Новости
О сайте
Часто задавамые вопросы
Мартиролог
Аресты, осуждения
Лагеря Красноярского края
Ссылка
Документы
Реабилитация
Наша работа
Поиск
English  Deutsch

Список депортированных из Литвы в Красноярский край (по данным Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы)

EIL.NR. PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS GIM. M. GYVENAMOJI VIETA DATA TREMTIES VIETA GRĮŽO/ NEGRĮŽO (metai) MIRTIES METAI MIRTIES VIETA
          Rajonas Kaimas   Sritis Rajonas Kaimas    
27422 Paalksnienė Jadvyga Antano 1924 Šilalės r. Gaučų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Bezjazykovas 1956    
27423 Paalksnis Antanas Tomo 1906 Šilalės r. Gaučų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Bezjazykovas 1956 1976 Lietuvoje
27424 Pabarčienė Elena Kosto 1906 Kėdainių r. Pališkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Suchonakovas 1956 1959 Lietuvoje
27425 Pabarčius Edvardas Romualdo 1944 Kėdainių r. Pališkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Suchonakovas 1956    
27426 Pabarčiūtė Grakauskienė Vanda Romualdo 1939 Kėdainių r. Pališkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Suchonakovas 1954    
27427 Pabarška Juozas Antano 1932 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1963    
27428 Pabarška Jurgis Benedikto 1939 Anykščių r. Mažionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1956    
27429 Pabarškaitė Liudvika Domicelės 1920 Anykščių r. Mažionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1957    
27430 Pabarškienė Bronė Mykolo 1910 Anykščių r. Mažionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1957 1972 Lietuvoje
27431 Pabarškienė Uršulė Juozo 1858 Anykščių r. Mažionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1952 tremtyje
27432 Pabedinskas Jonas Tomo 1885 Ukmergės r. Vepriuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
27433 Pabedinskas Teodoras Juozapo 1888 Radviliškio r. Skomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia negrįžo 1951 tremtyje
27434 Pabilionis Kazys Mykolo 1892 Radviliškio r. Naujasodžio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Širai negrįžo 1951 tremtyje
27435 Pabiržienė Domicelė Kazio 1888 Kaišiadorių r. Baniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Jarcevas      
27436 Pabiržis Vincas Izidoriaus 1875 Kaišiadorių r. Baniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Jarcevas      
27437 Pabrėža Adomas Kazio 1901 Kretingos r. Juodupėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Malaja Kosulė 1959 1991 Lietuvoje
27438 Pabrėža Antanas Stepo 1935 Kretingos r. Voveraičių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1960    
27439 Pabrėža Feliksas Felikso 1901 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė negrįžo 1958 tremtyje
27440 Pabrėža Pranas Stepo 1929 Kretingos r. Voveraičių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1960    
27441 Pabrėža Stepas Stepo 1926 Kretingos r. Voveraičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Jastrebovas 1958    
27442 Pabrėža Vytautas Juozapas Stepo 1940 Kretingos r. Voveraičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Jastrebovas 1958    
27443 Pabrėžaitė Irena Felikso 1942 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1959 1995 Lietuvoje
27444 Pabrėžaitė Gaidienė Severina Petronėlė Stepo 1933 Kretingos r. Voveraičių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1960    
27445 Pabrėžaitė Kasparavičienė Birutė Elvyra Felikso 1932 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1959    
27446 Pabrėžaitė Mamonovienė Aldona Felikso 1935 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1959    
27447 Pabrėžaitė Šilževičienė Janina Felikso 1940 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1959    
27448 Pabrėžaitė Urbaitienė Valerija Stepo 1931 Kretingos r. Voveraičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Jastrebovas 1958    
27449 Pabrėžaitė Vitkelienė Elena Stepo 1927 Kretingos r. Voveraičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Jastrebovas 1958    
27450 Pabrėžaitė Voverienė Barbora Stepo 1930 Kretingos r. Voveraičių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1960    
27451 Pabrėžienė Bronislava Leono 1913 Kretingos r. Juodupėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Malaja Kosulė 1959 mirė Lietuvoje
27452 Pabrėžienė Elvyra Jono 1911 Skuodo r. Didžiųjų Rūšupių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1959    
27453 Pabrėžienė Magdalena Igno 1904 Kretingos r. Voveraičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Jastrebovas 1958 1976 Lietuvoje
27454 Pabrinkienė Bronė Petro 1901 Kėdainių r. Petraičių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr.     1957    
27455 Pabrinkienė Kotryna Igno 1898 Kėdainių r. Sangailų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1960 1979 Lietuvoje
27456 Pabrinkis Vacys Jono 1931 Kėdainių r. Sangailų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1960    
27457 Pabrinkis Vladas Jono 1928 Kėdainių r. Sangailų k. 1956.07.02 Krasnojarsko kr.     1966    
27458 Pabrinkytė Kasperavičienė Milda Jono 1940 Kėdainių r. Sangailų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1955    
27459 Pabrinkytė Kontrimienė Birutė Veronika Domininko 1928 Kėdainių r. Šulaičių k. 1955 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958    
27460 Pacevičienė Antanina Juozo 1904 Kauno r. Adomkiškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka      
27461 Pacevičienė Katrė Vinco 1887 Kėdainių r. Pakruostės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1958 1960 Lietuvoje
27462 Pacevičienė Sofija Kazio 1907 Jonavos r. Smičkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
27463 Pacevičienė Viktorija Gabrieliaus 1912 Kėdainių r. Devynduonių k. 1955.09.10 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1959    
27464 Pacevičius Jonas Mykolo 1944 Jonavos r. Smičkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
27465 Pacevičius Kazys Simono 1890 Kauno r. Adomkiškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka      
27466 Pacevičius Mykolas Silvestro 1899 Jonavos r. Smičkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
27467 Pacevičiūtė Alita Mykolo 1948 Jonavos r. Smičkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
27468 Pacevičiūtė Banienė Ona Juozo 1922 Kėdainių r. Pakruostės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1958    
27469 Pacevičiūtė Vinklerienė Alma Bronė Alfonso 1944 Kėdainių r. Devynduonių k. 1955.09.10 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1959    
27470 Paciukonienė Sabina Adomo 1903 Lazdijų r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Cibula 1958 1971 Lietuvoje
27471 Paciukonis Bronius Jurgio 1913 Jurbarko r. Mantvilių k. 1969.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Nižniaja Poima      
27472 Paciukonis Jurgis Broniaus 1931 Lazdijų r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Cibula 1960 mirė Lietuvoje
27473 Paciukonytė Anelė Mato 1920 Lazdijų r. Akmenių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Balachtašas 1951    
27474 Paciukonytė Vitalija Broniaus 1940 Lazdijų r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Cibula 1958    
27475 Paciukonytė Urbonienė Margarita Broniaus 1925 Lazdijų r. Žemaitkiemio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Cibula 1970    
27476 Paciūnaitė (Pociūnaitė?) Zofija Kazio 1922 Širvintų r. Pociūniškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1977 Lietuvoje
27477 Paciūnas (Pociūnas?) Ignas Augusto 1893 Širvintų r. Pociūniškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1959 Lietuvoje
27478 Paciūnas (Pociūnas?) Justinas Kazio 1919 Širvintų r. Pociūniškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1987 Lietuvoje
27479 Paciūnienė (Pociūnienė?) Veronika Igno 1885 Širvintų r. Pociūniškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
27480 Packevičienė Giniūnaitė Ona Vlado 1927 Alytaus r. Bambininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Kočnicha 1959    
27481 Packevičiūtė Macianskienė Stasė Antano 1927 Alytaus r. Bambininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Kočnicha 1959    
27482 Pačerinskaitė Domicelė Stepono 1936 Skuodo r. Rukiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1957    
27483 Pačerinskas Juozas Stepono 1927 Skuodo r. Rukiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas negrįžo 1951 tremtyje
27484 Pačerinskas Stepas Stepono 1939 Skuodo r. Rukiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1957    
27485 Pačerinskas Steponas Antano 1900 Skuodo r. Rukiškės k.   Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1957    
27486 Pačerinskienė Liuda Juozo 1895 Skuodo r. Rukiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1957    
27487 Pačinskaitė Anelė Antano 1924 Anykščių r. Legų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1949 tremtyje
27488 Pačinskaitė Janina Jono 1938 Anykščių r. Janušavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Potapovas 1959    
27489 Pačinskaitė Stasė Jono 1933 Anykščių r. Janušavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Potapovas 1959    
27490 Pačinskaitė Geralavičienė Danutė Jono 1942 Anykščių r. Janušavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Potapovas 1959    
27491 Pačinskaitė Vidžiūnienė Elena Antano 1927 Anykščių r. Legų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
27492 Pačinskas Jonas Kazio 1888 Anykščių r. Janušavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Potapovas 1959    
27493 Pačinskas Stasys Jono 1932 Anykščių r. Janušavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Potapovas 1959    
27494 Pačinskienė Julija Mykolo 1907 Anykščių r. Janušavos k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Potapovas 1959    
27495 Pačinskienė Karolina Adomo 1888 Anykščių r. Legų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1962 Lietuvoje
27496 Pačkauskas Albinas Valentino 1941 Šakių r. Skirkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1959    
27497 Pačkauskas Juozas Dionizo 1891 Varėnos r. Kasčiūnų k. 1950.06.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų   1957 1969 Lietuvoje
27498 Pačkovskis Ignatijus Domininko 1902 Šalčininkų r. Navakonių k. 1950.07.07 Krasnojarsko kr.          
27499 Padagas Justinas Juozo 1901 Klaipėdos r. Lelėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda 1963 mirė Lietuvoje
27500 Padagas Mykolas Viliaus 1890 Klaipėdos r. Piaulių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Turovas      
27501 Padagienė Elzė Jono 1894 Klaipėdos r. Piaulių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Turovas      
27502 Padagienė Balandienė Leokadija Jono 1904 Klaipėdos r. Lelėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda 1963    
27503 Padegimaitė Padegimienė Veronika Vinco 1933 Alytaus r. Bugonių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.     1957    
27504 Padegimas Justinas Vinco 1932 Alytaus r. Bugonių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.     1957    
27505 Padegimienė Veronika Vinco 1912 Alytaus r. Jociūnų k. 1955.06.25 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas      
27506 Padimanskaitė Monika Jurgio 1911 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27507 Padimanskaitė Bagdanavičienė Asta Broniaus 1946 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27508 Padimanskaitė Paškauskienė Aldona Vinco 1934 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27509 Padimanskas Albinas Algirdas Vinco 1939 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27510 Padimanskas Jurgis Vinco 1937 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27511 Padimanskas Vincas Jurgio 1890 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27512 Padimanskienė Paulina Prano 1907 Lazdijų r. Gudeliškės k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Lopatka 1958    
27513 Padleckaitė Albina Jono 1938 Anykščių r. Mileikiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1964    
27514 Padleckienė Ona Aniceto 1902 Anykščių r. Mileikiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1964    
27515 Padroštienė Paulina Kazio 1899 Klaipėdos r. Saulažolių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Slopcai 1959    
27516 Padroštis Antanas Antano 1934 Klaipėdos r. Saulažolių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Slopcai 1959    
27517 Padroštis Antanas Petro 1893 Klaipėdos r. Saulažolių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Slopcai 1959 1979 Lietuvoje
27518 Padroštytė Mikalauskienė Ona Antano 1928 Klaipėdos r. Saulažolių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Slopcai 1959    
27519 Padvarietienė Ona Petro 1914 Radviliškio r. Augmėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958    
27520 Padvarietis Aloyzas Jono 1943 Radviliškio r. Augmėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958    
27521 Padvarietis Jonas Kazio 1906 Radviliškio r. Augmėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958 1989 Lietuvoje
27522 Padvarietis Justinas Jono 1947 Radviliškio r. Augmėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958    
27523 Padvarietis Romas Jono 1945 Radviliškio r. Augmėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958    
27524 Padvarietytė Varsietienė Liucė Jono 1942 Radviliškio r. Augmėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958    
27525 Pagirėnas Antanas Juozo 1917 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1972 1988 Lietuvoje
27526 Pagirėnas Juozas Juozo 1885 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1958 1967 Lietuvoje
27527 Pagirėnienė Marijona Juozo 1884 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1958 1979 Lietuvoje
27528 Pagirėnienė Salomėja Juozo 1921 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas 1973 mirė Lietuvoje
27529 Pagirienė Ona Prano 1874 Rokiškio r. Bajorų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė 1957    
27530 Pagirienė Kazanceva Paulina Kazimiero 1923 Rokiškio r. Bajorų k. 1950.06.30 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė      
27531 Pagirys Alfonsas Vinco 1943 Rokiškio r. Bajorų k. 1950.06.30 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė grįžo    
27532 Pagirys Alius Vinco 1942 Rokiškio r. Bajorų k. 1950.06.30 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė 1967    
27533 Pagirys Jonas Igno 1916 Rokiškio r. Bajorų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė 1957    
27534 Pagirys Kostas Jono 1923 Švenčionių r. Dotenėnų k.   Krasnojarsko kr.          
27535 Pagirytė Elena Jono (Paulinos?) 1948 Rokiškio r. Bajorų k. 1950.06.30 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė      
27536 Pagirytė Leonora Igno 1904 Rokiškio r. Bajorų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Kazačinskojė 1957    
27537 Paipolaitė Danutė Stasio 1946 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka negrįžo    
27538 Paipolaitė Eugenija Stasio 1943 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka negrįžo    
27539 Paipolaitė Nastė Stasio 1941 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka negrįžo    
27540 Paipolas Jonas Stasio 1939 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka 1970    
27541 Paipolas Stanislovas Stasio 1947 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka 1970    
27542 Paipolas Stasys Staso 1904 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka 1970 1986 Lietuvoje
27543 Paipolienė Anastazija Povilo 1913 Panevėžio r. Rimiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Orlovka 1970    
27544 Pajada Albertas Felikso 1942 Rokiškio r. Tomakaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957 1996 Lietuvoje
27545 Pajada Feliksas Kazimiero 1903 Rokiškio r. Tomakaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957 1968 Lietuvoje
27546 Pajada Jonas Felikso 1931 Rokiškio r. Tomakaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957    
27547 Pajada Jonas Jono 1942 Rokiškio r. Sidariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957 mirė Lietuvoje
27548 Pajada Kazimieras Jono 1947 Rokiškio r. Sidariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957    
27549 Pajada Vytautas Felikso 1930 Rokiškio r. Tomakaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka grįžo    
27550 Pajadaitė Gasiūnienė Barsukovienė Janina Jono 1940 Rokiškio r. Sidariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka grįžo    
27551 Pajadaitė Kalvelienė Regina Felikso 1928 Rokiškio r. Tomakaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka grįžo    
27552 Pajadienė Barbora Jokūbo 1871 Rokiškio r. Sidariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka negrįžo 1951 tremtyje
27553 Pajadienė Ona Juozo 1914 Rokiškio r. Tomakaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957 1978 Lietuvoje
27554 Pajadienė Lašienė Sofija Vlado 1919 Rokiškio r. Sidariškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Piskunovka 1957    
27555 Pajarskas Pranas Antano 1894 Anykščių r. Anykščiuose   Krasnojarsko kr.     grįžo    
27556 Pajaujienė Ieva Vinco 1880 Marijampolės r. Padovinio k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas negrįžo mirė tremtyje
