanas Juozo 1937 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1961    
1419 Ašmontas Andrius Juozo 1941 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas grįžo    
1420 Ašmontas Antanas Antano 1903 Klaipėdos r. Tickinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1958 1981 Lietuvoje
1421 Ašmontas Jonas Juozo 1933 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1959    
1422 Ašmontas Juozas Juozo 1923 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1958    
1423 Ašmontas Juozas Leono 1895 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1958 1977 Lietuvoje
1424 Ašmontas Kazys Juozo 1944 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1958    
1425 Ašmontas Kazys Petro 1892 Plungės r. Skroblio k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Gladkovas 1960 1969 Lietuvoje
1426 Ašmontas Povilas Leono 1902 Klaipėdos r. Auksoro k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas 1965 1971 Lietuvoje
1427 Ašmontas Pranas Antano 1910 Klaipėdos r. Tickinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas      
1428 Ašmontas Pranas Kosto       1955.02.09 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1949 tremtyje
1429 Ašmontas Stanislovas Antano 1937 Klaipėdos r. Tickinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1958    
1430 Ašmontas Steponas Povilo 1945 Klaipėdos r. Auksoro k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas 1967    
1431 Ašmontas Vytautas Petras Antano 1940 Klaipėdos r. Tickinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1958    
1432 Ašmontienė Barbora Domo 1919 Klaipėdos r. Auksoro k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Tenčetas 1957 1972 Lietuvoje
1433 Ašmontienė Barbora Kazio 1900 Klaipėdos r. Žemgulių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Čeriomuška 1965 mirė Lietuvoje
1434 Ašmontienė Liucija Vinco 1908 Klaipėdos r. Rusinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Prospichinas 1958    
1435 Ašmontienė Ona Jono 1908 Klaipėdos r. Tickinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Bolturinas 1958 1959 Lietuvoje
1436 Ašmontienė Petronėlė Igno 1902 Plungės r. Skroblio k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Gladkovas 1960 1988 Lietuvoje
1437 Ašoklienė Kazimiera Kazimiero 1903 Skuodo r. Šatraminių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1966 1975 Lietuvoje
1438 Ašoklis Antanas Mykolo 1903 Skuodo r. Šatraminių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1957 mirė Lietuvoje
1439 Ašoklytė Begen Ona Antano 1936 Skuodo r. Šatraminių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas      
1440 Ašoklytė Grušienė Zuzana Antano 1936 Skuodo r. Šatraminių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1965    
1441 Ašoklytė Mankienė Kazimiera Antano 1928 Skuodo r. Šatraminių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1966    
1442 Ašukevičius Juozas Juozo 1924 Alytaus r. Dubių k. 1953.08.16 Krasnojarsko kr.          
1443 Ataitė Janina Juozo 1938 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1444 Ataitė Dainauskienė Petronėlė Aušrinė Juozo 1945 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1445 Ataitė Kalnienė Adelė Juozo 1947 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1446 Ataraitė Lukoševičienė Zofija Jadvyga Antano 1939 Šilalės r. Balsių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Seledkovas 1954    
1447 Ataraitė Terleckienė Ona Antano 1932 Šilalės r. Balsių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Seledkovas 1956    
1448 Ataraitė Urbonienė Juozapata Antano 1936 Šilalės r. Balsių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Seledkovas 1956    
1449 Ataras Antanas Antano 1931 Šilalės r. Balsių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Seledkovas 1956    