27557 Pajeda Jurgis Jono 1906 Kupiškio r. Pjūklų k. 1955.09.17 Krasnojarsko kr.          
27558 Pajėda (Pajeda?) Povilas Prano 1902 Utenos r. Šeimyniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Krutaja 1958 1975 Lietuvoje
27559 Pajėdaitė (Pajedaitė?) Aldona Povilo 1943 Utenos r. Šeimyniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Krutaja 1958    
27560 Pajėdienė (Pajedienė?) Anelė Jono 1902 Utenos r. Šeimyniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Krutaja 1958 mirė Lietuvoje
27561 Pajuodienė Pranė Juozo 1897 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1957 1975 Lietuvoje
27562 Pajuodienė Salomėja Antano 1902 Anykščių r. Surdegio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1949 tremtyje
27563 Pajuodis Algis Petro 1935 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas negrįžo 1957 tremtyje
27564 Pajuodis Antanas Vytautas Petro 1945 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1957    
27565 Pajuodis Jonas Petro 1939 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1957    
27566 Pajuodis Kazys Petro 1942 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1957 mirė Lietuvoje
27567 Pajuodis Mykolas Juozo 1901 Anykščių r. Surdegio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
27568 Pajuodis Petras Modesto 1897 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1957 1982 Lietuvoje
27569 Pajuodytė Skardžiuvienė Vincė Petro 1937 Anykščių r. Pajuodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1957    
27570 Pakalnienė Apolinarija Kazio 1896 Utenos r. Bandeliškio vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1958    
27571 Pakalnienė Juzė Juozo 1895 Molėtų r. Šeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1962 1962 Lietuvoje
27572 Pakalnienė Karolina Stasio 1883 Utenos r. Norvaišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Bolšaja Tesė 1958    
27573 Pakalnis Antanas Rapolo 1880 Molėtų r. Šeikių k. 1954.09.04 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska negrįžo 1954 tremtyje
27574 Pakalnis Apolinaras Norbertas Balio 1940 Utenos r. Bandeliškio vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1958 1988 Lietuvoje
27575 Pakalnis Balys Kazio 1890 Utenos r. Bandeliškio vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1958 1984 Lietuvoje
27576 Pakalnis Jonas Rapolo 1884 Molėtų r. Šeikių k. 1953.10.20 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1967 1969 Lietuvoje
27577 Pakalnis Juozas Jono 1920 Molėtų r. Šeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1966 1990 Lietuvoje
27578 Pakalniškienė Domicelė Juozo 1881 Plungės r. Kėkštų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Ust Jarulis negrįžo 1954 tremtyje
27579 Pakalniškienė Emilija Anupro 1889 Ukmergės r. Mažeikiškių k. 1953.06.00 Krasnojarsko kr. Abano Plachinas negrįžo 1978 laisvėje SSSR
27580 Pakalniškienė Kazė Jono 1912 Plungės r. Jodėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Solianka grįžo    
27581 Pakalniškienė Marija Jono 1892 Klaipėdos r. Alksnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda negrįžo 1950 tremtyje
27582 Pakalniškienė Stefa Prano 1916 Plungės r. Jodėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro "Stalineco" t. ū. 1958 1997 Lietuvoje
27583 Pakalniškienė Valerija Vinco 1905 Klaipėdos r. Liepaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Ivanovka 1958    
27584 Pakalniškis Aloyzas Jono 1871 Plungės r. Kėkštų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Ust Jarulis negrįžo 1952 tremtyje
27585 Pakalniškis Antanas Leono 1908 Plungės r. Jodėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro "Stalineco" t. ū. 1956 1990 Lietuvoje
27586 Pakalniškis Antanas Prano 1897 Šilalės r. Girininkų k. 1955.09.20 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1956 1990 Lietuvoje
27587 Pakalniškis Antanas Prano 1897 Klaipėdos r. Girininkų k. 1955.09.20 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas negrįžo 1956 tremtyje
27588 Pakalniškis Domininkas Domininko 1898 Klaipėdos r. Liepaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Ivanovka 1958 1974 Lietuvoje
27589 Pakalniškis Edmundas Antano 1936 Plungės r. Jodėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro "Stalineco" t. ū. 1958    
27590 Pakalniškis Juozas Juozo 1902 Plungės r. Mažiavų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Askizo Bajus 1957 1959 Lietuvoje
27591 Pakalniškis Kostas Kosto 1941 Plungės r. Jodėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Solianka      
27592 Pakalniškis Kostas Kosto 1903 Plungės r. Jodėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Solianka 1958    
27593 Pakalniškis Martynas Miko 1889 Klaipėdos r. Alksnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda negrįžo 1961 laisvėje SSSR
27594 Pakalniškytė Kazimiera Kosto 1935 Plungės r. Jodėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Solianka      
27595 Pakalniškytė Laimutė Antano 1951 Plungės r. Jodėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro "Stalineco" t. ū. negrįžo 1951 tremtyje
27596 Pakalniškytė Adleiba Elena Broniaus 1928 Ukmergės r. Mažeikiškių k. 1951.11.24 Krasnojarsko kr. Abano Počiotas 1986    
27597 Pakalniškytė Charitonova Jadvyga Kosto 1936 Plungės r. Jodėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Solianka negrįžo    
27598 Pakalniškytė Gedvilienė Jaroslava Antano 1937 Plungės r. Jodėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro "Stalineco" t. ū. 1958    
27599 Pakalniškytė Ignatovič Vanda Domininko 1933 Klaipėdos r. Liepaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Ivanovka 1958    
27600 Pakalniškytė Nekrevičienė Gertrūda Martyno 1923 Klaipėdos r. Alksnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Koda 1969    
27601 Pakalnytė Genovaitė Balio 1921 Utenos r. Utenoje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1958    
27602 Pakalnytė Otilija Juozo 1928 Utenos r. Norvaišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Bolšaja Tesė 1958    
27603 Pakalnytė Regina Balio 1931 Utenos r. Utenoje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Ivanovka 1958 1959 Lietuvoje
27604 Pakalnytė Zosė Antano 1933 Molėtų r. Šeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska      
27605 Pakalnytė Maksimiuk Ona Jono 1934 Molėtų r. Šeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1967    
27606 Pakalnytė Markevičienė Bronislava Juozo 1933 Utenos r. Norvaišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Bolšaja Tesė 1958    
27607 Pakalnytė Meigienė Ona Antano 1921 Molėtų r. Šeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska grįžo    
27608 Pakalnytė Skrebiškienė Janina Juozo 1930 Utenos r. Norvaišių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Bolšaja Tesė 1958    
27609 Pakalnytė Šakalienė Vanda Juozo 1931 Vilniaus r. Vilniuje 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958    
27610 Pakamanienė Eufemija Leono 1919 Mažeikių r. Dargių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1957    
27611 Pakamanis Antanas Antano 1942 Mažeikių r. Dargių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1957    
27612 Pakamanis Antanas Antano 1910 Mažeikių r. Dargių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1957    
27613 Pakamanis Zenonas Antano 1945 Mažeikių r. Dargių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1957    
27614 Pakarklienė Stefanija Kazio 1903 Kauno r. Vilkijoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1965 1975 Lietuvoje
27615 Pakarklis Liudgeras (Liudgirdas?) Antano 1929 Alytaus r. Krokialaukyje 1955.04.19 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beriozovka 1965 1985 Lietuvoje
27616 Pakašienė Antanina Jono 1902 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957    
27617 Pakašius Antanas Antano 1936 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957    
27618 Pakašius Antanas Vinco 1898 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957 1964 Lietuvoje
27619 Pakašius Juozas Antano 1929 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957    
27620 Pakašiūtė Irena Antano 1946 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957    
27621 Pakašiūtė Janina Antano 1931 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957    
27622 Pakašiūtė Augūnienė Eleonora Antano 1940 Lazdijų r. Vilkininkų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957    
27623 Pakaušienė Anatolija Juozo 1888 Panevėžio r. Sodelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija negrįžo 1953 tremtyje
27624 Pakaušienė Antanina Antano 1922 Panevėžio r. Ratelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
27625 Pakaušienė Juozapota Mykolo 1870 Panevėžio r. Prūselių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija negrįžo 1948 tremtyje
27626 Pakaušienė Salomėja Jono 1859 Panevėžio r. Ratelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1960 Lietuvoje
27627 Pakaušis Antanas Mykolo 1866 Panevėžio r. Prūselių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija negrįžo 1949 tremtyje
27628 Pakaušis Juozas Andriaus 1879 Panevėžio r. Sodelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija negrįžo 1954 tremtyje
27629 Pakaušis Povilas Prano 1902 Panevėžio r. Ratelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1965 Lietuvoje
27630 Pakaušis Pranas Prano 1866 Panevėžio r. Ratelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1951 tremtyje
27631 Pakaušytė Čeriaukienė Genovaitė Povilo 1943 Panevėžio r. Ratelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
27632 Pakaušytė Kaminskienė Ona Juozo 1921 Panevėžio r. Sodelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958 mirė Lietuvoje
27633 Pakaušytė Pajuodienė Emilija Juozo 1919 Panevėžio r. Sodelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958 1998 Lietuvoje
27634 Pakėnaitė Andriekienė Rimtautė Stasė Jurgio 1945 Švenčionių r. Budrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1962    
27635 Pakėnaitė Bičkienė Genovaitė Valė Jurgio 1934 Švenčionių r. Budrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1957    
27636 Pakėnaitė Hofmanienė Pelakauskienė Aldona Jurgio 1930 Švenčionių r. Budrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
27637 Pakėnas Jurgis Jono 1898 Švenčionių r. Budrių k. 1956.08.18 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1962 1963 Lietuvoje
27638 Pakėnas Rimantas Jurgio 1938 Švenčionių r. Budrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1961    
27639 Pakėnienė Ona Petro 1905 Švenčionių r. Budrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1962 1966 Lietuvoje
27640 Paketurytė Domicelė Andriaus 1897 Marijampolės r. Triobiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
27641 Pakinkienė Šmuilytė Elena Petro 1905 Šakių r. Kreivių k. 1953.01.17 Krasnojarsko kr.     1956    
27642 Pakinkis Antanas Petro 1909 Šakių r. Kreivių k. 1955.04.02 Krasnojarsko kr.     1956 1994 Lietuvoje
27643 Pakinkis Pranas Antano 1924 Jurbarko r. Seredžiuje   Krasnojarsko kr.   Norilskas 1956    
27644 Paklavenskaitė Veronika Igno 1929 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka grįžo    
27645 Paklavenskaitė Bielokolodova Elena Igno 1926 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka grįžo    
27646 Paklavenskaitė Politikienė Ona Igno 1935 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1958 1981 Lietuvoje
27647 Paklavenskas Jonas Igno 1928 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka grįžo    
27648 Paklavenskas Vladas Jgno 1922 Panevėžio r. Naujamiestyje 1955.08.04 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kuturčinas 1964 1999 Lietuvoje
27649 Paklavenskienė Antanina Aleksandro 1894 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka negrįžo 1963 laisvėje SSSR
27650 Paknienė Emilija Jono 1903 Rokiškio r. Pakniškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyriankos m. ū. 1960    
27651 Paknys Apolinaras Antano 1894 Rokiškio r. Pakniškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyriankos m. ū. 1960    
27652 Paknys Juozas Apolinaro 1931 Rokiškio r. Pakniškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyriankos m. ū. 1960    
27653 Paknytė Kabitavičienė Bronislava Apolinaro 1928 Rokiškio r. Rokiškyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyriankos m. ū. 1962    
27654 Pakrosnevičiūtė Eugenija Antano 1927 Vilkaviškio r. Gižų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1987 Lietuvoje
27655 Pakštaitis Mindaugas Vinco 1929 Ukmergės r. Ukmergėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
27656 Pakštaitis Vincas Jono 1895 Ukmergės r. Ukmergėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1953 tremtyje
27657 Pakštaitytė Ona Kazio 1893 Ukmergės r. Baubliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo mirė laisvėje SSSR
27658 Pakštas Balys Mykolo 1928 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
27659 Pakštas Julius Augusto 1929 Rokiškio r. Vaineikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Porogas 1960    
27660 Pakštas Mykolas Liudviko 1879 Utenos r. Utenoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras negrįžo 1949 tremtyje
27661 Pakštienė Anelė Vinco 1897 Rokiškio r. Vaineikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Porogas grįžo 1992 Lietuvoje
27662 Pakštienė Valerija Adomo 1899 Utenos r. Utenoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras 1958 1983 Lietuvoje
27663 Pakštys Jonas Andriaus 1888 Jonavos r. Pauliukų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1958 1968 Lietuvoje
27664 Pakštytė Stefanija Jono 1918 Jonavos r. Pauliukų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Tubilis 1960 1968 Lietuvoje
27665 Palabinskaitė Monika Romo 1929 Rokiškio r. Vilkolių k. 1954.06.23 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1961 1976 Lietuvoje
27666 Palabinskaitė Matulionienė Kazimiera Romo 1925 Rokiškio r. Vilkolių k. 1954.05.28 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1962    
27667 Palabinskas Romas Prano 1891 Rokiškio r. Vilkolių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras negrįžo 1952 tremtyje
27668 Palabinskienė Joana Prano 1887 Rokiškio r. Vilkolių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras negrįžo 1954 tremtyje
27669 Palaikienė Antanina Motiejaus 1908 Marijampolės r. Gabavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1956    
27670 Palaikis Leonardas Kazio 1932 Marijampolės r. Gabavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1956    
27671 Palaikytė Grakauskienė Marytė Kazio 1943 Marijampolės r. Gabavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1956    
27672 Palaima Antanas Antano 1945 Jonavos r. Kunigiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1969    
27673 Palaimaitė Janina Antano 1941 Jonavos r. Kunigiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
27674 Palaimaitė Teklė Simono 1878 Ukmergės r. Vepriuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1954 tremtyje
27675 Palaimienė Alina Viktoro 1918 Jonavos r. Kunigiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
27676 Palaimienė Joana Jono 1874 Jonavos r. Kunigiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1948 tremiant
27677 Palčiauskas Alfonsas Andriaus 1929 Kaišiadorių r. Eitekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1958 1982 Lietuvoje
27678 Palčiauskas Andrius Jokūbo 1881 Kaišiadorių r. Eitekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas negrįžo 1954 tremtyje
27679 Palčiauskas Bolius Andriaus 1920 Kaišiadorių r. Eitekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas      
27680 Palčiauskienė Antanina Motiejaus 1887 Kaišiadorių r. Eitekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas negrįžo 1955 tremtyje
27681 Paldauskaitė Bockin Bronė Prano 1911 Šilalės r. Šusčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas      
27682 Paldauskas Petras Broniaus 1933 Šilalės r. Šusčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas      
27683 Paldauskas Povilas Broniaus 1938 Šilalės r. Šusčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Artiuginas      
27684 Paleckienė Marijona Jokimo 1874 Kauno r. Pavejuonio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
27685 Palepšienė Anelė Silvo 1915 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1958    
27686 Palepšienė Joana Juozo 1882 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1958 mirė Lietuvoje
27687 Palepšienė Uršulė Vinco 1921 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska   1999 Lietuvoje
27688 Palepšis Jonas Silvestro 1878 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska negrįžo 1957 tremtyje
27689 Palepšis Juozas Jono 1922 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1950.12.12 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika negrįžo 1996 laisvėje SSSR
27690 Palepšis Vytautas Juozo 1946 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska negrįžo 1948 tremtyje
27691 Palepšytė Birutė Juozo 1943 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska negrįžo    
27692 Palepšytė Jablonskienė Ona Mykolo 1942 Utenos r. Skroblaus II vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1957    
27693 Palickaitienė Marija Antano 1909 Vilkaviškio r. Čyčkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1958    
27694 Palickaitienė Petronėlė Motiejaus 1870 Vilkaviškio r. Čyčkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1948 tremiant
27695 Palickaitis Antanas Motiejaus 1870 Vilkaviškio r. Čyčkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1948 tremtyje
27696 Palickaitytė Angelė Juozo 1947 Vilkaviškio r. Čyčkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1948 tremtyje
27697 Palietis Juozas Viktoro 1920 Alytaus r. Verebiejų k. 1955.01.25 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Karginas 1958    
27698 Palikša Jonas Liudo 1880 Ignalinos r. Antalksnės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959    
27699 Palikša Juozas Jono 1922 Ignalinos r. Antalksnės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959 mirė Lietuvoje
27700 Palikšienė Juozapota Vinco 1889 Ignalinos r. Antalksnės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959    
27701 Paliliūnas Aloyzas Nikodemo 1939 Kėdainių r. Vidulaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kičibašas 1958    
27702 Paliliūnas Antanas Jono 1940 Kėdainių r. Vidulaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1975    
27703 Paliliūnas Jonas Petro 1894 Kėdainių r. Vidulaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška negrįžo 1956 tremtyje
27704 Paliliūnas Nikodemas Jono 1892 Kėdainių r. Vidulaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kičibašas 1958 1975 Lietuvoje
27705 Paliliūnienė Morta Petro 1908 Kėdainių r. Vidulaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malaška 1975 1984 Lietuvoje
27706 Paliliūnienė Veronika Jurgio 1902 Kėdainių r. Vidulaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kičibašas 1958 1977 Lietuvoje
27707 Paliokaitė Edita Martyno 1939 Tauragės r. Tauragėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kostenkiai negrįžo 1952 tremtyje
27708 Paliokaitė Magdė Motiejaus 1885 Marijampolės r. Kumelionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1948 tremtyje
27709 Paliokaitė Laurinaitienė Domicelė Juozo 1932 Kaišiadorių r. Vaitkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1958    
27710 Paliokaitė Miliuvienė Angelė Motiejaus 1935 Marijampolės r. Gyviškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Malyj Imišas grįžo    
27711 Paliokaitė Naujokaitienė Ona Juozo 1930 Kaišiadorių r. Vaitkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1958    
27712 Paliokaitė Rabe Konstancija Antano 1926 Marijampolės r. Kumelionių k. 1955.02.01 Krasnojarsko kr. Širos Komunaras negrįžo    
27713 Paliokaitė Šimkienė Aldona Ana Martyno 1934 Tauragės r. Tauragėje 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas grįžo    
27714 Paliokaitė Vaičiūnienė Aldona Motiejaus 1927 Marijampolės r. Gyviškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Malyj Imišas 1959    
27715 Paliokas Algirdas Martyno 1933 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Šarypovo Kadatas grįžo    
27716 Paliokas Edmundas Martyno 1940 Tauragės r. Tauragėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kostenkiai 1956    
27717 Paliokas Jonas Juozo 1918 Kaišiadorių r. Vaitkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1956    
27718 Paliokas Jonas Martyno 1919 Šakių r. Zyplių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Gorbai 1958    
27719 Paliokas Juozas Martyno 1925 Tauragės r. Tauragėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kostenkiai      
27720 Paliokas Martynas Martyno 1897 Tauragės r. Tauragėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kostenkiai 1956    
27721 Paliokas Petras Martyno 1923 Tauragės r. Tauragėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kostenkiai 1956    
27722 Paliokas Vytautas Vincentas Motiejaus 1931 Marijampolės r. Gyviškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Malyj Imišas 1959    
27723 Paliokienė Genovaitė Julijono 1914 Šakių r. Zyplių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Gorbai 1956    
27724 Paliokienė Magdalena Adolfo 1896 Marijampolės r. Gyviškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Malyj Imišas 1959    
27725 Paliokienė Marija Jurgio 1896 Kaišiadorių r. Vaitkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1956    
27726 Paliokienė Marija Adomo 1911 Tauragės r. Tauragėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Kostenkiai 1958 1980 Lietuvoje
27727 Palionienė Barbora Juozo 1906 Radviliškio r. Labos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Narva negrįžo 1950 tremtyje
27728 Palionienė Elena Rapolo 1904 Panevėžio r. Pakalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1960 1975 Lietuvoje
27729 Palionienė Julija Stasio 1904 Panevėžio r. Ragaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1956 1988 Lietuvoje
27730 Palionienė Juzė Kazio 1870 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1949 tremtyje
27731 Palionienė Marija Stanislovo 1911 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1959 1975 Lietuvoje
27732 Palionienė Ona Adomo 1901 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957 1986 Lietuvoje
27733 Palionienė Ona Jono 1883 Panevėžio r. Povilauskų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidako m. ū. negrįžo 1949 tremtyje
27734 Palionienė Regina Vaclovo 1924 Prienų r. Nibrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nižne Šadrinas 1974    
27735 Palionis Adomas Kazys Stepono 1936 Radviliškio r. Labos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Narva negrįžo    
27736 Palionis Algimantas Miko 1947 Prienų r. Nibrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nižne Šadrinas grįžo    
27737 Palionis Antanas Nikodemo 1946 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27738 Palionis Antanas Petro 1940 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1959    
27739 Palionis Dominykas Kazio 1916 Panevėžio r. Povilauskų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidako m. ū. 1958    
27740 Palionis Ipolitas Simono 1902 Panevėžio r. Ragaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka negrįžo 1952 tremtyje
27741 Palionis Jonas Adomo 1898 Panevėžio r. Pakalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1960 1972 Lietuvoje
27742 Palionis Julius Nikodemo 1942 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27743 Palionis Mikas Juozo 1908 Prienų r. Nibrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nižne Šadrinas 1974 1997 Lietuvoje
27744 Palionis Mykolas Nikodemo 1929 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27745 Palionis Nikodemas Kazio 1893 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957 1966 Lietuvoje
27746 Palionis Petras Adomo 1905 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1949 tremtyje
27747 Palionis Petras Nikodemo 1934 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1950 tremtyje
27748 Palionis Petras Petro 1948 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1950 tremtyje
27749 Palionis Steponas Kazio 1898 Radviliškio r. Labos k. 1955.02.25 Krasnojarsko kr. Manos Narva negrįžo 1971 laisvėje SSSR
27750 Palionis Vytautas Jono 1941 Panevėžio r. Pakalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1960    
27751 Palionytė Aldona Jono 1939 Panevėžio r. Pakalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1960    
27752 Palionytė Aldona Petro 1943 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1949 tremtyje
27753 Palionytė Stanislava Stepono 1931 Radviliškio r. Labos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Narva      
27754 Palionytė Teresė Emilė Petro 1935 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1959    
27755 Palionytė Krikščiūnienė Janina Nikodemo 1928 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27756 Palionytė Kriščeliūnienė Ona Nikodemo 1941 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27757 Palionytė Lapinskienė Valė Petro 1933 Panevėžio r. Mariezų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1959    
27758 Palionytė Sereikienė Bronė Nikodemo 1932 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27759 Palionytė Vaskelienė Albina Nikodemo 1937 Panevėžio r. Mickiemės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1957    
27760 Palionytė Žuravliova Viktorija Stepono 1930 Radviliškio r. Labos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Narva negrįžo    
27761 Pališkevičius Stasys Vinco 1927 Pakruojo r. Žiurkių k.   Krasnojarsko kr.   Igarka      
27762 Pališkienė Stefanija Juozo 1902 Vilkaviškio r. Būdviečių (Gudelių) k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1962 1968 Lietuvoje
27763 Pališkis Kazimieras Juozo 1897 Vilkaviškio r. Būdviečių (Gudelių) k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1964 laisvėje SSSR
27764 Paliukėnas Protazas Tamošiaus 1880 Molėtų r. Druskių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska negrįžo 1948 tremtyje
27765 Paliukėnienė Ona Simono 1887 Molėtų r. Druskių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska 1957    
27766 Paliulienė Adelė Jurgio 1911 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Novoaleksejevka 1969 1975 Lietuvoje
27767 Paliulienė Agota Juozo 1881 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Novoaleksejevka negrįžo 1952 tremtyje
27768 Paliulienė Matilda Juozo 1916 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1996 Lietuvoje
27769 Paliulienė Natalija Antano 1881 Pakruojo r. Domančių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė negrįžo 1948 tremtyje
27770 Paliulienė Valerija Jono 1914 Pakruojo r. Rudžionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas grįžo    
27771 Paliulis Algis Alfonso 1946 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Novoaleksejevka 1969    
27772 Paliulis Jonas Mindaugas Juozo 1947 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958    
27773 Paliulis Juozas Petro 1917 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1958 1996 Lietuvoje
27774 Paliulis Zenonas Beno 1908 Pakruojo r. Rudžionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas grįžo 1981 Lietuvoje
27775 Paliulytė Bilevičienė Nijolė Eugenija Zenono 1946 Pakruojo r. Rudžionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas grįžo    
27776 Paliūnaitė Valeckienė Danutė Petro 1933 Zarasų r. Skudutės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1961    
27777 Paliūnas Gediminas Mečislovo 1942 Raseinių r. Zvėgių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960 mirė Lietuvoje
27778 Paliūnas Jonas Jono 1911 Radviliškio r. Kairėnėlių k. 1950.01.04 Krasnojarsko kr. Abano        
27779 Paliūnienė Janina Antano 1911 Zarasų r. Skudutės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1961 1981 Lietuvoje
27780 Paliūnienė Ona Jono 1906 Raseinių r. Zvėgių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
27781 Paliūnis Petras Igno 1907 Zarasų r. Skudutės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis negrįžo 1956 tremtyje
27782 Paliūnis Rimas Petro 1935 Zarasų r. Skudutės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis negrįžo    
27783 Paliuškevičienė Malvina Jono 1879 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1957    
27784 Paliuškevičiūtė Elena Povilo 1913 Panevėžio r. Naujamiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka 1957 1972 Lietuvoje
27785 Paliutienė Antanina Andriaus 1892 Lazdijų r. Bartelių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro   1957 mirė Lietuvoje
27786 Paliutienė Ona Felikso 1900 Lazdijų r. Šapurų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Širos Chutoras 1959 1973 Lietuvoje
27787 Paliutis Juozas Juozo 1900 Lazdijų r. Šapurų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Širos Chutoras 1959 1962 Lietuvoje
27788 Paliutytė Vavžinavičienė Joana Juozo 1926 Lazdijų r. Šapurų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Širos Chutoras 1959    
27789 Palovienė Magdalena Pijaus 1895 Marijampolės r. Vekeriotiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1972 laisvėje SSSR
27790 Palovis Juozas Juozo (Jono?) 1898 Marijampolės r. Vekeriotiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1960    
27791 Palovis Juozas Juozo 1926 Marijampolės r. Vekeriotiškės k. 1955.10.11 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1948 tremtyje
27792 Palovis Petras Juozo 1929 Marijampolės r. Vekeriotiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1952 tremtyje
27793 Palovytė Mačiulienė Gražina Juozo 1931 Marijampolės r. Vekeriotiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1984    
27794 Palskytė Juodvalkienė Vanda Veronika Augusto 1931 Utenos r. Gireišių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Kyzlasas 1956    
27795 Palšienė Ona Antano 1896 Plungės r. Visvainių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Mokrušinskojė 1957 1981 Lietuvoje
27796 Palšis Juozas Tadaušo 1919 Ignalinos r. Keižių k. 1954.11.25 Krasnojarsko kr.          
27797 Palšytė Šakalienė Ona Jurgio 1935 Plungės r. Visvainių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Mokrušinskojė 1957    
27798 Paltanavičius Gediminas Jono 1928 Marijampolės r. Judrarūdės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
27799 Paltanavičius Jonas Miko 1887 Marijampolės r. Judrarūdės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1948 tremtyje
27800 Paltanavičiūtė Aldona Jono 1921 Marijampolės r. Judrarūdės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
27801 Paltanavičiūtė Pilipaitienė Regina Jono 1933 Marijampolės r. Judrarūdės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1966    
27802 Paltarokaitė Pranė Juozo 1942 Pakruojo r. Devynergių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
27803 Paltarokaitė Rutkauskienė Zita Juozo 1941 Pakruojo r. Devynergių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
27804 Paltarokaitė Vaišvilienė Anelė Juozo 1943 Pakruojo r. Devynergių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
27805 Paltarokas Juozas Juozo 1947 Pakruojo r. Devynergių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
27806 Paltarokas Juozas Mykolo 1914 Pakruojo r. Devynergių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
27807 Paltarokienė Pranė Juozo 1917 Pakruojo r. Devynergių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1961    
27808 Palubinskaitė Sigita Petro 1947 Šakių r. Zygmantiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka negrįžo 1949 tremtyje
27809 Palubinskaitė Adomaitienė Aldona Vinco 1926 Marijampolės r. Baganskų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo 1980 Lietuvoje
27810 Palubinskaitė Asiulevičienė Bronė Petro 1931 Šakių r. Zygmantiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka 1967    
27811 Palubinskaitė Burneikienė Janė Vinco 1929 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1960    
27812 Palubinskaitė Dambrauskienė Magdalena Antano 1922 Šakių r. Kampinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
27813 Palubinskaitė Jarmalienė Albina Martyno 1944 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1959    
27814 Palubinskas Albinas Alfonsas Martyno 1945 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1959    
27815 Palubinskas Jonas Martyno 1939 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1960    
27816 Palubinskas Kazys Jono 1946 Marijampolės r. Baganskų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas      
27817 Palubinskas Kostas Kosto 1902 Skuodo r. Notėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Zavorkis      
27818 Palubinskas Martynas Vinco 1901 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1959    
27819 Palubinskas Petras Simono 1903 Šakių r. Zygmantiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka grįžo 1977 Lietuvoje
27820 Palubinskas Romualdas Petro 1938 Šakių r. Zygmantiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka negrįžo 1967 laisvėje SSSR
27821 Palubinskas Viktoras Petro 1941 Šakių r. Zygmantiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka negrįžo 1967 laisvėje SSSR
27822 Palubinskienė Domicelė Benedikto 1895 Šilalės r. Gerdučių k. 1949.07.07 Krasnojarsko kr. Rybinskio Solianka grįžo mirė Lietuvoje
27823 Palubinskienė Izabelė Felikso 1911 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1959    
27824 Palubinskienė Marcelė Prano 1901 Šakių r. Kampinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958 1984 Lietuvoje
27825 Palubinskienė Marija Alekso 1882 Alytaus r. Grumiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras negrįžo 1956 tremtyje
27826 Palubinskienė Ona Prano 1916 Šakių r. Zygmantiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka grįžo 1970 Lietuvoje
27827 Paluckaitė Aniceta Klemo 1938 Radviliškio r. Vėriškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Davydovka 1969    
27828 Paluckas Stasys Klemo 1935 Radviliškio r. Vėriškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Davydovka 1969    
27829 Paluckienė Agota Kazio 1908 Radviliškio r. Vėriškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Davydovka 1969    
27830 Palukaitienė Antosė Juozo 1920 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27831 Palukaitienė Marija Petro 1899 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo 1968 Lietuvoje
27832 Palukaitis Jonas Juozo 1882 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo 1975 Lietuvoje
27833 Palukaitis Jonas Pijaus 1951 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa negrįžo 1952 tremtyje
27834 Palukaitis Pijus Salemono 1906 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27835 Palukaitis Sigitas Pijaus 1940 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27836 Palukaitytė Danutė Jono 1936 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo    
27837 Palukaitytė Gražina Jono 1941 Marijampolės r. Barsukinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1948 tremtyje
27838 Palukaitytė Liucija Pijaus 1943 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa negrįžo 1955 tremtyje
27839 Palukaitytė Gineikienė Danutė Ona Pijaus 1949 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27840 Palukaitytė Korgut Stefanija Pijaus 1947 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27841 Palukaitytė Sokienė Liudvina Pijaus 1946 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27842 Palukaitytė Valečkienė Teresė Zita Pijaus 1941 Šakių r. Kasikėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1957    
27843 Pampalaitė Marija Danutė Antano 1938 Marijampolės r. Kvietiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
27844 Pampalas Antanas Kazio 1900 Marijampolės r. Kvietiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1979 Lietuvoje
27845 Pampalas Vytautas Antanas Antano 1933 Marijampolės r. Kvietiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
27846 Pampalienė Marcelė Jurgio 1896 Marijampolės r. Kvietiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958 1972 Lietuvoje
27847 Pampikaitė Julija Justino 1915 Joniškio r. Milekių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Voznesenskojė 1957 1990 Lietuvoje
27848 Panavaitė Celina Alfonso 1948 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
27849 Panavaitė Marijona Jono 1914 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958 1967 Lietuvoje
27850 Panavaitė Bagdonienė Anelė Jono 1930 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958    
27851 Panavaitė Januševičienė Monika Mykolo 1930 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1965 mirė Lietuvoje
27852 Panavaitė Panavienė Stasė Antano 1948 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958    
27853 Panavaitė Tučienė Veronika Mykolo 1936 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958    
27854 Panavaitė Urbonienė Stasė Kosto 1929 Ignalinos r. Grybėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Kardačinas 1958    
27855 Panavas Alfonsas Juozo 1907 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
27856 Panavas Algirdas Juliaus 1928 Zarasų r. Salako k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958    
27857 Panavas Antanas Jono 1919 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958    
27858 Panavas Antanas Kosto 1927 Ignalinos r. Grybėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Kardačinas 1958    
27859 Panavas Jonas Augusto 1945 Ignalinos r. Vasiulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958 1963 Lietuvoje
27860 Panavas Jonas Antano 1879 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas negrįžo    
27861 Panavas Juozas Antano 1945 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas negrįžo 1952 tremtyje
27862 Panavas Kazimieras Jono 1927 Vilniaus r. Vilniuje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas negrįžo    
27863 Panavas Kostas Kazio 1889 Ignalinos r. Grybėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Kardačinas 1958 1958 Lietuvoje
27864 Panavas Leonas Mykolo 1932 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1965    
27865 Panavas Mykolas Jono 1923 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958    
27866 Panavas Norbertas Mykolo 1942 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo    
27867 Panavas Petras Juliaus 1920 Zarasų r. Salako k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958    
27868 Panavas Stasys Alfonso 1951 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
27869 Panavienė Adelė Mykolo 1890 Ignalinos r. Grybėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Kardačinas 1958 1973 Lietuvoje
27870 Panavienė Bronė Mato 1922 Ignalinos r. Dailidžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Gliadenas      
27871 Panavienė Elena Stasio 1922 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958    
27872 Panavienė Monika Juozo 1907 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1959 1987 Lietuvoje
27873 Panavienė Paulina Stanislavo 1916 Ignalinos r. Vasiulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo 1995 laisvėje SSSR
27874 Panavienė Teofilė Juozo 1892 Ignalinos r. Gaveikiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas 1958 1984 Lietuvoje
27875 Panavienė Uršulė Jono 1885 Zarasų r. Salako k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958 1972 Lietuvoje
27876 Panebažienė Filomena Antano 1894 Lazdijų r. Gurčiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai 1956 1965 Lietuvoje
27877 Panebažis Antanas Antano (Stasio?) 1882 Lazdijų r. Gurčiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai 1956 1964 Lietuvoje
27878 Panevėžytė Kriugiškienė Genovaitė Jono 1928 Biržų r. Biržuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Novopokrovka 1963    
27879 Pangonienė Filomena Adomo 1900 Širvintų r. Gavėnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1966 1980 Lietuvoje
27880 Pangonienė Marija Petro 1889 Alytaus r. Miklusėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1950 mirė Lietuvoje
27881 Pangonis Petras Broniaus 1928 Širvintų r. Gavėnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
27882 Pangonytė Danutė Jono 1935 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Abakanas 1959    
27883 Pangonytė Baranauskienė Monika Teofilio 1926 Alytaus r. Miklusėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1950    
27884 Pangonytė Franckevičienė Aldona Antano 1929 Alytaus r. Miklusėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1950    
27885 Pangonytė Jakubelskienė Stanislava Regina Antano 1925 Alytaus r. Miklusėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1950    
27886 Pangonytė Miliauskienė Veronika Antano 1922 Alytaus r. Miklusėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Ust Matūras 1949    
27887 Pangonytė Olechnavičienė Danutė Broniaus 1935 Širvintų r. Gavėnių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1966    
27888 Pankevičienė Marė Petro 1905 Lazdijų r. Čivonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas 1957 mirė Lietuvoje
27889 Pankevičienė Ona Antano 1912 Anykščių r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958 1990 Lietuvoje
27890 Pankevičienė Stefanija Rudolfo 1900 Kupiškio r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija negrįžo 1948 tremtyje
27891 Pankevičienė Valerija Antano 1883 Rokiškio r. Radžionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyriankos m. ū. 1958 1969 Lietuvoje
27892 Pankevičienė Kilmanienė Marė Juozo 1929 Lazdijų r. Čivonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas 1962    
27893 Pankevičius Antanas Mato 1901 Lazdijų r. Čivonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas 1957 mirė Lietuvoje
27894 Pankevičius Antanas Jonas Antano 1931 Kupiškio r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija      
27895 Pankevičius Jonas Antano 1928 Lazdijų r. Čivonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas negrįžo    
27896 Pankevičius Jonas Boleslovo 1936 Anykščių r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas negrįžo 1953 tremtyje
27897 Pankevičius Kostas Napoleono 1921 Rokiškio r. Radžionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyriankos m. ū. 1961 1982 Lietuvoje
27898 Pankevičius Vytautas Boleslovo 1932 Anykščių r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1963    
27899 Pankevičiūtė Liucija Boleslovo 1934 Anykščių r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958    
27900 Pankevičiūtė Stasė Antano 1931 Lazdijų r. Čivonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Griaznas negrįžo 1955 tremtyje
27901 Pankevičiūtė Plačenienė Genė Boleslovo 1933 Anykščių r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958    
27902 Pankevičiūtė Stirblienė Ona Boleslovo 1949 Anykščių r. Žemaitėlių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958    
27903 Papartienė Domicelė Vinco 1899 Marijampolės r. Marijampolėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas grįžo 1985 Lietuvoje
27904 Papartis Jonas Jono 1929 Marijampolės r. Marijampolėje 1954.10.26 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1958    
27905 Papečkienė Uršulė Tomo 1864 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956 1961 Lietuvoje
27906 Papečkys Augustinas Mykolo 1895 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956 1976 Lietuvoje
27907 Papečkys Jonas Mykolo 1907 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956    
27908 Papečkytė Albina Mykolo 1910 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956    
27909 Papečkytė Marija Mykolo 1912 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956    
27910 Papečkytė Ona Mykolo 1902 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956 1986 Lietuvoje
27911 Papečkytė Petronėlė Mykolo 1900 Marijampolės r. Puskepurių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Lokšinas 1956 1973 Lietuvoje
27912 Papievienė Emilija Leono 1905 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Korosteliovas 1958    
27913 Papievienė Ona Jurgio 1892 Anykščių r. Niūronių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958    
27914 Papievienė Ona Leono 1893 Klaipėdos r. Tickinų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Nizko Gorodeckaja 1959 1979 Lietuvoje
27915 Papievienė Paulina Juozo 1916 Plungės r. Spraudžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės   1960    
27916 Papievienė Petronėlė Leono 1912 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958 1985 Lietuvoje
27917 Papievienė Zuzana Leono 1891 Plungės r. Juodeikių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodinas 1956 1958 Lietuvoje
27918 Papievis Aleksas Stasio 1933 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Korosteliovas 1958    
27919 Papievis Antanas Domo 1930 Klaipėdos r. Tickinų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Nizko Gorodeckaja 1958    
27920 Papievis Antanas Prano 1938 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958    
27921 Papievis Domas Domo 1919 Klaipėdos r. Tickinų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Nizko Gorodeckaja 1958    
27922 Papievis Petras Petro 1874 Anykščių r. Niūronių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1959 1960 Lietuvoje
27923 Papievis Povilas Petro 1921 Anykščių r. Niūronių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1959    
27924 Papievis Povilas Domo 1908 Plungės r. Spraudžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės   1960    
27925 Papievis Pranas Kazimiero 1897 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958 1963 Lietuvoje
27926 Papievis Stasys Kazio 1906 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Korosteliovas 1958 1975 Lietuvoje
27927 Papievis Vytautas Petro 1930 Anykščių r. Niūronių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1959    
27928 Papievis Vytautas Povilo 1940 Plungės r. Spraudžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės   1965    
27929 Papievytė Elena Petro 1926 Vilniaus r. Vilniuje 1953.07.11 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas grįžo 1986 Lietuvoje
27930 Papievytė Zita Stasio 1936 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Korosteliovas 1958    
27931 Papievytė Anužienė Stasė Prano 1940 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958    
27932 Papievytė Laučienė Emilija Prano 1935 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958    
27933 Papievytė Subatauskienė Birutė Zita Povilo 1942 Plungės r. Spraudžio k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės   1959    
27934 Papievytė Šimaitienė Sofija Stasio 1931 Kretingos r. Ankštakių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Korosteliovas 1958    
27935 Papievytė Ulienė Angelė Petro 1923 Anykščių r. Niūronių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1959    
27936 Papirtienė Ona Kazio 1891 Utenos r. Tauragnuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska      
27937 Papirtis Mykolas Liudo 1885 Utenos r. Tauragnuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tunguska      
27938 Paplauskaitė Marcelė Simono 1919 Kauno r. Vyčiaus k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka 1957    