1450 Ataras Antanas Vincento 1890 Šilalės r. Balsių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Seledkovas 1956 1980 Lietuvoje
1451 Ataras Stanislovas Antano 1946 Šilalės r. Balsių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1956    
1452 Atarienė Juzefa Juliaus 1903 Šilalės r. Balsių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1956 1976  
1453 Atas Juozas Juozo 1939 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1454 Atas Juozas Juozo 1909 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1455 Atas Pranas Juozo 1942 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1456 Atienė Stefanija Prano 1915 Kretingos r. Mišučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės   1959    
1457 Atienė Teresė Jurgio 1914 Kretingos r. Būdviečių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Tasejevas 1958    
1458 Atkočaitienė Petrė Jono 1896 Jurbarko r. Klevinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Altatas 1957    
1459 Atkočaitis Jonas Kazio 1888 Jurbarko r. Klevinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Altatas 1957    
1460 Atkočaitis Zigmantas Antanas Jono 1934 Jurbarko r. Klevinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Altatas grįžo    
1461 Atkočaitytė Grigalienė Bronė Jono 1928 Jurbarko r. Klevinės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Altatas 1957    
1462 Atkočiūnaitė Kotryna Justo 1905 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1463 Atkočiūnaitė Ona Justo 1923 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1464 Atkočiūnaitė Virginija Gražina Kazio 1943 Kretingos r. Bajoralių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos   1958    
1465 Atkočiūnaitė Bernotienė Antanina Alfonso 1937 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
1466 Atkočiūnaitė Dautartienė Valentina Kosto 1933 Ukmergės r. Rizgonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
1467 Atkočiūnaitė Davėnienė Aldona Kosto 1931 Ukmergės r. Rizgonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
1468 Atkočiūnaitė Kujelienė Ona Alfonso 1946 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1955    
1469 Atkočiūnaitė Pakėnienė Jadvyga Alfonso 1938 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
1470 Atkočiūnaitė Stankūnienė Elena Kosto 1928 Ukmergės r. Rizgonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
1471 Atkočiūnas Justas Povilo 1879 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1950 tremtyje
1472 Atkočiūnas Kazimieras Vytis Kazio 1941 Kretingos r. Bajoralių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos   1958    
1473 Atkočiūnas Kostas Andriaus 1888 Ukmergės r. Rizgonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1977 Lietuvoje
1474 Atkočiūnienė Ona Andriaus 1885 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1994 Lietuvoje
1475 Atkočiūnienė Ona Marcelijono 1909 Ukmergės r. Padubilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1950 tremtyje
1476 Atkočiūnienė Regina Adomo 1909 Kretingos r. Bajoralių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos   1958    
1477 Atkočiūnienė Veronika Karolio 1898 Ukmergės r. Rizgonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1971 Lietuvoje
1478 Atstupėnaitė Regina Vaclovo 1937 Klaipėdos r. Girininkų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Kapkora 1959 1960 Lietuvoje
1479 Atstupėnas Vaclovas Povilo 1896 Klaipėdos r. Girininkų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Kapkora 1959 1980 Lietuvoje
1480 Atstupėnas Viktoras Ramutis Vaclovo 1938 Klaipėdos r. Girininkų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Kapkora 1959    
1481 Atstupėnienė Stasė Alekso 1906 Klaipėdos r. Girininkų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Kapkora 1959 1967 Lietuvoje