27939 Paplauskaitė Abraitienė Zuzana Andriaus 1920 Marijampolės r. Užupių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
27940 Paplauskaitė Malinauskienė Valentina Simono 1935 Kauno r. Vyčiaus k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka 1957    
27941 Paplauskaitė Nenartavičienė Konstancija Simono 1922 Kauno r. Vyčiaus k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka 1957    
27942 Paplauskaitė Senkuvienė Roma Andriaus 1935 Marijampolės r. Užupių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
27943 Paplauskaitė Voveraitienė Zita Andriaus 1932 Marijampolės r. Užupių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1959    
27944 Paplauskas Jonas Jurgio 1919 Marijampolės r. Užupių k.   Krasnojarsko kr.   Norilskas 1971    
27945 Paplauskas Kazys Simono 1920 Kauno r. Vyčiaus k. 1955 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka      
27946 Paplauskas Pranas Simono 1924 Kauno r. Vyčiaus k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka 1957    
27947 Paplauskas Simonas Baltraus 1880 Kauno r. Vyčiaus k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka negrįžo 1955 tremtyje
27948 Paplauskienė Marija Juozo 1890 Kauno r. Vyčiaus k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka 1956 1978 Lietuvoje
27949 Paplauskienė Petronėlė Vinco 1896 Marijampolės r. Užupių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957 1983 Lietuvoje
27950 Papreckas Bronius Stasio 1931 Raseinių r. Vičaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.       1950 Lietuvoje
27951 Papreckis Vladislovas Aleksandro 1929 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1948.05.23 Krasnojarsko kr. Kežmos Kosoi Bykas grįžo    
27952 Papšienė Bronė Kazio 1922 Kupiškio r. Kupiškyje 1949 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1958 1995 Lietuvoje
27953 Papšys Aleksandras Aleksandro 1909 Kupiškio r. Kupiškyje 1949 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1958 1979 Lietuvoje
27954 Papšys Kornelijus Aleksandro 1945 Kupiškio r. Kupiškyje 1949 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1958    
27955 Paradauskaitė Jonynienė Romualda Mykolo 1925 Kauno r. Kaune 1955.06.20 Krasnojarsko kr.     1956    
27956 Parafinavičius Vincas Mato 1891 Varėnos r. Vydenių k. 1952.10.18 Krasnojarsko kr. Ujaro Semionovka 1956 1966 Lietuvoje
27957 Paramonova Antonina Aleksejaus 1922 Vilniaus r. Purnuškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Malinovka 1959    
27958 Paramonova Raisa Grigorijaus 1945 Vilniaus r. Purnuškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Malinovka 1959    
27959 Paramonovas Arsenijus Grigorijaus 1939 Vilniaus r. Purnuškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Malinovka 1959    
27960 Paramonovas Grigorijus Agapo 1908 Vilniaus r. Purnuškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Malinovka 1959    
27961 Paramonovas Piotras Petras Grigorijaus 1940 Vilniaus r. Purnuškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Malinovka 1959    
27962 Parapinavičienė Vladislava Felikso 1909 Kėdainių r. Šulaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1957 1977 Lietuvoje
27963 Parapinavičius Pranas Kazio 1897 Kėdainių r. Šulaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1957 1969 Lietuvoje
27964 Parašinskas Jonas Jurgio 1889 Kauno r. Naujienos k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka negrįžo 1951 tremtyje
27965 Parašinskienė Aleksandra Vinco 1904 Kauno r. Naujienos k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka      
27966 Paražinskaitė Emilija Juozo 1902 Joniškio r. Alsių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka   1984 Lietuvoje
27967 Paražinskaitė Broniukaitienė Audronė Stasė Felikso 1944 Joniškio r. Duobėdžių k. 1950.10.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Priiskovas 1966    
27968 Paražinskaitė Kazėnienė Adelė Juozo 1914 Joniškio r. Alsių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka 1959 1989 Lietuvoje
27969 Paražinskas Feliksas Algimantas Felikso 1939 Joniškio r. Duobėdžių k. 1950.10.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Priiskovas 1962    
27970 Paražinskas Jonas Klemo 1928 Joniškio r. Dvelaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas 1958    
27971 Paražinskas Juozas Juozo 1901 Joniškio r. Alsių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka negrįžo 1949 tremtyje
27972 Paražinskas Vytautas Felikso 1941 Joniškio r. Duobėdžių k. 1950.10.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Priiskovas 1962    
27973 Paražinskienė Bronė Klemo 1914 Joniškio r. Duobėdžių k. 1950.10.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Priiskovas 1962    
27974 Paražinskienė Zuzana Domo 1888 Joniškio r. Dvelaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas 1958 1968 Lietuvoje
27975 Pargauskienė Barbora Antano 1872 Akmenės r. Žibikų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Išimo Kumyrka grįžo 1960 Lietuvoje
27976 Pargauskis Pranas Prano 1943 Akmenės r. Žibikų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Išimo Kumyrka grįžo    
27977 Parnarauskaitė Danutė Kęstučio 1950 Kelmės r. Paprūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Malaja Tumna 1968    
27978 Parnarauskaitė Petrė Kleopo 1924 Jurbarko r. Polų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo    
27979 Parnarauskaitė Regina Kęstučio 1951 Kelmės r. Paprūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Malaja Tumna negrįžo 1952 tremtyje
27980 Parnarauskaitė Karlikanova Danutė Juozo 1949 Jurbarko r. Naujininkų k. 1952.08.02 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1958    
27981 Parnarauskaitė Lukošienė Ona Juozo 1951 Jurbarko r. Naujininkų k. 1952.08.02 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1958    
27982 Parnarauskas Juozas Juozo 1908 Jurbarko r. Naujininkų k. 1952.08.02 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1958    
27983 Parnarauskas Kęstutis Izidoriaus 1922 Kelmės r. Paprūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Malaja Tumna 1968    
27984 Parnarauskas Petras Juozo 1928 Jurbarko r. Pavidaujo I k. 1956.01.26 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas      
27985 Parnarauskienė Elena Igno 1926 Kelmės r. Paprūdžių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Malaja Tumna 1968    
27986 Parnarauskienė Stasė Antano 1928 Jurbarko r. Naujininkų k. 1952.08.02 Krasnojarsko kr. Manos Verchniaja Jesaulovka 1958    
27987 Parnauskaitė Agnieška Antano 1896 Jurbarko r. Lenkčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
27988 Parojienė Jadvyga Felikso 1906 Anykščių r. Zablocės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Tajožnas      
27989 Parojus Alfonsas Juozo 1897 Anykščių r. Zablockų k. 1953.06.00 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1981 užsienyje
27990 Parojus Algirdas Alfonso 1937 Anykščių r. Zablocės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Tajožnas      
27991 Parojus Vytautas Alfonso 1943 Anykščių r. Zablocės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Tajožnas      
27992 Parojus Zenonas Alfonso 1946 Anykščių r. Zablocės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Tajožnas      
27993 Paršelis Antanas Antano 1900 Anykščių r. Šeimyniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1956 1976 Lietuvoje
27994 Partikaitė Batij Danutė Simo 1940 Jurbarko r. Gadvaišų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo    
27995 Partikaitė Gaižauskienė Jadvyga Simo 1932 Jurbarko r. Gadvaišų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
27996 Partikienė Teodora Juozo 1888 Jurbarko r. Gadvaišų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1989    
27997 Paruškevičienė Lidija Aleksandro 1904 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Solgonas 1958    
27998 Paruškevičius Jonas Juozo 1900 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Solgonas 1958 1986 Lietuvoje
27999 Paruškevičiūtė Danutė Jono 1929 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Solgonas 1958    
28000 Paruškevičiūtė Šilkūnienė Eugenija Jono 1939 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Solgonas 1957    
28001 Paserpskis (Paserbskis?) Baltrus Jokūbo 1860 Marijampolės r. Trakiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1949 tremtyje
28002 Paserpskytė Ona Kazio 1928 Marijampolės r. Nartelio k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.          
28003 Paserpskytė (Paserbskytė?) Magdalena Jokūbo 1875 Marijampolės r. Trakiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1953 tremtyje
28004 Pasiliauskas Albinas Vinco 1930 Vilkaviškio r. Pilviškiuose 1955.11.15 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1966    
28005 Pasiliauskas Kostas Vinco 1932 Vilkaviškio r. Pilviškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1962    
28006 Pasiliauskas Vincas Adomo 1902 Vilkaviškio r. Pilviškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja negrįžo 1953 tremtyje
28007 Pasiliauskienė Ona Juozo 1905 Vilkaviškio r. Pilviškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1963    
28008 Paslavičius Juozas Kazio 1896 Pakruojo r. Megučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas negrįžo 1952 tremtyje
28009 Paslavičiūtė Aleksandra Kazio 1895 Pakruojo r. Megučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Tortunas 1960 1972 Lietuvoje
28010 Pasmokienė Ona Antano 1907 Anykščių r. Naujadalio k.   Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
28011 Pasmokienė Zofija Antano 1878 Anykščių r. Naujadalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrova negrįžo 1949 tremtyje
28012 Pasmokis Petras Antano 1935 Anykščių r. Naujadalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrova grįžo    
28013 Pasmokytė Antanina Antano 1919 Anykščių r. Naujadalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrova grįžo    
28014 Pasmokytė Birutė   1944 Anykščių r. Naujadalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrova grįžo    
28015 Pasmokytė Milaitienė Bronė Antano 1938 Anykščių r. Naujadalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrova grįžo    
28016 Paspirgėlienė Teodora Antano 1893 Jurbarko r. Gudžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1954 tremtyje
28017 Paspirgėlis Povilas Prano 1927 Jurbarko r. Gudžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
28018 Paspirgėlis Pranas Stasio 1898 Jurbarko r. Gudžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1951 tremtyje
28019 Pasvenskaitė Aldona Jono 1937 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Kuganskas 1957    
28020 Pasvenskas Jonas Stasio 1901 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Kuganskas 1957    
28021 Pasvenskas Vytautas Jono 1935 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Kuganskas 1957    
28022 Pasvenskienė Magdė Juozo 1909 Lazdijų r. Mikniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Kuganskas 1957    
28023 Pašakarnienė Petronėlė Antano 1905 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1959 1972 Lietuvoje
28024 Pašakarnis Boleslovas Kazio 1929 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1959    
28025 Pašakarnis Danielius Kazio 1928 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
28026 Pašakarnis Kazys Juozo 1900 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1959 1987 Lietuvoje
28027 Pašakarnytė Domarkienė Dana Elena Kazio 1945 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1959    
28028 Pašakarnytė Maslauskienė Joana Kazio 1935 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1959 1975 Lietuvoje
28029 Pašakarnytė Patapavičienė Kazimiera Kazio 1931 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1963    
28030 Pašakarnytė Tarasova Ona Kazio 1941 Telšių r. Užpelkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Goriovka 1959    
28031 Pašakinskaitė Rupšienė Janina Povilo 1932 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28032 Pašakinskas Bronislovas Povilo 1942 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28033 Pašakinskas Petras Povilo 1937 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28034 Pašakinskas Povilas Igno 1903 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28035 Pašakinskas Povilas Povilo 1937 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28036 Pašakinskas Pranas Povilo 1934 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28037 Pašakinskas Vladas Povilo 1931 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958 mirė Lietuvoje
28038 Pašakinskienė Elena Antano 1907 Pakruojo r. Tirkšlionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Bazanas 1958    
28039 Pašilienė Justina Antano 1905 Plungės r. Gelindėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1958    
28040 Pašilienė Juzefa Leono 1919 Telšių r. Krugeliškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano   1954    
28041 Pašilienė Liuda Florijono 1917 Telšių r. Juodėjų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr.     grįžo    
28042 Pašilis Justas Kazio 1935 Plungės r. Gelindėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1960    
28043 Pašilis Kazimieras Antano 1893 Plungės r. Gelindėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1958 1962 Lietuvoje
28044 Pašilis Kazimieras Kazimiero 1926 Plungės r. Gelindėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1950 tremtyje
28045 Pašilis Petras Petro 1946 Telšių r. Krugeliškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano   1954    
28046 Pašilis Petras Vincento 1907 Telšių r. Krugeliškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano   1954 1975 Lietuvoje
28047 Pašilis Stasys Vinco 1908 Telšių r. Juodėjų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr.     grįžo    
28048 Pašilytė Bubelienė Regina Kazimiero 1942 Plungės r. Gelindėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1958    
28049 Pašilytė Gailienė Juozapa Kazimiero 1936 Plungės r. Gelindėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1958    
28050 Pašiškevičienė Natalija Leono 1893 Pakruojo r. Krasniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1958 1978 Lietuvoje
28051 Pašiškevičius Jonas Dominyko 1890 Pakruojo r. Krasniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė negrįžo 1949 tremtyje
28052 Pašiškevičius Petras Jono 1932 Pakruojo r. Krasniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė negrįžo    
28053 Pašiškevičiūtė Jarienė Genė Jono 1928 Pakruojo r. Krasniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė      
28054 Pašiūnas (Pašūnas?) Vytautas Adolfo 1928 Utenos r. Utenoje   Krasnojarsko kr.          
28055 Paškauskaitė Jančienė Ona Jono 1927 Lazdijų r. Karužų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo    
28056 Paškauskaitė Janušonienė Julija Jono 1932 Lazdijų r. Karužų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo    
28057 Paškauskaitė Kasparienė Nijolė Antanina Antano 1935 Kaišiadorių r. Kaišiadoryse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1958    
28058 Paškauskaitė Krupinskienė Ona Aldona Jono 1929 Šakių r. Bizierių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Siutikas 1957    
28059 Paškauskaitė Lakickienė Danutė Juozo 1933 Marijampolės r. Kūlokų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Balachta 1956    
28060 Paškauskaitė Rimkevičienė Marija Laima Juozo 1934 Telšių r. Kiršių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinai 1961    
28061 Paškauskaitė Švedienė Anelė Jono 1920 Kaišiadorių r. Paliepio k. 1955.03.21 Krasnojarsko kr. Jarcevo Ivanovas 1959 1972 Lietuvoje
28062 Paškauskaitė Vilkevičienė Regina Antano 1929 Kaišiadorių r. Kaišiadoryse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1959 1986 Lietuvoje
28063 Paškauskas Albinas Jono 1938 Šakių r. Bizierių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Siutikas 1956    
28064 Paškauskas Antanas Antano 1938 Kaišiadorių r. Kaišiadoryse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1956    
28065 Paškauskas Antanas Juozo 1937 Telšių r. Kiršių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinai 1958 mirė Lietuvoje
28066 Paškauskas Antanas Juozo 1929 Marijampolės r. Kūlokų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Balachta grįžo    
28067 Paškauskas Antanas Jono 1931 Lazdijų r. Karužų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo 1981 Lietuvoje
28068 Paškauskas Jonas Felikso 1886 Kaišiadorių r. Paliepio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas 1957 1977 Lietuvoje
28069 Paškauskas Jonas Jurgio 1890 Šakių r. Bizierių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Siutikas grįžo 1959 Lietuvoje
28070 Paškauskas Julius Juozo 1932 Marijampolės r. Kūlokų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Balachta 1956    
28071 Paškauskas Juozas Broniaus 1902 Telšių r. Kiršių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinai 1956    
28072 Paškauskas Juozas Juozo 1940 Telšių r. Kiršių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinai 1972    
28073 Paškauskas Juozas Vaclovo 1932 Varėnos r. Kalėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė grįžo    
28074 Paškauskas Juozas Antano 1905 Marijampolės r. Kūlokų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Balachta negrįžo 1948 tremtyje