1482 Audinis Jurgis Adomo 1929 Šilutės r. Šilutėje 1951.05.08 Krasnojarsko kr.          
1483 Augaitienė Antanina Juozo 1887 Šakių r. Endrikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas      
1484 Augaitienė Juzefa Juozo 1912 Tauragės r. Traklauko k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Antropovas 1958    
1485 Augaitienė Marcelė Petro 1921 Šakių r. Elizavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   1957    
1486 Augaitienė Ona Jono 1911 Jurbarko r. Varlaukio k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1956    
1487 Augaitis Algis Kazimiero 1948 Šakių r. Elizavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   1957    
1488 Augaitis Jonas Augustino 1910 Tauragės r. Traklauko k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Antropovas 1958    
1489 Augaitis Jonas Stasio 1936 Vilkaviškio r. Skliausčių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
1490 Augaitis Juozas Jono 1883 Šakių r. Endrikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1955 1986 Lietuvoje
1491 Augaitis Juozas Stasio 1942 Jurbarko r. Varlaukio k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis negrįžo 1953 tremtyje
1492 Augaitis Kazimieras Stasio 1893 Šakių r. Elizavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   negrįžo 1956 tremtyje
1493 Augaitis Leonas Vincento 1933 Rokiškio r. Rokiškyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Jazajevka 1959    
1494 Augaitis Stasys Kazimiero 1949 Šakių r. Elizavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   1957    
1495 Augaitis Stasys Juozo 1897 Jurbarko r. Skliausčių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958 1977 Lietuvoje
1496 Augaitis Vincas Jono 1893 Tauragės r. Kuisių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Marinovka grįžo    
1497 Augaitis Vincas Vinco 1934 Tauragės r. Kuisių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Marinovka grįžo    
1498 Augaitytė Abuladzė Genovaitė Vincento 1928 Rokiškio r. Rokiškyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Jazajevka negrįžo    
1499 Augaitytė Gruodienė Janina Vincento 1929 Rokiškio r. Rokiškyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Jazajevka 1960    
1500 Augaitytė Kizevičienė Janė Kazimiero 1950 Šakių r. Elizavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės   1957    
1501 Augaitytė Žečienė Elena Stasio 1937 Jurbarko r. Varlaukio k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955    
1502 Augytė Valerija Mykolo 1912 Rokiškio r. Rokiškyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Jazajevka 1959 1985 Lietuvoje
1503 Auglienė Agota Jono 1893 Ukmergės r. Seveikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1504 Auglienė Bronė Stasio 1898 Ukmergės r. Šalnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957 1987 Lietuvoje
1505 Auglienė Marijona Motiejaus 1893 Ukmergės r. Ungurių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957 1957 Lietuvoje
1506 Auglys Benediktas Kazio 1880 Ukmergės r. Šalnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957 1961 Lietuvoje
1507 Auglys Bronius Kazio 1921 Ukmergės r. Ungurių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957    
1508 Auglys Bronius Prano 1923 Ukmergės r. Tatkūnų k. 1956.01.13 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1969 Lietuvoje
1509 Auglys Kazys Motiejaus 1893 Ukmergės r. Ungurių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957 1980 Lietuvoje
1510 Auglys Konstantinas Kazio 1930 Ukmergės r. Ungurių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957    
1511 Auglys Pranciškus Motiejaus 1885 Ukmergės r. Seveikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1512 Auglys Vytautas Pranciškaus 1933 Ukmergės r. Seveikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1513 Auglytė Danutė Benedikto 1937 Ukmergės r. Šalnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957 1998 Lietuvoje
1514 Auglytė Marytė Benedikto 1922 Ukmergės r. Šalnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka negrįžo    
1515 Auglytė Petronienė Elena Kazio 1919 Ukmergės r. Ungurių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka negrįžo    
1516 Auglytė Rekašienė Genovaitė Kazio 1922 Ukmergės r. Ungurių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1958    