28075 Paškauskas Klemensas Kazio 1914 Vilkaviškio r. Bakšiškių k.   Krasnojarsko kr.          
28076 Paškauskas Leonidas Juozo 1941 Širvintų r. Udaros k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28077 Paškauskas Rimantas Zigmo 1947 Panevėžio r. Krekenavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1957    
28078 Paškauskas Stasys Juozo 1930 Širvintų r. Udaros k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28079 Paškauskas Vaclovas Vaclovo 1928 Varėnos r. Kalėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1987    
28080 Paškauskas Vytautas Juozo 1938 Širvintų r. Udaros k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28081 Paškauskas Pačkauskas Kostas Mato 1893 Šakių r. Skirkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1959    
28082 Paškauskas Pačkauskas Marcelinas Mato 1903 Šakių r. Skirkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas negrįžo 1949 tremtyje
28083 Paškauskienė Elena Prano 1896 Kaišiadorių r. Kaišiadoryse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1959 1984 Lietuvoje
28084 Paškauskienė Leokadija Juozo 1890 Šakių r. Bizierių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Siutikas 1957 1977 Lietuvoje
28085 Paškauskienė Marija Juozo 1910 Marijampolės r. Kūlokų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Balachta 1956    
28086 Paškauskienė Marijona Petro 1920 Panevėžio r. Krekenavoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1957    
28087 Paškauskienė Marijona Prano 1904 Telšių r. Kiršių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinai 1958    
28088 Paškauskienė Marytė Kazio 1906 Varėnos r. Kalėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1987    
28089 Paškauskienė Monika Karolio 1905 Širvintų r. Udaros k.   Krasnojarsko kr. Jeniseisko   1957    
28090 Paškauskienė Ona Jokūbo 1891 Kaišiadorių r. Paliepio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nikulinas 1957 1963 Lietuvoje
28091 Paškauskienė Ona Motiejaus 1892 Vilkaviškio r. Ramoniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
28092 Paškauskienė Ona Augusto 1897 Lazdijų r. Karužų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo    
28093 Paškauskienė Stasė Vinco 1919 Vilkaviškio r. Vartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Aleksejevka 1957    
28094 Paškauskienė Teofilija Kajetono 1895 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1960 1977 Lietuvoje
28095 Paškauskienė Pačkauskienė Marija Kazio 1905 Šakių r. Skirkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Dogadajevas 1959 1966 Lietuvoje
28096 Paškevič Ana Jano 1939 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28097 Paškevič Benedikta Jano 1934 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28098 Paškevič Janas Jano 1927 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28099 Paškevič Kazimira Juljano 1896 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28100 Paškevičienė Berta Kristupo 1899 Utenos r. Bikūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis negrįžo 1948 tremtyje
28101 Paškevičienė Jadvyga Antano 1905 Kėdainių r. Rezgių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kičibašas 1968 1986 Lietuvoje
28102 Paškevičienė Juzė Juozo 1919 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955    
28103 Paškevičienė Marija Jurgio 1885 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955 1955 Lietuvoje
28104 Paškevičienė Teklė Jono 1905 Kauno r. Ramučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Meždugranka      
28105 Paškevičienė Zofija Petro 1904 Ukmergės r. Avižienių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
28106 Paškevičienė Zofija Juozo 1908 Molėtų r. Skarenikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1967    
28107 Paškevičienė Zosė Aniceto 1902 Anykščių r. Keblonių k. 1951.09.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1959    
28108 Paškevičienė Grigalauskienė Agota Viktoro 1926 Šakių r. Gerdžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
28109 Paškevičienė Macevičiūtė Zofija Polikarpo 1922 Kėdainių r. Kampų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
28110 Paškevičius Albertas Kazimiero 1930 Vilniaus r. Vilniuje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1958    
28111 Paškevičius Aleksandras Juozo 1920 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955 1959 Lietuvoje
28112 Paškevičius Antanas Jono 1890 Utenos r. Bikūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958    
28113 Paškevičius Arvydas Vitoldo 1944 Kelmės r. Budraičių k. 1951.05.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1958    
28114 Paškevičius Edvardas Petro 1948 Kėdainių r. Kampų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
28115 Paškevičius Geronimas Jano 1931 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28116 Paškevičius Henrikas Jono 1946 Molėtų r. Skarenikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1964    
28117 Paškevičius Jonas Jono 1902 Molėtų r. Skarenikų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1964    
28118 Paškevičius Juozas Jono 1942 Molėtų r. Skarenikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1955    
28119 Paškevičius Juozas Aleksandro 1948 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955 1960 Lietuvoje
28120 Paškevičius Juozas Jurgio 1888 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1964    
28121 Paškevičius Kazys Kazio 1903 Anykščių r. Keblonių k. 1951.09.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1959 1971 Lietuvoje
28122 Paškevičius Lionginas Vytauto 1943 Jurbarko r. Vitkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
28123 Paškevičius Petras Jano 1940 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28124 Paškevičius Pranas Kazio 1900 Ukmergės r. Avižienių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1967 1979 Lietuvoje
28125 Paškevičius Stasys Martyno 1906 Kaišiadorių r. Krasnasėlio k. 1952.01.19 Krasnojarsko kr.       1976  
28126 Paškevičius Stasys Aleksandro 1941 Varėnos r. Butvydonių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1955    
28127 Paškevičius Titas Kazimiero 1888 Kėdainių r. Rezgių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kičibašas negrįžo 1967 užsienyje
28128 Paškevičius Vytas Prano 1946 Šakių r. Gerdžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
28129 Paškevičius Vytautas Martyno 1883 Jurbarko r. Vitkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo 1981 Lietuvoje
28130 Paškevičius Vytautas Juozas Tito 1928 Radviliškio r. Šiaulaičių k. 1954.12.24 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Trifonovas   1986 užsienyje
28131 Paškevičius Zenonas Vitoldo 1941 Kelmės r. Budraičių k. 1951.05.00 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1958    
28132 Paškevičius Zigmundas Jano 1926 Šalčininkų r. Marcinkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Chajorinas      
28133 Paškevičiūtė Janina Kazio 1931 Anykščių r. Keblonių k. 1951.09.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma negrįžo 1952 tremtyje
28134 Paškevičiūtė Akajemova Janina Jono 1935 Molėtų r. Skarenikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1966    
28135 Paškevičiūtė Bagdonienė Paulė Kazimiero 1931 Anykščių r. Keblonių k. 1951.09.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1959    
28136 Paškevičiūtė Guzelienė Rita Prano 1943 Ukmergės r. Avižienių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
28137 Paškevičiūtė Jasionienė Ona Laimutė Prano 1941 Ukmergės r. Avižienių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1967    
28138 Paškevičiūtė Remeikienė Anelė Nijolė Prano 1945 Ukmergės r. Avižienių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1967    
28139 Paškevičiūtė Svetulevičienė Vilia Kazio 1945 Anykščių r. Keblonių k. 1951.09.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1959    
28140 Paškevičiūtė Šitel Irena Jono 1939 Molėtų r. Skarenikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Podsopkiai 1964    
28141 Paškevičiūtė-Laugalienė Apolonija Petro 1927 Šilutės r. Šilgalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Ust Beriozovka 1956    
28142 Paškonienė Grasilija Kazio 1906 Rokiškio r. Vytėnų vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo    
28143 Paškonienė Julija Kazimiero 1902 Anykščių r. Pavarių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1982 Lietuvoje
28144 Paškonis Julius Klemenso 1899 Anykščių r. Pavarių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1956 tremtyje
28145 Paškonytė Grigorjeva Aldona Nijolė Antano 1938 Rokiškio r. Vytėnų vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo    
28146 Paškonytė Rybelienė Emilija Juliaus 1937 Anykščių r. Pavarių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1961    
28147 Pašukinienė Marijona Petro 1890 Vilkaviškio r. Vladiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1958 1986 Lietuvoje
28148 Pašukinis Jurgis Jono 1883 Vilkaviškio r. Vladiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1958 1968 Lietuvoje
28149 Pašukinis Viktoras Jurgio 1925 Vilkaviškio r. Vladiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1958    
28150 Pašukinytė Abraitienė Salomėja Jurgio 1923 Marijampolės r. Gudinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1950    
28151 Pašun Romualda Stefano 1932 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28152 Pašun Stefanija Ignato 1900 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28153 Pašun Valentina Stefano 1936 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28154 Pašunas Juzefas Stefano 1939 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28155 Pašunas Kazimiras Stefano 1929 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28156 Pašunas Romualdas Stefano 1926 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28157 Pašunas Stefanas Antano 1888 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28158 Pašunas Stefanas Stefano 1928 Švenčionių r. Teodoriškės vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Sedelnikovas      
28159 Pašvenskaitė Stankevičienė Emilija Vinco 1923 Kaišiadorių r. Varkalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novenkaja grįžo    
28160 Pašvenskienė Ieva Kazio 1888 Kaišiadorių r. Varkalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Novenkaja grįžo 1976 Lietuvoje
28161 Pašviestis Jonas Jono 1931 Šiaulių r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano Budiono kol. 1958    
28162 Patapaitė Simniškienė Elena Jadvyga Vinco 1932 Vilkaviškio r. Būdviečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1958    
28163 Patapas Vincas Antano 1933 Marijampolės r. Skęsbalių k. 1957.06.05 Krasnojarsko kr.   Norilskas 1972    
28164 Patapavičienė Ona Jurgio 1895 Jurbarko r. Liudvinavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1963 1973 Lietuvoje
28165 Patapavičius Bronius Prano 1926 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1963    
28166 Patapavičius Pranas Mykolo 1884 Jurbarko r. Liudvinavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1955 tremtyje
28167 Patapavičius Vaclovas Prano 1922 Jurbarko r. Liudvinavos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1963    
28168 Patapavičiūtė Atstupėnienė Bronė Prano 1920 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka negrįžo    
28169 Patapienė Elena Stasio 1890 Vilkaviškio r. Būdviečių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka negrįžo 1951 tremtyje
28170 Patinskaitė Danutė Antano 1943 Kaišiadorių r. Martiniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo    
28171 Patinskaitė Abrilaitienė Marytė Antano 1946 Kaišiadorių r. Martiniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo    
28172 Patinskas Juozas Juozo 1945 Alytaus r. Kazimieravo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Matūras grįžo    
28173 Patinskienė Bronė Motiejaus 1920 Kaišiadorių r. Martiniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo    
28174 Patinskienė Ona Mykolo 1868 Kaišiadorių r. Martiniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas negrįžo 1949 tremtyje
28175 Patinskienė Tacionienė Marijona Juozo 1921 Alytaus r. Kazimieravo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Matūras grįžo    
28176 Patkamarienė Grasilda Motiejaus 1903 Panevėžio r. Vaišvilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1953 tremtyje
28177 Patkamarytė Markauskienė Danutė Juozo 1938 Panevėžio r. Vaišvilčių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1956    
28178 Patlaba Algimantas Stasio 1934 Akmenės r. Minkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka 1957    
28179 Patlaba Jonas Juozapo 1937 Plungės r. Skaborų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1958    
28180 Patlaba Juozapas Jokūbo 1895 Plungės r. Skaborų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1958 1984 Lietuvoje
28181 Patlaba Juozas Juozo 1936 Plungės r. Skaborų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1958    
28182 Patlaba Vaclovas Petro 1932 Šilalės r. Klabų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Čerdynė 1957    
28183 Patlabaitė Kundrotienė Ona Juozo 1944 Plungės r. Skaborų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1958    
28184 Patlabaitė Martinaitienė Janina Stasio 1930 Akmenės r. Minkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka 1957    
28185 Patlabienė Julija Alfonso (Jono?) 1906 Akmenės r. Minkių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka 1957 1970 Lietuvoje
28186 Patlabienė Nastė Jurgio 1912 Plungės r. Skaborų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1958 mirė Lietuvoje
28187 Patrienė Ema Augusto 1886 Klaipėdos r. Vaškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Kromka negrįžo 1958 tremtyje
28188 Patrubavičienė Marija Jurgio 1905 Prienų r. Aštuonėlių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas      
28189 Patrubavičius Jonas Simono 1894 Prienų r. Aštuonėlių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas      
28190 Patumsienė Uršulė Vinco 1891 Utenos r. Utenoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras 1959 1984 Lietuvoje
28191 Patumsis Mindaugas Mykolo 1933 Utenos r. Utenoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras 1959    
28192 Patumsytė Žilinskienė Teodora Mykolo 1924 Utenos r. Vyžuonose 1954.11.30 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dementjevskij Boras 1959 1984 Lietuvoje
28193 Pauga Povilas Juozo 1890 Šiaulių r. Užlaukių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959 1975 Lietuvoje
28194 Paugaitė Bartkienė Elena Povilo 1930 Šiaulių r. Užlaukių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959    
28195 Paugaitė Riepa Šidlauskienė Zosė Povilo 1929 Šiaulių r. Užlaukių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas grįžo    
28196 Paugienė Antanina Juozo 1902 Šiaulių r. Užlaukių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959 1985 Lietuvoje
28197 Paukšta (Paukštė?) Juozas Adomo 1882 Ignalinos r. Paukščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas negrįžo 1953 tremtyje
28198 Paukštė Antanas Silvestro 1879 Ignalinos r. Magūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1958    
28199 Paukštė Jonas Juozo 1889 Ignalinos r. Nagėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1958 1976  
28200 Paukštė Juozas Kosto 1912 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Skotoprogonojė 1959    
28201 Paukštė Kazimieras Antano 1928 Ignalinos r. Magūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1958    
28202 Paukštė Petras Justino 1906 Ignalinos r. Ligūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1974    
28203 Paukštė Povilas Justino 1907 Ignalinos r. Ligūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1968 1985 Lietuvoje
28204 Paukštė Vaclovas Kosto 1910 Vilniaus r. Vilniuje 1954.11.18 Krasnojarsko kr. Manos   1963 1984 Lietuvoje
28205 Paukštė Vincas Kazio 1892 Švenčionių r. Murmų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Nižniaja Poima 1958 1962 Lietuvoje
28206 Paukštė Vytautas Vinco 1933 Švenčionių r. Murmų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Nižniaja Poima 1958 1991 Lietuvoje
28207 Paukštė Vladislovas Jono 1917 Ignalinos r. Rukšėnų k. 1950.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyrianka 1959    
28208 Paukštienė Adelė Juozo 1900 Švenčionių r. Murmų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Nižniaja Poima 1958 1971 Lietuvoje
28209 Paukštienė Elžbieta Jeronimo 1888 Ignalinos r. Magūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1958    
28210 Paukštienė Elžbieta Bonifaco 1890 Ignalinos r. Nagėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1958 1972 Lietuvoje
28211 Paukštienė Marcelė Jono 1902 Šakių r. Gerdžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
28212 Paukštienė Marcelė Mykolo 1885 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Skotoprogonojė 1958 1967 Lietuvoje
28213 Paukštienė Marijona Jono 1896 Šakių r. Šilgalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Šipilovka      
28214 Paukštienė Marijona Motiejaus 1886 Ignalinos r. Paukščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas negrįžo 1955 tremtyje
28215 Paukštienė Michalina Mykolo 1901 Vilniaus r. Vilniuje 1949.08.17 Krasnojarsko kr.   Igarka 1953 1987 Lietuvoje
28216 Paukštienė Ona Anupro 1890 Ignalinos r. Viktarinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai      
28217 Paukštienė Ona Vinco 1897 Marijampolės r. Višakio Rūdos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1961    
28218 Paukštienė Petronėlė Vinco 1896 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28219 Paukštienė Salomėja Jono 1925 Šakių r. Matulių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Krasnyj Kamenis 1960    
28220 Paukštienė Teklė Nikodemo 1915 Ignalinos r. Ligūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1968    
28221 Paukštienė Veronika Kazio 1900 Kretingos r. Raguviškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Troickas 1957 1972 Lietuvoje
28222 Paukštienė Zuzana Motiejaus 1893 Vilkaviškio r. Stanaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka 1957 1966 Lietuvoje
28223 Paukštienė Paužienė Janina Stasio 1925 Šilutės r. Šilutėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Kliminas grįžo    
28224 Paukštys Algimantas Antano 1942 Vilniaus r. Vilniuje 1949.08.17 Krasnojarsko kr.   Igarka 1953    
28225 Paukštys Antanas Prano (Antano?) 1894 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28226 Paukštys Antanas Vinco 1901 Vilkaviškio r. Stanaičių k.   Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Zacharinka 1957 1988 Lietuvoje
28227 Paukštys Eugenijus Antano 1933 Vilniaus r. Vilniuje 1949.08.17 Krasnojarsko kr.   Igarka 1953    
28228 Paukštys Gediminas Stasio 1927 Marijampolės r. Višakio Rūdos k. 1954.09.29 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1961    
28229 Paukštys Jonas Viktoras Viktoro 1938 Šakių r. Matulių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Krasnyj Kamenis 1961    
28230 Paukštys Juozas Viktoro 1943 Šakių r. Matulių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Krasnyj Kamenis 1957    
28231 Paukštys Juozas Prano 1929 Šakių r. Šilgalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Šipilovka 1960 1961 Lietuvoje
28232 Paukštys Karolis Antano 1931 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28233 Paukštys Kazys Antano 1927 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28234 Paukštys Klemensas Juozo 1896 Kretingos r. Raguviškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tasejevo Troickas 1957 1969 Lietuvoje
28235 Paukštys Pranas Jurgio 1893 Šakių r. Šilgalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Šipilovka 1957    
28236 Paukštys Valentinas Bernardas Antano 1936 Vilkaviškio r. Stanaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka 1957 1989 Lietuvoje
28237 Paukštys Viktoras Rožės 1890 Šakių r. Gerdžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tinskaja 1958    
28238 Paukštys Viktoras Jono 1909 Šakių r. Matulių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bogrado Krasnyj Kamenis 1960 1986 Lietuvoje
28239 Paukštys Vincas Stasio 1930 Marijampolės r. Višakio Rūdos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1961    
28240 Paukštys Vytautas Albino 1946 Šilutės r. Šilutėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Kliminas 1954    
28241 Paukštys Vytautas Antano 1944 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas grįžo    
28242 Paukštytė Adelė Prano 1926 Šakių r. Šilgalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Šipilovka 1957 1968 Lietuvoje
28243 Paukštytė Adolfina Antano 1942 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28244 Paukštytė Angelina Antano 1929 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28245 Paukštytė Eugenija Antano 1927 Vilkaviškio r. Stanaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka negrįžo 1954 tremtyje
28246 Paukštytė Leokadija Antano 1921 Ignalinos r. Magūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1958    
28247 Paukštytė Marija Povilo 1946 Ignalinos r. Ligūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1968    
28248 Paukštytė Monika Juozo 1927 Ignalinos r. Paukščių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Baraitas      
28249 Paukštytė Adomaitienė Albina Antano 1929 Vilkaviškio r. Stanaičių k. 1952.08.00 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Zacharinka 1965    
28250 Paukštytė Cechanavičienė Marytė Jono 1934 Kėdainių r. Kėdainiuose 1953.06.00 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1958    
28251 Paukštytė Civilkienė Irena Jono 1938 Ignalinos r. Nagėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ujaro Balajus 1956    
28252 Paukštytė Kuprelienė Genovaitė Afrozina Antano 1937 Kretingos r. Baublių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Vaginas 1954    
28253 Paulaitienė Adelė Juozo 1925 Tauragės r. Paįkojų k. 1956.06.13 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28254 Paulaitienė Kotryna Mykolo 1872 Jurbarko r. Kalnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1951 tremtyje
28255 Paulaitienė Morta Jono 1923 Jurbarko r. Lapgirių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28256 Paulaitis Kleopas Antano 1921 Jurbarko r. Lapgirių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28257 Paulaitytė Šimkienė Liuda Kleopo 1944 Jurbarko r. Lapgirių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28258 Paulauskaitė Bronė Antano 1898 Skuodo r. Klaišių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Permiakovas 1958    
28259 Paulauskaitė Danutė Prano 1944 Raseinių r. Žvirgždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
28260 Paulauskaitė Elena Vinco 1946 Telšių r. Juozapavo k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Balachtonas 1957    
28261 Paulauskaitė Eugenija Igno 1913 Telšių r. Jonaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja negrįžo 1953 tremtyje
28262 Paulauskaitė Irena Petro 1924 Plungės r. Gaižupių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės Semionova grįžo    
28263 Paulauskaitė Roma Pranciškaus 1937 Raseinių r. Pakarklio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Novopokrovka      
28264 Paulauskaitė Stasė Leono 1924 Joniškio r. Bilžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio   grįžo    
28265 Paulauskaitė Stasė Prano 1938 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka grįžo    
28266 Paulauskaitė Stefanija Juozapo 1932 Skuodo r. Šulpetrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1956    
28267 Paulauskaitė Zuzana Petro 1930 Plungės r. Gaižupių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės Semionova grįžo    
28268 Paulauskaitė Danylienė Janina Pranciškaus 1940 Jurbarko r. Zabrano k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1959    
28269 Paulauskaitė Dargienė Eugenija Jono 1948       Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957    
28270 Paulauskaitė Endriukaitienė Ona Česlovo 1929 Marijampolės r. Palnyčios k. 1951.07.15 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958    
28271 Paulauskaitė Galeckienė Genė Prano 1944 Skuodo r. Erslos k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka grįžo    
28272 Paulauskaitė Gogelienė Ona Leokadija Prano 1919 Molėtų r. Mažeikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Šestakovas grįžo    
28273 Paulauskaitė Grendienė Zosė Jono 1948 Tauragės r. Plingių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas 1958    
28274 Paulauskaitė Grikšienė Genovaitė Danutė Jurgio 1930 Plungės r. Rietave 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1960    
28275 Paulauskaitė Guobienė Anelė Prano 1925 Molėtų r. Kašeikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Šestakovas grįžo    
28276 Paulauskaitė Jaskonienė Silva Jono 1944 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Čeriomuška grįžo    
28277 Paulauskaitė Kybartienė Juzė Leono 1922 Joniškio r. Bilžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio   grįžo    
28278 Paulauskaitė Kiudelienė Bumblienė Aleksandra Prano 1930 Telšių r. Patausalės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo   1959    
28279 Paulauskaitė Kravizinska Petronėlė Kosto 1931 Klaipėdos r. Žadeikių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Dolgij Mostas      
28280 Paulauskaitė Kudienė Ona Vinco 1941 Telšių r. Juozapavo k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Balachtonas 1957    
28281 Paulauskaitė Maigienė Birutė Prano 1943 Skuodo r. Erslos k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka grįžo    
28282 Paulauskaitė Miknevičienė Monika Jurgio 1920 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
28283 Paulauskaitė Paprockienė Valerija Jeronimo 1941 Jurbarko r. Rūstekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
28284 Paulauskaitė Reivytienė Jadvyga Zita Juozapo 1937 Skuodo r. Šulpetrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1956    
28285 Paulauskaitė Sadauskienė Danutė Jono 1925 Telšių r. Micaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka negrįžo 1967 laisvėje SSSR
28286 Paulauskaitė Senkienė Alma Prano 1940 Skuodo r. Erslos k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka grįžo 1964 Lietuvoje
28287 Paulauskaitė Siaurienė Ona Petro 1930 Šilutės r. Jonikų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   grįžo    
28288 Paulauskaitė Skrolienė Stasė Stasio 1921 Raseinių r. Raseiniuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1965    
28289 Paulauskaitė Stancikienė Aldona Antano 1928 Kretingos r. Mišučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Čiadobecas 1978    
28290 Paulauskaitė Štraich Genė Pranciškaus 1935 Raseinių r. Pakarklio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Novopokrovka      
28291 Paulauskaitė Talanina Elena Petro 1934 Telšių r. Andrietiškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta negrįžo    
28292 Paulauskaitė Užubalienė Janina Prano 1929 Kauno r. Partikų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
28293 Paulauskas Antanas Antano 1886 Kretingos r. Mišučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Čiadobecas      
28294 Paulauskas Antanas Leono 1925 Joniškio r. Bilžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio   1957    
28295 Paulauskas Antanas Prano 1927 Raseinių r. Žvirgždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28296 Paulauskas Antanas Vinco 1947 Telšių r. Juozapavo k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Balachtonas grįžo 1971 Lietuvoje
28297 Paulauskas Antanas Pranciškaus 1949 Raseinių r. Pakarklio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Novopokrovka grįžo mirė Lietuvoje
28298 Paulauskas Antanas Vidmantas Jono 1946 Kaišiadorių r. Bučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1957    
28299 Paulauskas Benediktas Benedikto 1931 Skuodo r. Puodkalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1955 1959 Lietuvoje
28300 Paulauskas Benediktas Jono 1889 Skuodo r. Puodkalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka 1956    
28301 Paulauskas Bronius Jurgio 1921 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28302 Paulauskas Bronius Jono 1920 Kauno r. Kaune 1954.03.13 Krasnojarsko kr. Manos   1962    
28303 Paulauskas Feliksas Kazimiero 1945 Jurbarko r. Zabrano k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1959    
28304 Paulauskas Ignas Juozo 1886 Telšių r. Jonaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja      
28305 Paulauskas Jeronimas Stasio 1913 Jurbarko r. Rūstekonių k. 1955.10.13 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
28306 Paulauskas Jonas Jono 1920 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Čeriomuška      
28307 Paulauskas Jonas Jono 1887 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Čeriomuška 1957 1992 Lietuvoje
28308 Paulauskas Jonas Prano 1925 Varėnos r. Varėnoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1958    
28309 Paulauskas Jonas Antano 1909 Skuodo r. Klaišių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Permiakovas 1958    
28310 Paulauskas Jonas Kosto 1928 Klaipėdos r. Žadeikių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Dolgij Mostas 1958 1967 Lietuvoje
28311 Paulauskas Jonas Teodoro 1906 Tauragės r. Plingių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas 1961    
28312 Paulauskas Julius Kazio 1913 Skuodo r. Kernų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Aleksandrovka 1959    
28313 Paulauskas Juozapas Domo 1901 Skuodo r. Šulpetrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1956    
28314 Paulauskas Juozas Jono 1871 Kaišiadorių r. Bučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1958    
28315 Paulauskas Juozas Kazio 1940 Klaipėdos r. Balsėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Kova negrįžo    
28316 Paulauskas Juozas Jono 1946 Tauragės r. Plingių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas negrįžo 1949 tremtyje
28317 Paulauskas Jurgis Juozo 1877 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo 1959 Lietuvoje
28318 Paulauskas Kazimieras Stanislovo 1907 Jurbarko r. Zabrano k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1959    