1517 Auglytė Vidugirienė Angelė Benedikto 1945 Ukmergės r. Šalnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1957    
1518 Augulienė Salomėja Juozo 1883 Anykščių r. Nevėžninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1955 tremtyje
1519 Augulytė Jadvyga Jono 1936 Anykščių r. Nevėžninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1977 1999 Lietuvoje
1520 Augulytė Janina Jono 1920 Anykščių r. Nevėžninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1977    
1521 Augūnaitė Angelė Stanislovo 1926 Jonavos r. Upninkėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1522 Augūnas Algirdas Juozapo 1934 Ukmergės r. Žirnojų vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo    
1523 Augūnas Juozapas Antano 1892 Ukmergės r. Žirnojų vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1961 laisvėje SSSR
1524 Augūnas Stanislovas Adomo 1904 Jonavos r. Upninkėlių k. 1954 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1525 Augūnienė Emilija Rapolo 1894 Jonavos r. Upninkėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1526 Augūnienė Veronika Juozo 1896 Ukmergės r. Žirnojų vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961 1983 Lietuvoje
1527 Augustaitienė Marija Vinco 1888 Šakių r. Voverių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1958 tremtyje
1528 Augustaitis Pranas Juozo 1887 Šakių r. Voverių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961 1966 Lietuvoje
1529 Augustaitytė Aldona Prano 1924 Šakių r. Voverių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1952 tremtyje
1530 Augustaitytė Anelė Prano 1922 Šakių r. Voverių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961    
1531 Augustaitytė Miliūnienė Eugenija Prano 1926 Šakių r. Voverių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1961    
1532 Augustauskaitė Genovaitė Jono 1951 Joniškio r. Indriliūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kasjanovas      
1533 Augustauskaitė Ona Valerija Igno 1930 Joniškio r. Valakų k. 1958 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958    
1534 Augustauskas Jonas Jono 1922 Joniškio r. Indrišiūnų k. 1956.05.24 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja      
1535 Augustauskas Juozas Juozo 1892 Joniškio r. Tubinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kasjanovas      
1536 Augustauskienė Agota Baltraus 1883 Pakruojo r. Tulminių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka negrįžo 1953 tremtyje
1537 Augustauskienė Felicija Jono 1923 Joniškio r. Indriliūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kasjanovas      
1538 Augustauskienė Ona Juozo 1896 Joniškio r. Tubinių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kasjanovas      
1539 Augustienė Marijona Juozo 1900 Kelmės r. Kaimalės k. 1951.07.25 Krasnojarsko kr.          
1540 Augustinaitytė Morta Domo 1914 Akmenės r. Apušroto k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Simonovas      
1541 Augustinas Mikas Juozo 1893 Kauno r.   1954.12.10 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1955 tremtyje
1542 Augustinas Pranas Tomo 1891 Ukmergės r. Ukmergėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1956 1973 Lietuvoje
1543 Augustinavičienė Emilija Jono 1895 Kaišiadorių r. Kaukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas 1954 1978 Lietuvoje
1544 Augustinavičienė Emilija Vinco 1900 Kauno r. Kaune 1950.06.21 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1957 1974 Lietuvoje
1545 Augustinavičienė Justina Juozo 1907 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1546 Augustinavičienė Magdė Jono 1902 Marijampolės r. Lyderiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas      
1547 Augustinavičius Bernardas Felikso 1938 Kaišiadorių r. Kaukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas 1957    
1548 Augustinavičius Kazys Mykolo 1908 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1549 Augustinavičius Petras Kazio 1939 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1550 Augustinavičius Zigmas Felikso 1921 Kaišiadorių r. Kaukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas 1957 1969 Lietuvoje
1551 Augustinavičiūtė Angelė Kazio 1947 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1552 Augustinavičiūtė Danutė Kazio 1937 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1553 Augustinavičiūtė Ramutė Kazio 1945 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1554 Augustinavičiūtė Bernatonienė Aldona Petronėlė Kazio 1942 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1957    
1555 Augustinavičiūtė Visockienė Janina Felikso 1930 Kaišiadorių r. Kaukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas 1958    
1556 Augustinienė Apolonija Kazio 1885 Ukmergės r. Radiškio vs. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja      
1557 Augustinienė Apolonija Vinco 1902 Kretingos r. Bajoralių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos   negrįžo 1955 tremtyje
1558 Augustinienė Elžbieta Povilo 1898 Ukmergės r. Ukmergėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1956 1975 Lietuvoje
1559 Augustis Vaclovas Povilo 1918 Kelmės r. Kelmėje 1950.07.15 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis      
1560 Augutienė Konstancija Kazio 1885 Utenos r. Šeimyniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1958 1974 Lietuvoje
1561 Augutis Jonas Adomo 1873 Utenos r. Šeimyniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo 1950 tremtyje
1562 Augutytė Janina Jono 1925 Utenos r. Šeimyniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1958    
1563 Aukselienė Pranė Vinco 1916 Šiaulių r. Šiauliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bolšoi Kantatas 1956    
1564 Aukselis Vytautas Vladislovo 1942 Šiaulių r. Šiauliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bolšoi Kantatas 1956    
1565 Aukselis Vladislovas Juozo 1890 Šiaulių r. Šiauliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bolšoi Kantatas negrįžo 1953 tremtyje
1566 Aukselytė Angelina Vladislovo 1944 Šiaulių r. Šiauliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bolšoi Kantatas 1956    
1567 Auksoraitis Antanas Juozo 1920 Kėdainių r. Kėdainiuose 1954 Krasnojarsko kr.   Ačinskas      
1568 Aukštikalnienė Izabelė Liudviko 1906 Panevėžio r. Beržynės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1961 mirė Lietuvoje
1569 Aukštikalnytė Bronislava Antano 1940 Panevėžio r. Beržynės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958    
1570 Aukštikalnytė Matuizienė Paulė Antano 1927 Panevėžio r. Beržynės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1959    
1571 Aukštikalnytė Urbonienė Regina Antano 1939 Panevėžio r. Beržynės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1961    
1572 Aukštuolienė Elžbieta Tomo 1904 Ukmergės r. Nuotekų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
1573 Aukštuolienė Janina Jono 1904 Alytaus r. Janapolio vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Abakanas negrįžo mirė tremtyje
1574 Aukštuolis Anicetas Jono 1927 Ukmergės r. Nuotekų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
1575 Aukštuolis Jonas Andriaus 1898 Ukmergės r. Nuotekų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
1576 Aukštuolis Jonas Romo 1928 Ukmergės r. Jonelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
1577 Aukštuolis Juozas Romo 1934 Ukmergės r. Jonelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
1578 Aukštuolis Romas Petro 1886 Ukmergės r. Jonelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1980 Lietuvoje
1579 Aukštuolis Stasys Romo 1925 Ukmergės r. Jonelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
1580 Aukštuolytė Pralgauskienė Ona Romo 1924 Ukmergės r. Jonelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961 1995 Lietuvoje
1581 Aukūnaitė Kaminskienė Veronika Antano 1918 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas grįžo    
1582 Aukūnas Antanas Silvestro 1872 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas negrįžo 1951 tremtyje
1583 Aukūnas Jonas Algirdas Antano 1926 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958    
1584 Aukūnienė Barbora Jono 1888 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas negrįžo 1956 tremtyje
1585 Ausiukaitienė Kotrina Kazimiero 1909 Jurbarko r. Dainių II k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1586 Ausiukaitis Vincas Juozo 1891 Jurbarko r. Dainių II k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