28319 Paulauskas Kazys Jono 1925 Šiaulių r. Šiauliuose 1955.05.07 Krasnojarsko kr.          
28320 Paulauskas Kostas Kosto (Kazimiero?) 1895 Klaipėdos r. Žadeikių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Dolgij Mostas negrįžo 1951 tremtyje
28321 Paulauskas Petras Juozo 1897 Plungės r. Gaižupių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės Semionova 1957    
28322 Paulauskas Petras Vinco 1944 Telšių r. Juozapavo k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Balachtonas grįžo    
28323 Paulauskas Petras Tado 1895 Šilutės r. Jonikų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   grįžo 1980 Lietuvoje
28324 Paulauskas Pranas Kandido 1894 Varėnos r. Varėnoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957 1978 Lietuvoje
28325 Paulauskas Pranas Barboros 1871 Šiaulių r. Smurgių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano Mačinas 1958 1962 Lietuvoje
28326 Paulauskas Pranas Prano 1889 Molėtų r. Mažeikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Šestakovas grįžo 1983 Lietuvoje
28327 Paulauskas Pranciškus Antano 1936 Kretingos r. Mišučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Čiadobecas      
28328 Paulauskas Pranciškus Stanislovo 1906 Jurbarko r. Zabrano k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1959    
28329 Paulauskas Pranciškus Pranciškaus 1942 Raseinių r. Pakarklio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Novopokrovka grįžo    
28330 Paulauskas Romas Prano 1937 Skuodo r. Erslos k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Bogotolo Kazanka 1958    
28331 Paulauskas Rudolfas Ansio 1882 Joniškio r. Naugardėlio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1956 1958 Lietuvoje
28332 Paulauskas Stasys Jurgio 1880 Raseinių r. Gabšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28333 Paulauskas Stasys Stasio 1923 Raseinių r. Gabšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1965 mirė Lietuvoje
28334 Paulauskas Stasys Alekso 1893 Širvintų r. Sporų vnk. 1954.07.28 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1951 tremtyje
28335 Paulauskas Vaclovas Juozapo 1930 Skuodo r. Šulpetrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1956    
28336 Paulauskas Vigaudas Jono 1947 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Čeriomuška negrįžo mirė tremtyje
28337 Paulauskas Vincas Tado 1892 Kaišiadorių r. Bučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1957 mirė Lietuvoje
28338 Paulauskas Vincas Stasio 1907 Telšių r. Juozapavo k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Balachtonas grįžo    
28339 Paulauskas Vladas Igno 1890 Kretingos r. Martynaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi      
28340 Paulauskas Zigmas Izidoriaus 1939 Jurbarko r. Ridikiškių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Kubejinka 1958    
28341 Paulauskienė Agota Adomo 1923 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Čeriomuška      
28342 Paulauskienė Agota Kosto 1890 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Čeriomuška negrįžo mirė tremtyje
28343 Paulauskienė Anelė Jono 1897 Raseinių r. Gabšių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1967 Lietuvoje
28344 Paulauskienė Anelė Jurgio 1897 Raseinių r. Žvirgždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
28345 Paulauskienė Antanina Izidoriaus 1923 Raseinių r. Žvirgždžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28346 Paulauskienė Bronislava Jono 1915 Telšių r. Juozapavo k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Balachtonas 1957    
28347 Paulauskienė Bronislava Jurgio 1912 Jurbarko r. Ridikiškių k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Kubejinka 1958    
28348 Paulauskienė Elena Antano 1894 Molėtų r. Mažeikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Šestakovas grįžo 1981 Lietuvoje
28349 Paulauskienė Emilija Kazimiero 1893 Šilutės r. Balandiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų   grįžo    
28350 Paulauskienė Emilija Antano 1898 Šilutės r. Jonikų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   negrįžo 1948 tremtyje
28351 Paulauskienė Felicija Jono 1881 Šiaulių r. Smurgių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano Mačinas negrįžo 1952 tremtyje
28352 Paulauskienė Genovaitė Prano 1913 Jurbarko r. Zabrano k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1959    
28353 Paulauskienė Jadvyga Motiejaus 1916 Raseinių r. Pakarklio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Novopokrovka      
28354 Paulauskienė Kotryna Jono 1888 Telšių r. Micaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka 1957 1972 Lietuvoje
28355 Paulauskienė Marija Benado 1919 Jurbarko r. Zabrano k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Tarchanka 1959    
28356 Paulauskienė Marijona Vinco 1899 Kaišiadorių r. Bučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo    
28357 Paulauskienė Monika Prano 1885 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo 1965 Lietuvoje
28358 Paulauskienė Olga Prano 1889 Kretingos r. Mišučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Čiadobecas grįžo 1964 Lietuvoje
28359 Paulauskienė Ona Antano 1899 Kauno r. Partikų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28360 Paulauskienė Ona Jurgio 1900 Jurbarko r. Rūstekonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28361 Paulauskienė Ona Prano 1928 Varėnos r. Varėnoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957 1990 Lietuvoje
28362 Paulauskienė Ona Antano 1906 Kretingos r. Martynaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo 13-kos karių atminimo gv. (Pamiat 13 boi 1964    
28363 Paulauskienė Ona Jurgio 1897 Telšių r. Andrietiškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta grįžo mirė Lietuvoje
28364 Paulauskienė Ona Tomo 1894 Plungės r. Gaižupių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dzeržinskojės Semionova negrįžo 1955 tremtyje
28365 Paulauskienė Petronėlė Antano 1903 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1966    
28366 Paulauskienė Pranė Jono 1895 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo        
28367 Paulauskienė Pranė Kazio 1899 Varėnos r. Varėnoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1957 1964 Lietuvoje
28368 Paulauskienė Stasė Motiejaus 1896 Kaišiadorių r. Bučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas negrįžo 1950 tremtyje
28369 Paulauskienė Stefanija Liudviko 1908 Tauragės r. Plingių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas 1956    
28370 Paulauskienė Stefanija Prano 1900 Skuodo r. Šulpetrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1958    
28371 Paulauskienė Uršulė Jono 1880 Skuodo r. Kusų k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1958 1965 Lietuvoje
28372 Paulauskienė Veronika Petro 1884 Telšių r. Jonaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Ust Tugušinskaja 1955 1985 Lietuvoje
28373 Paulauskienė Veronika Igno 1904 Skuodo r. Puodkalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Nikolajevka negrįžo 1950 tremtyje
28374 Paulauskienė Zelma Jono 1900 Joniškio r. Naugardėlio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Beretė 1956    
28375 Paulauskienė Kernagienė Ona Stepo 1924 Kaišiadorių r. Bučionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1957    
28376 Paulauskienė Šmitienė Elena Domo 1894 Šilutės r. Šilininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Ust Karabula 1960 1966 Lietuvoje
28377 Paulauskis Kazimieras Kazio 1883 Kretingos r. Klausgalvų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1960 1960 Lietuvoje
28378 Paulauskis Kostas Kazio 1925 Kretingos r. Klausgalvų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina grįžo    
28379 Paulauskytė Vaičiulienė Zofija Kazimiero 1937 Telšių r. Laukstėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Dubrovka 1958    
28380 Paulavičienė Anelė Juozo 1919 Vilkaviškio r. Gražiškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
28381 Paulavičienė Anelė Vincento 1863 Anykščių r. Viešintose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė grįžo mirė Lietuvoje
28382 Paulavičienė Benedikta Vladislovo 1899 Kauno r. Ručkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28383 Paulavičienė Eugenija Kazio 1920 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1957    
28384 Paulavičienė Julė Mato 1898 Anykščių r. Katlėrių k. 1951 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Minderla 1956 1976 Lietuvoje
28385 Paulavičienė Julija Jono 1892 Anykščių r. Anykščiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1979 Lietuvoje
28386 Paulavičienė Marija Juozo (Jono?) 1878 Vilkaviškio r. Gražiškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958 1964 Lietuvoje
28387 Paulavičienė Marijona Kazio 1896 Širvintų r. Smailių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28388 Paulavičienė Zofija Igno 1900 Kėdainių r. Vaiškonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28389 Paulavičius Adolfas Felicijono 1881 Kauno r. Ručkūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
28390 Paulavičius Albertas Kazio 1927 Anykščių r. Anykščiuose 1955.08.25 Krasnojarsko kr.   Bogučianai 1960 1978 Lietuvoje
28391 Paulavičius Antanas Kazio 1927 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1956    
28392 Paulavičius Bronius Jono 1884 Širvintų r. Smailių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
28393 Paulavičius Bronius Petro 1918 Šilutės r. Natkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Dorochovas 1958    
28394 Paulavičius Dominikas Domo 1867 Anykščių r. Viešintose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1949 tremtyje
28395 Paulavičius Jonas Broniaus 1932 Širvintų r. Smailių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28396 Paulavičius Jonas Jono 1943 Vilkaviškio r. Gražiškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
28397 Paulavičius Jonas Motiejaus 1906 Vilkaviškio r. Gražiškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
28398 Paulavičius Juozas Petro 1923 Šilutės r. Natkiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Dorochovas 1956    
28399 Paulavičius Kazimieras Petro 1890 Anykščių r. Anykščiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1971 Lietuvoje
28400 Paulavičius Motiejus Motiejaus 1907 Vilkaviškio r. Karpiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1957 mirė Lietuvoje
28401 Paulavičius Steponas Antano 1895 Kėdainių r. Vaiškonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28402 Paulavičius Valentinas Jono 1947 Vilkaviškio r. Gražiškiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas negrįžo 1951 tremtyje
28403 Paulavičiūtė Kazlienė Elena Kazio 1920 Anykščių r. Anykščiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1960 1973 Lietuvoje
28404 Paulienė Antanina Ona Juozo 1918 Šilalės r. Žvingiuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1958 1963 Lietuvoje
28405 Paulienė Stefa Motiejaus 1912 Šilutės r. Balandiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Novo Iljinka 1956 1982 Lietuvoje
28406 Paulienė Stefanija Alekso 1896 Šilutės r. Rusnėje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
28407 Paulikas Algis Juozo 1946 Kretingos r. Vilimiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Kromka 1960    
28408 Paulikas Juozas Juozo 1915 Kretingos r. Vilimiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Kromka 1960 mirė Lietuvoje
28409 Paulikienė Elžbieta Vinco 1921 Kretingos r. Vilimiškės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Kromka 1960    
28410 Pauliukaitienė Antanina Antano 1892 Kauno r. Vincentavo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28411 Pauliukaitienė Stasė Vinco 1920 Kauno r. Vincentavo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28412 Pauliukaitis Adomas Stasio 1913 Kauno r. Vincentavo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28413 Pauliukaitis Bronius Stasio 1920 Kauno r. Vincentavo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28414 Pauliukaitis Stasys Adomo 1883 Kauno r. Vincentavo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28415 Pauliukaitytė Vareikienė Mikalina Stasio 1923 Kauno r. Vincentavo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28416 Pauliukas Antanas Jono 1902 Kupiškio r. Jauniūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 mirė Lietuvoje
28417 Pauliukas Stasys Povilo 1923 Panevėžio r. Palaukių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Širokij Logas negrįžo 1954 tremtyje
28418 Pauliukas Tautvilis Stanislovas Antano 1940 Kupiškio r. Jauniūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958    
28419 Pauliukienė Bronislava Jurgio 1908 Kupiškio r. Jauniūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1972 Lietuvoje
28420 Pauliukonienė Anelė Alekso 1901 Prienų r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas 1958    
28421 Pauliukonienė Marija Mykolo 1887 Šakių r. Kudirkos Naumiestyje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.          
28422 Pauliukonienė Monika Vinco 1906 Prienų r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas 1960    
28423 Pauliukonis Albinas Prano 1935 Prienų r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas 1958    
28424 Pauliukonis Petras Tamošiaus 1882 Ukmergės r. Vaitiekiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
28425 Pauliukonis Pranas Alekso 1898 Prienų r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas      
28426 Pauliukonis Pranas Prano 1930 Prienų r. Stakliškių k. 1954.01.24 Krasnojarsko kr.     1958    
28427 Pauliukonis Vincas Alekso 1906 Prienų r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas 1960    
28428 Pauliukonis Vincas Vinco 1932 Prienų r. Būdų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Taštypo Nižnij Imekas 1960 1972 Lietuvoje
28429 Paulius Bronius Juozo 1942 Šilutės r. Balandiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Novo Iljinka 1956    
28430 Paulius Jonas Juozo 1927 Šilutės r. Rusnėje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
28431 Paulius Julius Alekso 1919 Šilutės r. Gorainių k. 1952.01.24 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1963 1971 Lietuvoje
28432 Paulius Juozas Alekso 1911 Šilutės r. Balandiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Novo Iljinka 1956 1961 Lietuvoje
28433 Paulius Juozas Prano 1891 Šilutės r. Rusnėje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
28434 Paulius Juozas Juozo 1904 Šilutės r. Vainute 1954.04.28 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1958    
28435 Paulius Klemensas Juozo 1936 Šilutės r. Rusnėje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958    
28436 Paulius Vidutis Juozas Juozo 1941 Šilalės r. Žvingiuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1958    
28437 Pauliūtė Slabšinskienė Regina Elona Juozo 1945 Šilalės r. Žvingiuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1958    
28438 Pauparienė Juzė Juozo 1912 Šilutės r. Vainute 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Irkinejevas 1957    
28439 Pauparis Valensas Pranciškaus 1935 Šilutės r. Vainute 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Irkinejevas      
28440 Pauparytė Janina Pranciškaus 1934 Šilutės r. Vainute 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Irkinejevas negrįžo 1949 tremtyje
28441 Paura Jonas Entmo 1874 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka      
28442 Paura Jonas Mykolo 1942 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka negrįžo 1954 tremtyje
28443 Paura Mykolas Jono 1907 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka      
28444 Paura Valteris Mykolo 1941 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka      
28445 Pauraitė Marta Mykolo 1935 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka      
28446 Paurienė Karolina Igno 1885 Zarasų r. Butiškių k. 1953.03.05 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1958 1964 Lietuvoje
28447 Paurienė Ona Adomo 1880 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka      
28448 Paurienė Ona Jurgio 1905 Klaipėdos r. Pempių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pavlovka grįžo 1977 Lietuvoje
28449 Paurienė Ona Izidoriaus 1920 Zarasų r. Bieliūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas negrįžo 1955 tremtyje
28450 Paurys Ignas Petro 1922 Zarasų r. Butiškių k. 1954.07.25 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1960    
28451 Paurys Juozas Petro 1917 Zarasų r. Bieliūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas grįžo    
28452 Paurys Vidmantas Juozo 1946 Zarasų r. Bieliūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas grįžo    
28453 Paurys Vincas Prano 1897 Utenos r. Duobių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Daurskojė 1956 1982 Lietuvoje
28454 Paurytė Elena Prano 1888 Utenos r. Utenoje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1956 1968 Lietuvoje
28455 Paurytė Veronika Prano 1902 Utenos r. Duobių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Daurskojė 1956    
28456 Paurytė Dagienė Violeta Juozo 1944 Zarasų r. Bieliūnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Tvorogovas grįžo    
28457 Pautenienė Ona Mykolo 1883 Rokiškio r. Skemų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Jazajevka grįžo 1966 Lietuvoje
28458 Pautienienė Ona Juozo 1910 Rokiškio r. Papilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1957    
28459 Pautienienė Uršulė Mato 1884 Rokiškio r. Vyžeičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Dvoriščė 1959 1966 Lietuvoje
28460 Pautienis Jonas Povilo 1934 Rokiškio r. Papilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo    
28461 Pautienis Povilas Jono 1904 Rokiškio r. Papilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1957 1963 Lietuvoje
28462 Pautienis Romualdas Povilo 1931 Rokiškio r. Papilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1957 1980 Lietuvoje
28463 Pautienis Stasys Povilo 1940 Rokiškio r. Papilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1957    
28464 Pautienytė Stakėnienė Ona Elvyra Povilo 1939 Rokiškio r. Papilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas 1957    
28465 Pauža Alfonsas Antano 1928 Prienų r. Šaulių k. 1956.04.28 Krasnojarsko kr. Jarcevo   1958    
28466 Pauža Antanas Kazio 1902 Prienų r. Šaulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo 1974 Lietuvoje
28467 Pauža Antanas Petras Igno 1934 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
28468 Pauža Ignas Juozo 1903 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958    
28469 Pauža Juozas Antano 1930 Prienų r. Šaulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas 1956    
28470 Pauža Juozas Juozo 1919 Vilkaviškio r. Rėčiūnų k. 1955.03.15 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1958    
28471 Paužaitė Ramutė Motiejaus 1936 Vilkaviškio r. Geisteriškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo    
28472 Paužaitė Martynaitienė Stasė Antano 1928 Šakių r. Vierčiškės k. 1954.03.17 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto   1958    
28473 Paužaitė Šaluchienė Valerija Motiejaus 1939 Vilkaviškio r. Geisteriškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo    
28474 Paužienė Anelė Augusto 1903 Prienų r. Šaulių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas grįžo    
28475 Paužienė Eugenija Petro 1924 Vilkaviškio r. Rėčiūnų k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1956 1989 Lietuvoje
28476 Paužienė Ona Juozo 1886 Vilkaviškio r. Rėčiūnų k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Novaja Soksa 1956 1970 Lietuvoje
28477 Paužienė Teofilė Juozo 1895 Vilkaviškio r. Šakių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1958 1981 Lietuvoje
28478 Paužienė Kalinauskaitė Uršulė Tomo 1908 Vilkaviškio r. Geisteriškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumas grįžo    
28479 Paužolienė Ona Jono 1924 Mažeikių r. Ruzgų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Voznesenka 1958    
28480 Paužolis Bronius Jono 1920 Mažeikių r. Ruzgų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Voznesenka 1958    
28481 Paužolytė Vanda Broniaus 1948 Mažeikių r. Ruzgų k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Voznesenka 1958    
28482 Pavalkienė Antosė Juozo (Antano?) 1891 Šakių r. Voniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas grįžo 1980 Lietuvoje
28483 Pavalkienė Marijona Juozo 1906 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1956    
28484 Pavalkis Vincas Vincento 1927 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1956    
28485 Pavalkis Vincentas Simono 1894 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1956    
28486 Pavalkis Vladas Vincento 1925 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1956    
28487 Pavalkytė Algima Vincento 1936 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1956    
28488 Pavalkytė Ona Antano 1926 Šakių r. Voniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas      
28489 Pavalkytė Ona Vincento 1929 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika negrįžo    
28490 Pavalkytė Matorkienė Bronė Vincento 1931 Šakių r. Puidokų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1956    
28491 Pavasarienė Marija Juozo 1903 Širvintų r. Gelvonų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Solgonas      
28492 Pavasarienė Stefa Jono 1895 Širvintų r. Valakėlės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1951 tremtyje
28493 Pavasaris Henrikas Motiejaus 1926 Širvintų r. Janionių k. 1955.08.11 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
28494 Pavasaris Jonas Viktoro 1922 Širvintų r. Janionių k. 1953.03.11 Krasnojarsko kr. Ust Abakano        
28495 Pavasaris Juozapas Viktoro 1942 Širvintų r. Valakėlės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28496 Pavasaris Lionginas Motiejaus 1920 Širvintų r. Janionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28497 Pavasaris Motiejus Vinco 1877 Širvintų r. Janionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