1587 Aušiūra Jonas Martyno 1882 Vilkaviškio r. Paražnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   negrįžo 1948 tremiant
1588 Aušiūra Juozas Jono 1929 Vilkaviškio r. Paražnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1954 tremtyje
1589 Aušiūraitė Cikanavičienė Stasė Jono 1924 Vilkaviškio r. Paražnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1958    
1590 Aušiūraitė Gylienė Albina Teresė Jono 1929 Vilkaviškio r. Paražnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1957    
1591 Aušiūrienė Liudvika Jono 1893 Vilkaviškio r. Paražnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1958    
1592 Auškalnienė Kazimiera Kazio 1895 Šilalės r. Kudaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1957 1978 Lietuvoje
1593 Auškalnienė Stefa Jono 1925 Šilalės r. Žakaimės k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958 mirė Lietuvoje
1594 Auškalnis Jonas Dominyko 1907 Šilalės r. Žakaimės k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958 1988 Lietuvoje
1595 Auškalnis Juozas Prano 1892 Šilutės r. Užlieknių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas      
1596 Auškalnis Juozas Kazimiero 1894 Šilalės r. Kudaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1957 1960 Lietuvoje
1597 Auškalnis Romanas Jono 1945 Šilalės r. Žakaimės k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
1598 Auškalnis Stasys Jono 1949 Šilalės r. Žakaimės k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
1599 Auškalnis Stasys Juozo 1922 Šilalės r. Kudaičių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958    
1600 Aušra Andrius Kristupo 1895 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Chandala      
1601 Aušra Bronislovas Domo 1933 Klaipėdos r. Tilvikų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodino t. ū. 1959    
1602 Aušra Dovas Martyno 1884 Šilutės r. Degučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas negrįžo 1950 tremtyje
1603 Aušra Kazys Domininko 1904 Klaipėdos r. Pažvelsio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Izykčiulis negrįžo 1952 tremtyje
1604 Aušra Kazys Algirdas Kazio 1943 Klaipėdos r. Pažvelsio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Izykčiulis 1957    
1605 Aušra Martynas Dovo 1911 Šilutės r. Degučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas 1958    
1606 Aušra Mykolas Vytautas Kazio 1938 Klaipėdos r. Pažvelsio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Izykčiulis 1957 1985 Lietuvoje
1607 Aušraitė Augenija Danutė Kazio 1947 Klaipėdos r. Pažvelsio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Izykčiulis 1959    
1608 Aušraitė Buraitienė Elena Kazio 1939 Klaipėdos r. Pažvelsio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Izykčiulis 1956    
1609 Aušraitė Lileikienė Ida Martyno 1942 Šilutės r. Degučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas 1958    
1610 Aušraitė Petrikienė Vanda Danutė Domo 1936 Klaipėdos r. Tilvikų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodino t. ū. 1957    
1611 Aušraitė Petrošienė Michalina Domo 1930 Klaipėdos r. Jurjonų k. 1953 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodinas 1957    
1612 Aušrienė Anė Jurgio 1888 Šilutės r. Degučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas 1958 1963 Lietuvoje
1613 Aušrienė Elda Frido 1921 Šilutės r. Degučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas 1958    
1614 Aušrienė Eugenija Kosto 1912 Klaipėdos r. Pažvelsio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Izykčiulis 1959    
1615 Auštrienė Ona Juozo 1909 Varėnos r. Varėnoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jermakovskojės   1962 mirė Lietuvoje
1616 Autukevičienė Veronika Mykolo 1897 Širvintų r. Mančiušėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1977 Lietuvoje
1617 Autukevičius Kazimieras Juozo 1934 Širvintų r. Mančiušėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
1618 Autukevičiūtė Cvetkova Jadvyga Juozo 1939 Širvintų r. Mančiušėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo    
1619 Autukevičiūtė Misiūnienė Savarauskienė Veronika Juozo 1935 Širvintų r. Mančiušėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1968    
1620 Avgulevič Marija Justino 1896 Švenčionių r. Astašonkos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučių m. ū.      
1621 Avinienė Marijona Juozo 1914 Utenos r. Sidabrinės vnk. 1949.03.30 Krasnojarsko kr.   Abakanas negrįžo mirė laisvėje SSSR
1622 Aviža Juozas Mykolo 1914 Ukmergės r. Bastūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
1623 Aviža Juozas Tomo 1929 Ukmergės r. Žemaitkiemyje 1955.10.28 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
1624 Avižaitė Baltrukėnienė Aldona Juozo 1946 Ukmergės r. Bastūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
1625 Avižienė Ona Jurgio 1890 Ukmergės r. Žemaitkiemyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 mirė Lietuvoje
1626 Avižienis Adamas Jano 1924 Vilniaus r. Naujakiemio k. 1950.06.14 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės   grįžo    
1627 Avižienis Jonas Petro 1891 Joniškio r. Stagarių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kasjanovas      
1628 Avižinienė Rozalija Vinco 1880 Varėnos r. Dubičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
1629 Avižinis Juozas Adomo 1918 Varėnos r. Dubičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1992 Lietuvoje
1630 Avižynytė Jankavičienė Malvina Adomo 1921 Varėnos r. Dubičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
1631 Avižiūtė Buikienė Genovaitė Viktoro 1925 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Užūro Bolšoi Imišas 1959 1994 Lietuvoje
1632 Azanovič Gavrilova Jelena Ivano 1943 Vilniaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas 1966    
1633 Azanovič Paulauskienė Jelena Antono 1924 Vilniaus r. Paliepių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas 1966    
1634 Aziulevičienė Marijona Kazio 1889 Trakų r. Bijūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1960 laisvėje SSSR
1635 Aziulevičiūtė Emilija Boleslovo 1920 Trakų r. Bijūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1967    
1636 Aziulevičiūtė Ladanovskaja Audronė Emilijos 1947 Trakų r. Bijūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1967    
1637 Aželionis Antonis Stanislavo 1938 Šalčininkų r. Matuizų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas 1957    
1638 Aželionis Zofija Jurgio 1901 Šalčininkų r. Matuizų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas 1957 1966 Lietuvoje
1639 Aželionis Garackevič Janina Stasio 1930 Šalčininkų r. Matuizų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas 1960    
1640 Ažondenienė Bronė Tado 1923 Skuodo r. Igarių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
1641 Ažondenis Antanas Felikso 1919 Skuodo r. Igarių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
1642 Ažondenytė Inapienė Bronė Antano 1947 Skuodo r. Igarių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė 1958    
1643 Ažondenytė Norkūnienė Stasė Antano 1948 Skuodo r. Igarių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aginskojė grįžo    
1644 Ažukaitė Angelė Povilo 1935 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1645 Ažukaitė Ona Antano 1898 Lazdijų r. Teizininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai 1974    
1646 Ažukaitė Stašaitienė Julija Povilo 1945 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1647 Ažukaitė Svipienė Ona Povilo 1939 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1648 Ažukaitė Valutkevičienė Adelė Povilo 1937 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1649 Ažukas Bronius Povilo 1941 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1650 Ažukas Jonas Povilo 1931 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1651 Ažukas Juozas Povilo 1947 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1652 Ažukas Petras Povilo 1932 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1957    
1653 Ažukas Povilas Andriaus 1899 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1654 Ažukas Vitas Povilo 1941 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1655 Ažukienė Emilija Petro 1909 Lazdijų r. Vingrėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1956    
1656 Ąžuolas Juozas Prano 1883 Kretingos r. Salantuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Goltiavinas 1959 1969 Lietuvoje
1657 Ąžuolienė Ieva Juliaus 1893 Kretingos r. Salantuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Goltiavinas 1959 1983 Lietuvoje
1658 Ažusienis Antanas Prano 1939 Kupiškio r. Pelyšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1966    
1659 Ažusienis Jonas Prano 1943 Kupiškio r. Pelyšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1966    
1660 Ažusienis Kazimieras Bronius Prano 1936 Kupiškio r. Pelyšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1966    
1661 Ažusienytė Marijona Prano 1937 Kupiškio r. Pelyšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos   1966    
1662 Ažušilienė Antanina Andriaus 1893 Švenčionių r. Pašaminės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
1663 Ažušilienė Veronika Motiejaus 1892 Švenčionių r. Pašaminės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
1664 Ažušilis Benediktas Albino 1922 Švenčionių r. Pašaminės k. 1955.03.24 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai      
1665 Ažušilis Edvardas Jono 1932 Švenčionių r. Pašaminės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
1666 Ažušilis Jonas Vinco 1892 Švenčionių r. Pašaminės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo 1950 tremtyje
1667 Ažušilytė Veronika Jono 1928 Švenčionių r. Pašaminės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
1668 Ažušilytė Gimževska Marytė Albino 1927 Švenčionių r. Pašaminės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958