28498 Pavasaris Petras Juozo 1930 Širvintų r. Gelvonuose 1955.03.04 Krasnojarsko kr.          
28499 Pavasaris Stasys Viktoro 1935 Širvintų r. Valakėlės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28500 Pavasarytė Chatkevičienė Elena Motiejaus 1919 Širvintų r. Janionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1986 1988 Lietuvoje
28501 Pavasarytė Grumadienė Stefanija Viktoro 1932 Širvintų r. Valakėlės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1967    
28502 Pavasarytė Kvakucha Vladė Juozo 1924 Širvintų r. Gelvonų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Užūro Solgonas negrįžo    
28503 Pavasarytė Rutkauskienė Ona Viktoro 1937 Širvintų r. Valakėlės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1970    
28504 Pavilonienė Liuda Viktoro 1902 Anykščių r. Jurgiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1996 Lietuvoje
28505 Pavilonienė Salomėja Mykolo 1889 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1958 1960 Lietuvoje
28506 Pavilonis Antanas Petro 1879 Biržų r. Roksalės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Kokornojė 1958    
28507 Pavilonis Bronius Vinco 1940 Anykščių r. Jurgiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1984 Lietuvoje
28508 Pavilonis Juozas Vinco 1935 Anykščių r. Jurgiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1987 Lietuvoje
28509 Pavilonis Kazys Kazio 1889 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1958 1980 Lietuvoje
28510 Pavilonis Napalys Alberto 1951 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas negrįžo 1951 tremtyje
28511 Pavilonis Vincas Petro 1907 Anykščių r. Jurgiškio k.   Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1958 1966 Lietuvoje
28512 Pavilonytė Eugenija Vinco 1937 Anykščių r. Jurgiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1948 tremtyje
28513 Pavilonytė Anikanova Nijolė Boleslovo 1951 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1958    
28514 Pavilonytė Barauskienė Kavoliūnienė Elena Kazio 1934 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1958    
28515 Pavilonytė Galvydienė Aldona Kazio 1931 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1956    
28516 Pavilonytė Jasiūnienė Ona Kazio 1927 Anykščių r. Plikiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Daurskojės Malo Lopatinas 1959    
28517 Pavilonytė Kecorienė Emilija Antano 1918 Biržų r. Roksalės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Kokornojė 1958    
28518 Pavlikovskis Vitoldas Vladislavo 1900 Vilniaus r. Vilniuje   Krasnojarsko kr.          
28519 Pavlova Marija Danilo 1929 Trakų r. Bukiškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Užūro Jaga      
28520 Paznanskienė Veronika Jurgio 1877 Radviliškio r. Šileikonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Širai negrįžo 1953 tremtyje
28521 Paznanskis Juozas Kazimiero 1906 Radviliškio r. Šileikonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Širai 1958    
28522 Paznanskis Jurgis Kazimiero 1903 Radviliškio r. Šileikonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Širai 1958 1987 Lietuvoje
28523 Paznanskis Kazimieras Kazimiero (Stanislovo?) 1872 Radviliškio r. Šileikonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Širai negrįžo 1949 tremtyje
28524 Paznėkas Liudas Jurgio 1884 Ignalinos r. Krivasalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas      
28525 Paznėkienė Michalina Jono 1891 Ignalinos r. Krivasalio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Verchnij Tabagašetas      
28526 Paznokienė Vincė Juozo 1892 Kėdainių r. Juodžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia      
28527 Pažemeckas Algirdas Petro 1929 Pakruojo r. Linkuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio   1957    
28528 Pažeraitienė Petrė Izidoriaus 1905 Jurbarko r. Globių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958 1969 Lietuvoje
28529 Pažeraitis Feliksas Petro 1930 Jurbarko r. Globių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958    
28530 Pažeraitis Petras Vinco 1897 Jurbarko r. Globių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958 1989 Lietuvoje
28531 Pažeraitytė Macijauskienė Apolonija Petro 1936 Jurbarko r. Globių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958    
28532 Pažereckaitė Ignatavičienė Aldona Antano 1944 Jurbarko r. Būtrimų k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Kuskunas grįžo    
28533 Pažereckas Antanas Tamošiaus 1874 Jurbarko r. Pavidaujo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
28534 Pažereckas Juozas Antano 1916 Jurbarko r. Pavidaujo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1988 Lietuvoje
28535 Pažereckas Pranas Jono 1931 Jurbarko r. Naukaimio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Kubejinka 1958    
28536 Pažereckienė Petronėlė Petro 1897 Jurbarko r. Pavidaujo k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1952 tremtyje
28537 Pažereckienė Stasė Prano 1907 Jurbarko r. Naukaimio k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Kubejinka 1958    
28538 Pažereckienė Tamošaitienė Leonora Jono 1917 Jurbarko r. Būtrimų k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr. Manos Kuskunas grįžo    
28539 Pažiūra Pranas Prano 1879 Ukmergės r. Parijos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1956 tremtyje
28540 Pažiūraitė Bronė Prano 1905 Ukmergės r. Parijos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1985 Lietuvoje
28541 Pažiūraitė Emilija Prano 1909 Ukmergės r. Parijos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28542 Pažiūraitė Genė Prano 1903 Ukmergės r. Parijos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28543 Pažusienė Ona Antano 1898 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1959 1961 Lietuvoje
28544 Pažusis Antanas Boleslovo 1936 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1959 1993 Lietuvoje
28545 Pažusis Boleslovas Martyno 1891 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1959 1967 Lietuvoje
28546 Pažusytė Rimkuvienė Ona Boleslovo 1922 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bolšoi Ungutas 1957    
28547 Pčiolina Manefa Naumo 1906 Rokiškio r. Širviškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas      
28548 Pčiolina Pelagėja Parfiono 1905 Rokiškio r. Širviškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo 1986 laisvėje SSSR
28549 Pčiolina Chochlova Nina Ananijaus 1935 Rokiškio r. Širviškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo    
28550 Pčiolina Ivanova Valentina Ananijaus 1937 Rokiškio r. Širviškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo    
28551 Pčiolinas Anatolijus Ananijaus 1933 Rokiškio r. Širviškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas negrįžo    
28552 Pčiolinas Makaras Jerofejaus 1897 Rokiškio r. Širviškių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas      
28553 Peciukevič Aldona Boleslavo 1911 Vilniaus r. Nemenčinėlės k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras grįžo    
28554 Peciukevič Marija Anelė Marjano 1943 Vilniaus r. Nemenčinėlės k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
28555 Peciukevič Štolberg Miroslava Joana Marjano 1938 Vilniaus r. Nemenčinėlės k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras 1954    
28556 Peciukevičius Marjanas Juzefo 1904 Vilniaus r. Nemenčinėlės k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr.   Užūras      
28557 Peciukonytė Rasimavičius Jadvyga Povilo 1931 Varėnos r. Jakėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1955    
28558 Peckus Algimantas Juozo 1942 Alytaus r. Kalesninkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959 1986 Lietuvoje
28559 Peckus Antanas Juozo 1946 Alytaus r. Kalesninkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
28560 Peckus Juozas Motiejaus 1905 Alytaus r. Kalesninkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959 1975 Lietuvoje
28561 Peckutė Irena Juozo 1944 Alytaus r. Kalesninkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
28562 Peckutė Geneikienė Anelė Juozo 1948 Alytaus r. Kalesninkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
28563 Peckuvienė Rožė Simono 1918 Alytaus r. Kalesninkų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
28564 Pečeliūnaitė Jovienė Regina Juozo 1934 Pakruojo r. Linkuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1959    
28565 Pečeliūnaitė Kaspirovič Elvyra Juozo 1939 Pakruojo r. Linkuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1959    
28566 Pečeliūnas Jonas Kazimiero 1872 Pakruojo r. Linkuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika negrįžo 1949 tremtyje
28567 Pečeliūnienė Emilija Juozo 1908 Pakruojo r. Linkuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1959 1991 Lietuvoje
28568 Pečeliūnienė Rozalija Gasparo 1893 Pakruojo r. Linkuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1959    
28569 Pečenkienė Ona Jono 1878 Vilkaviškio r. Jakiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas 1956    
28570 Pečenkis Izidorius Jono 1879 Vilkaviškio r. Jakiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Malyj Ungutas negrįžo 1950 tremtyje
28571 Pečenkis Vaitiekus Izidoriaus 1910 Vilkaviškio r. Jakiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     1956 1982 Lietuvoje
28572 Pečiokas Kazimieras Jono 1918 Vilkaviškio r. Opšrūtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tabagašetas 1958    
28573 Pečiukaitienė Antosė Jurgio 1875 Šakių r. Murinų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1961    
28574 Pečiukaitienė Konstancija Kazio 1900 Marijampolės r. Balsupių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Bajitas 1958 1972 Lietuvoje
28575 Pečiukaitienė Petrė Jono 1897 Šakių r. Nartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1960    
28576 Pečiukaitis Jokūbas Jurgio 1890 Marijampolės r. Balsupių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Bajitas 1958 1964 Lietuvoje
28577 Pečiukaitis Jonas Juozo 1927 Šakių r. Nartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1961    
28578 Pečiukaitis Juozas Prano 1889 Šakių r. Nartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas negrįžo 1950 tremtyje
28579 Pečiukaitis Valentinas Juozo 1944 Šakių r. Nartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas grįžo    
28580 Pečiukaitis Zigmas Juozo 1934 Šakių r. Nartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1962    
28581 Pečiukaitytė Pilypaitienė Dana Juozo 1933 Šakių r. Nartų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1960    
28582 Pečiukaitytė Pranaitienė Ona Konstancija Jokūbo 1927 Marijampolės r. Marijampolėje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Bajitas 1958 mirė Lietuvoje
28583 Pečiukonienė Ona Martyno 1901 Lazdijų r. Šulnelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1958 1967 Lietuvoje
28584 Pečiukonis Deimantas Antano 1930 Lazdijų r. Šulnelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1958    
28585 Pečiukonis Vytautas Vlado 1929 Lazdijų r. Jukneliškės k. 1955.10.19 Krasnojarsko kr.          
28586 Pečiukonytė Kazlauskienė Marytė Vlado 1938 Lazdijų r. Jukneliškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Širos   grįžo    
28587 Pečiulienė Ona Justino 1901 Ukmergės r. Ruginių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1990 Lietuvoje
28588 Pečiulienė Rožė Juozo 1907 Marijampolės r. Šilėnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Balachtos Balachtinskis 1958 1982 Lietuvoje
28589 Pečiulienė Salomėja Jono 1900 Kėdainių r. Ramėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1958 1981 Lietuvoje
28590 Pečiulienė Levčajeva Bronislova Jurgio 1923 Ukmergės r. Baraučiznos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo    
28591 Pečiulionienė Rožė Mato 1888 Lazdijų r. Galstų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Užūro   negrįžo    
28592 Pečiulionis Jonas Tomo 1890 Lazdijų r. Galstų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Užūro   negrįžo    
28593 Pečiulionis Juozas Jono 1930 Lazdijų r. Lazdijuose 1948.05.23 Krasnojarsko kr. Taštypo Abaza      
28594 Pečiulis Antanas Juozo 1891 Kėdainių r. Ramėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia negrįžo 1950 tremtyje
28595 Pečiulis Antanas Kazio 1878 Ukmergės r. Baraučiznos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1955 tremtyje
28596 Pečiulis Jonas Antano 1932 Kėdainių r. Ramėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1958 1972 Lietuvoje
28597 Pečiulis Juozas Antano 1921 Ukmergės r. Baraučiznos k. 1951.08.17 Krasnojarsko kr.          
28598 Pečiulis Ksaveras Stasio 1896 Marijampolės r. Šilėnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Balachtos Balachtinskis negrįžo 1958 tremtyje
28599 Pečiulis Mindaugas Jono 1932 Ukmergės r. Ruginių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1990 Lietuvoje
28600 Pečiulytė Aleksandra Igno 1918 Kauno r. Kaune 1950.08.02 Krasnojarsko kr.   Jarcevas      
28601 Pečiulytė Janė Antano 1926 Kėdainių r. Ramėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1958    
28602 Pečiulytė Valerija Juozo 1943 Ukmergės r. Baraučiznos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28603 Pečiulytė Krasniauskienė Birutė Ksavero 1934 Marijampolės r. Šilėnų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Balachtos Balachtinskis 1958    
28604 Pečiulytė Motiejūnienė Irena Regina Antano 1929 Kėdainių r. Ramėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Kužnia 1958    
28605 Pečiūra Bronius Vinco 1913 Utenos r. Stumbrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Anašas grįžo    
28606 Pečiūra Kazys Juozo 1920 Utenos r. Utenoje 1948.11.14 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Galaninas      
28607 Pečiūra Kazys Juozo 1920 Utenos r. Utenoje 1948.11.14 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Galaninas      
28608 Pečiūraitė Natalija Vinco 1912 Utenos r. Stumbrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Anašas grįžo    
28609 Pečiūrienė Teofilė Tomo 1891 Utenos r. Stumbrių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Anašas grįžo    
28610 Pečkaitienė Anelė Petro 1919 Šakių r. Urvinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Valentinovka 1959 mirė Lietuvoje
28611 Pečkaitienė Juzė Jono 1890 Šakių r. Rudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1962 1981 Lietuvoje
28612 Pečkaitienė Petronėlė Jono 1879 Šakių r. Ašmoniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1956    
28613 Pečkaitis Justinas Prano 1894 Šakių r. Urvinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Valentinovka 1959 mirė Lietuvoje
28614 Pečkaitis Kostas Jono 1880 Šakių r. Rudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas negrįžo 1950 tremtyje
28615 Pečkaitis Vytas Kazio 1909 Šakių r. Ašmoniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1956 1972 Lietuvoje
28616 Pečkaitytė Krakauskienė Janina Kosto 1927 Šakių r. Barzduose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1958    
28617 Pečkaitytė Naujokaitienė Birutė Kosto 1922 Šakių r. Rudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1958    
28618 Pečkaitytė Pečiukaitienė Aldona Kosto 1936 Šakių r. Rudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1962    
28619 Pečkaitytė Pečiukaitienė Juzė Kosto 1925 Šakių r. Rudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1961    
28620 Pečkaitytė Šipailienė Česlova Kazio 1918 Šakių r. Ašmoniškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Glinka 1956    
28621 Pečkienė Elena Vinco 1894 Šakių r. Buktiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. negrįžo 1958 laisvėje SSSR
28622 Pečkys Antanas Vinco (Juozo?) 1894 Šakių r. Buktiškių k.   Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Skripačiai 1956 1966 Lietuvoje
28623 Pečkys Jonas Juozo 1939 Šakių r. Buktiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. 1959    
28624 Pečkys Juozas Juozo 1898 Šakių r. Buktiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. 1958    
28625 Pečkys Stasys Stasio 1909 Marijampolės r. Kazlų Rūdoje 1956.06.22 Krasnojarsko kr.          
28626 Pečkys Vitas Juozo 1929 Šakių r. Buktiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. 1958    
28627 Pečkytė Gudėnienė Šukaitienė Aldona Juozo 1936 Šakių r. Buktiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovkos m. ū. 1959    
28628 Pečkovskaja Marija Vincento 1922 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro   1950    
28629 Pečkovskaja Ona Juzefo 1945 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro   1950    
28630 Pečkovskaja Regina Adamo 1931 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro   1950    
28631 Pečkovskaja Butkevič Marija Juzefo 1947 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro   1950    
28632 Pečkovskis Adamas Kazimiero 1883 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro   1950    
28633 Pečkovskis Juzefas Adamo 1915 Vilniaus r. Vilniuje 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro   1950    
28634 Pekarskas Boleslovas Jono 1929 Utenos r. Utenoje 1953 Krasnojarsko kr. Manos Širokij Logas grįžo    
28635 Pekarskas Jonas Jurgio 1904 Anykščių r. Kurtinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959 1982 Lietuvoje
28636 Pekarskas Vaclovas Mato 1907 Anykščių r. Sindrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958 1993 Lietuvoje
28637 Pekarskas Vidmantas Povilas Vaclovo 1942 Anykščių r. Sindrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958    
28638 Pekarskienė Elena Alberto 1890 Telšių r. Užupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis negrįžo 1983 laisvėje SSSR
28639 Pekarskienė Otilija Juozo 1917 Anykščių r. Sindrių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Pimija 1958    
28640 Pekarskienė Valentina Antano 1906 Anykščių r. Kurtinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1949 tremtyje
28641 Pekarskis Robertas Antono 1920 Švenčionių r. Švenčionyse 1951.04.17 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas      
28642 Pekštienė Aleksandra Prano 1927 Akmenės r. Daubiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Staromosinas      
28643 Pekštys Aloyzas Simono 1923 Akmenės r. Daubiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Staromosinas      
28644 Pekštys Simas Simo 1906 Akmenės r. Daubiškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus      
28645 Pekštytė Eugenija Aloyzo 1950 Akmenės r. Daubiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Staromosinas      
28646 Pekulienė Zelma Jokūbo 1913 Joniškio r. Mažųjų Liesų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka      
28647 Pekulis Alfredas Jokūbo 1943 Joniškio r. Mažųjų Liesų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka      
28648 Pekulis Arvydas Jokūbo 1945 Joniškio r. Mažųjų Liesų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka      
28649 Pekulis Imantas Jokūbo 1942 Joniškio r. Mažųjų Liesų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka      
28650 Pekulis Jokūbas Jokūbo 1900 Joniškio r. Mažųjų Liesų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Jarlykovka negrįžo 1949 tremtyje
28651 Pelaitienė Ona Adomo 1901 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1958 1959 Lietuvoje
28652 Pelaitis Steponas Petro 1936 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo    
28653 Pelaitis Vladas Petro 1929 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo mirė Lietuvoje
28654 Pelaitytė Elvyra Petro 1934 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo    
28655 Pelaitytė Stasė Petro 1932 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo    
28656 Pelaitytė Rutkauskienė Ona Genovaitė Petro 1946 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo    
28657 Pelaitytė Šiurnienė Aldona Petro 1930 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo    
28658 Pelaitytė Žilinskienė Agota Petro 1938 Panevėžio r. Rudikių vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina grįžo    
28659 Pelakauskaitė Danutė Broniaus 1941 Molėtų r. Zovytiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1959    
28660 Pelakauskaitė Karpavičienė Veronika Jurgio 1928 Molėtų r. Vaivadiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Tatarskaja 1958 1958 Lietuvoje
28661 Pelakauskaitė Šikšnienė Bronė Broniaus 1945 Molėtų r. Zovytiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1959    
28662 Pelakauskas Antanas Jurgio 1925 Molėtų r. Vaivadiškių k. 1952.03.13 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Tatarskaja 1958    
28663 Pelakauskas Bronius Anupro 1909 Molėtų r. Zovytiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1959    
28664 Pelakauskienė Leonora Juozo 1916 Molėtų r. Zovytiškio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Tiličetas 1959    
28665 Pelakauskienė Zofija Juozo 1904 Molėtų r. Vaivadiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Suchobuzimskojės Tatarskaja 1958 1988 Lietuvoje
28666 Pelcienė Barbora Vinco 1893 Šiaulių r. Norutaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Černiajevka      
28667 Pelcius Jonas Martyno 1885 Šiaulių r. Norutaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Černiajevka      
28668 Peldžienė Adelė Jono 1924 Anykščių r. Sabulių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1958    
28669 Peldžius Petras Mato 1913 Anykščių r. Sabulių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1958 1987 Lietuvoje
28670 Peldžiūtė Dulkienė Stasė Petro 1951 Anykščių r. Sabulių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1958    
28671 Peldžiūtė Vaznelienė Janina Petro 1949 Anykščių r. Sabulių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Koma 1958    
28672 Peleckas Antanas Algimantas Alfonso 1938 Panevėžio r. Tabolskos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958    
28673 Peleckienė Alfonsa Petro 1909 Panevėžio r. Tabolskos k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Dizo 1958 1988 Lietuvoje
28674 Pelėdaitė Aldona Justo 1938 Molėtų r. Panatryčio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas      
28675 Pelėdienė Elena Mato 1886 Molėtų r. Panatryčio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Chutor Klinas      
28676 Peleikis Mikas (Michelis?) Jono (Johano?) 1901 Klaipėdos r. Juodkrantėje 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Pokatajevas      
28677 Pelenaitė Bernotienė Vlada Juozo 1929 Šilalės r. Kaltinėnuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos   1958    
28678 Pelenaitė Kliučinskienė Genė Juozo 1927 Šilalės r. Kaltinėnuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos   1957    
28679 Pelenienė Aleksandra Antano 1894 Šilalės r. Kaltinėnuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos   1958    
28680 Pelenienė Bronė Igno 1893 Šiaulių r. Urkuvėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1956 1976 Lietuvoje
28681 Pelenis Antanas Stasio 1938 Šiaulių r. Urkuvėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1956    
28682 Pelenis Anupras Jono 1907 Ignalinos r. Pelenių k.   Krasnojarsko kr.          
28683 Pelenis Juozas Jono 1892 Šilalės r. Kaltinėnuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos   1958    
28684 Pelenytė Janina Stasio 1930 Šiaulių r. Urkuvėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1956    
28685 Pelenytė Marija Eugenija Stasio 1937 Šiaulių r. Urkuvėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1956    
28686 Pelenytė Rubanova Zosė Stasio 1935 Šiaulių r. Urkuvėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo    
28687 Pelenytė Stasiulaitienė Jadvyga Mataušo 1931 Telšių r. Viekšnalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Čeremšanka 1958    
28688 Pelenytė Statkauskienė Elena Stasio 1942 Šiaulių r. Urkuvėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1956    
28689 Pelenius Domas Jono 1885 Šilalės r. Košių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo        
28690 Pelenius Juozas Domo 1915 Šilalės r. Košių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo        
28691 Pelenius Petras Domo 1923 Šilalės r. Košių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo   1956    
28692 Pelenius Steponas Domo 1907 Šilalės r. Košių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo   negrįžo mirė tremtyje
28693 Pelenius Vladas Domo 1924 Šilalės r. Košių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo   grįžo    
28694 Pempė Napalys Alekso 1906 Zarasų r. Kavolių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958    
28695 Pempė Petras Arvydas Alfonso 1945 Panevėžio r. Pakalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1958    
28696 Pempė Vilius Alekso 1912 Zarasų r. Kavolių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod)      
28697 Pempienė Emilija Teodoro 1874 Zarasų r. Kavolių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958    
28698 Pempienė Lapinskienė Julė Petro 1922 Panevėžio r. Pakalniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1958    
28699 Pempytė Rozalija Alekso 1920 Zarasų r. Kavolių k.   Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958    
28700 Penčila Algis Petro 1938 Vilkaviškio r. Misviečių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1959    
28701 Penčyla Alfonsas Petro 1885 Marijampolės r. Juodųjų Šaltinių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Bajitas grįžo    
28702 Penčylienė Adelė Petro 1891 Marijampolės r. Juodųjų Šaltinių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Užūro Bajitas grįžo    
28703 Penčylienė Marijona Kazimiero 1906 Vilkaviškio r. Misviečių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Bultusukas 1959 1980 Lietuvoje
28704 Penkauskaitė Janina Žibutė Juozo 1934 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka 1955    
28705 Penkauskaitė Ciparienė Rūta Zita Juozo 1932 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka 1956    
28706 Penkauskaitė Freitakienė Vidmina Veronika Juozo 1939 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka 1955    
28707 Penkauskaitė Toleikienė Birutė Elena Juozo 1929 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka 1956    
28708 Penkauskas Jonas Juozo 1921 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka grįžo 1998 Lietuvoje
28709 Penkauskas Juozas Juozo 1940 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka      
28710 Penkauskas Juozas Prano 1890 Joniškio r. Stungių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Lebiažė 1955    
28711 Penkauskienė Emilija Petro 1896 Šilutės r. Inkaklių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Karlovka 1956 1964 Lietuvoje
28712 Pentekas Janas Juzefo 1909 Vilniaus r. Vilniuje   Krasnojarsko kr.          
28713 Perednienė Eleonora Mykolo 1907 Kaišiadorių r. Kapčiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas negrįžo 1957 tremtyje
28714 Perednis Antanas Augusto 1894 Kaišiadorių r. Kapčiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas 1958    
28715 Perednis Jonas Jono 1898 Kaišiadorių r. Bekštonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Krivliakas negrįžo 1953 tremtyje
28716 Perednis Viktoras Jono 1924 Kaišiadorių r. Bekštonių k. 1951 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Panakačetas 1956    
28717 Perednytė Čiurinskienė Livija Antano 1940 Kaišiadorių r. Kapčiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas 1954    
28718 Perednytė Rimienė Elena Danutė Antano 1939 Kaišiadorių r. Kapčiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas      
28719 Perednytė Stirnienė Stefanija Antano 1943 Kaišiadorių r. Kapčiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas 1958    
28720 Perepeča Nesteras Vaclavo 1944 Šalčininkų r. Vilkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1956    
28721 Perepeča Vaclavas Vladislavo 1883 Šalčininkų r. Vilkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1956 1961 Lietuvoje
28722 Perepečo Franciška Franco 1912 Šalčininkų r. Vilkiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1956    
28723 Peretka Česlovas Felikso 1908 Šalčininkų r. Mantviliškių k. 1952 Krasnojarsko kr. Uderėjaus        
28724 Peretko Ana Česlovo 1939 Šalčininkų r. Mantviliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
28725 Peretko Česlava Česlovo 1940 Šalčininkų r. Mantviliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
28726 Peretko Marija Česlovo 1942 Šalčininkų r. Mantviliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
28727 Peretko Ruža Česlovo 1937 Šalčininkų r. Mantviliškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė      
28728 Perevičius Juozas Vinco 1893 Utenos r. Meldučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Momotovas grįžo 1972 Lietuvoje
28729 Perkauskaitė Ambrazaitienė Kazimiera Antano 1938 Jurbarko r. Rupeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1962    
28730 Perkauskas Aleksas Kazio 1894 Plungės r. Antsienių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Michailovka 1958 1985 Lietuvoje
28731 Perkauskas Antanas Jurgio 1903 Jurbarko r. Rupeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964 1974 Lietuvoje
28732 Perkauskienė Angelė Jono 1909 Jurbarko r. Rupeikių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
28733 Perkauskienė Stasė Simo 1903 Plungės r. Antsienių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Michailovka 1958    
28734 Perkumaitė Andė Mykolo 1912 Klaipėdos r. Bruzdeilyno k. 1949.03.30 Krasnojarsko kr. Ust Abakano        
28735 Perkumaitė Greta Mykolo 1910 Klaipėdos r. Bruzdeilyno k. 1949.03.30 Krasnojarsko kr. Ust Abakano        
28736 Perkumaitė Ona Mykolo 1905 Klaipėdos r. Bruzdeilyno k. 1949.03.30 Krasnojarsko kr. Ust Abakano        
28737 Perlaitis Alfonsas Stasio 1930 Alytaus r. Čiurlionių k. 1954.01.27 Krasnojarsko kr.     negrįžo    
28738 Perlibas Jurgis Jurgio 1920 Vilkaviškio r. Kybartuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Beriozovskojės Pavlovka grįžo    
28739 Perminaitė Irena Juozo 1941 Mažeikių r. Daubarių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Moisejevka negrįžo    
28740 Perminaitė Lidija Kazimiero 1943 Mažeikių r. Žiogaičių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Novosiolovas 1965    
28741 Perminaitė Andriuškienė Monika Kazimiero 1937 Mažeikių r. Žiogaičių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Novosiolovas 1965    
28742 Perminaitė Matonienė Rožė Kazimiero 1948 Mažeikių r. Žiogaičių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Novosiolovas 1965    
28743 Perminaitė Ročienė Aldona Leono 1932 Skuodo r. Girdenių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Alagirka 1959    
28744 Perminas Antanas Juozo 1897 Mažeikių r. Dargių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Išimo Kumyrka      
28745 Perminas Juozas Antano 1919 Mažeikių r. Daubarių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Moisejevka grįžo    
28746 Perminas Kazimieras Kazio 1907 Mažeikių r. Žiogaičių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Novosiolovas 1965    
28747 Perminas Rimantas Kazimiero 1940 Mažeikių r. Žiogaičių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Novosiolovas 1965    
28748 Perminienė Bronė Antano 1910 Mažeikių r. Daubarių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Moisejevka grįžo    
28749 Perminienė Cicilija Prano 1909 Mažeikių r. Dargių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Išimo Kumyrka      
28750 Perminienė Eleonora Kazimiero 1910 Mažeikių r. Žiogaičių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Bolšoi Ulujaus Novosiolovas 1965    
28751 Pernaravičienė Ona Prano 1900 Utenos r. Utenoje   Krasnojarsko kr.     grįžo 1986 Lietuvoje
28752 Pernaravičiūtė Marytė Prano 1926 Utenos r. Utenoje   Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1956 1998 Lietuvoje
28753 Pernaravičiūtė Sliesoraitienė Ona Prano 1925 Utenos r. Utenoje 1954.10.14 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo   1960    
28754 Pernavaitė Vanda Juozo 1943 Rokiškio r. Pilkėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyrianka 1957    
28755 Pernavaitė Saladžiuvienė Bronė Juozo 1946 Rokiškio r. Pilkėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyrianka 1957    
28756 Pernavaitė Stargenko Vanda Valentina Jono 1946 Utenos r. Užpalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Šuvajevas negrįžo    
28757 Pernavas Jonas Alfonso 1907 Utenos r. Užpalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Šuvajevas negrįžo 1977 laisvėje SSSR
28758 Pernavas Juozas Saliamono 1912 Rokiškio r. Pilkėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyrianka 1957 1987 Lietuvoje
28759 Pernavas Pernovas Vinius Viktoras Jono 1942 Utenos r. Užpalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Šuvajevas negrįžo    
28760 Pernavienė Ona Juozo 1914 Rokiškio r. Pilkėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Zyrianka 1957    
28761 Pernavienė Ona Juozo 1919 Utenos r. Užpalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Šuvajevas negrįžo 1979 laisvėje SSSR
28762 Peršalauskas Liubomiras Jackaus 1885 Kėdainių r. Lesčiukų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Verchne Pašinas grįžo    
28763 Peršalauskienė Stanislava Adomo 1895 Kėdainių r. Lesčiukų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Verchne Pašinas grįžo    
28764 Perveinis Janušas Kazimiro 1943 Švenčionių r. Skirlėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
28765 Perveinis Juzefa Adamo 1912 Švenčionių r. Skirlėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
28766 Perveinis Kazimiras Stanislavo 1903 Švenčionių r. Skirlėnų k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
28767 Peseckaitė Boguš Elžbieta Broniaus 1943 Ignalinos r. Grigiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1956    
28768 Peseckaja Genoefa Piotro 1928 Šalčininkų r. Druskininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Mokruša      
28769 Peseckaja Juzefa Piotro 1925 Šalčininkų r. Druskininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Mokruša      
28770 Peseckaja Marija Michailo 1890 Šalčininkų r. Druskininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Mokruša      
28771 Peseckis Piotras Adamo 1889 Šalčininkų r. Druskininkų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kansko Mokruša      
28772 Pėstininkienė Kazimiera Kazio 1886 Raseinių r. Paalsio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28773 Peteraitis Martynas Martyno 1943 Klaipėdos r. Gedminų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Kanskas      
28774 Peteraitytė Elzė Mykolo 1900 Klaipėdos r. Gedminų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Kanskas      
28775 Petkelienė Melanija Tomo 1898 Švenčionių r. Ramutiškės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958 1970 Lietuvoje
28776 Petkelienė Rozalija Tomo 1854 Švenčionių r. Ramutiškės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo 1948 tremtyje
28777 Petkelis Juozas Mamerto 1932 Švenčionių r. Ramutiškės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1958 1982 Lietuvoje
28778 Petkelis Mamertas Antano 1889 Švenčionių r. Ramutiškės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai negrįžo 1955 tremtyje
28779 Petkelytė Toliušienė Birutė Mamerto 1936 Švenčionių r. Ramutiškės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kliučiai 1961    
28780 Petkevič Marija Jano 1895 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas      
28781 Petkevič Marija Lavrentijaus 1923 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas      
28782 Petkevič Marjana Antono 1884 Švenčionių r. Andriejavo vnk. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Janovas      
28783 Petkevičienė Adelė Tado 1900 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958 1984 Lietuvoje
28784 Petkevičienė Elena Vinco 1901 Marijampolės r. Vitkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957 1969 Lietuvoje
28785 Petkevičienė Joana Stasio 1908 Kaišiadorių r. Mijaugonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nižne Šadrinas 1957 1980 Lietuvoje
28786 Petkevičienė Juzė Aleksandro 1879 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas negrįžo 1952 tremtyje
28787 Petkevičienė Morta Dominyko 1892 Raseinių r. Dobilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1975 Lietuvoje
28788 Petkevičienė Paulina Zacharo 1879 Raseinių r. Surmantų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1948 tremtyje
28789 Petkevičienė Stanislava Povilo 1905 Plungės r. Laurynaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1958 1990 Lietuvoje
28790 Petkevičienė Virginija Leono 1908 Pakruojo r. Šinkaučiškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Jelovka 1961    
28791 Petkevičienė Malakauskienė Justina Mykolo 1924 Mažeikių r. Ketūnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus 1961    
28792 Petkevičius Adolfas Stasio 1942 Pakruojo r. Šinkaučiškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Jelovka 1961    
28793 Petkevičius Aleksas Jurgio 1887 Trakų r. Girnakalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1951 tremtyje
28794 Petkevičius Algimantas Juozas Kosto 1931 Marijampolės r. Vitkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957    
28795 Petkevičius Antanas Jono 1902 Raseinių r. Surmantų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
28796 Petkevičius Benas Zenono 1901 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958 1982 Lietuvoje
28797 Petkevičius Egidijus Prano 1944 Plungės r. Laurynaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1958    
28798 Petkevičius Feliksas Jono 1905 Raseinių r. Surmantų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28799 Petkevičius Jonas Jono 1875 Raseinių r. Surmantų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1958 Lietuvoje
28800 Petkevičius Jonas Viktoro 1918 Raseinių r. Dobilių k. 1955 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas negrįžo 1948 tremtyje
28801 Petkevičius Juozas Andriaus 1894 Prienų r. Dūmiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas 1958    
28802 Petkevičius Juozas Zenono 1900 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958 1965 Lietuvoje
28803 Petkevičius Kostas Jonas Kosto 1940 Marijampolės r. Vitkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1957 1971 Lietuvoje
28804 Petkevičius Mečislavas Zenono 1893 Kelmės r. Liubišiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1958 1982 Lietuvoje
28805 Petkevičius Petras Jono 1894 Kaišiadorių r. Mijaugonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nižne Šadrinas 1957 1959 Lietuvoje
28806 Petkevičius Petras Juozo 1927 Prienų r. Dūmiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Tugulunas 1958    
28807 Petkevičius Pranas Prano 1941 Plungės r. Laurynaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1958    
28808 Petkevičius Pranas Zenono 1892 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958 1994 Lietuvoje
28809 Petkevičius Romualdas Juozas Prano 1942 Plungės r. Laurynaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1958    
28810 Petkevičius Stasys Kosto 1908 Vilniaus r. Vilniuje 1951.07.11 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto   1956    
28811 Petkevičius Stasys Silvestro 1897 Pakruojo r. Šinkaučiškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Jelovka 1961    
28812 Petkevičius Tadeušas Laurentijaus 1928 Vilniaus r. Vilniuje 1954.09.06 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas      
28813 Petkevičius Vaclovas Stasio 1938 Pakruojo r. Šinkaučiškio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Jelovka grįžo    
28814 Petkevičius Viktoras Alekso 1908 Trakų r. Girnakalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1959    
28815 Petkevičius Viktoras Igno 1882 Raseinių r. Dobilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
28816 Petkevičius Vincas Elžbietos 1930 Marijampolės r. Pušinių k. 1956.10.05 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas      
28817 Petkevičius Vytautas Prano 1935 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958    
28818 Petkevičiūtė Antanina Zenono 1900 Kelmės r. Liubišiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1958 1983 Lietuvoje
28819 Petkevičiūtė Estera Kazio 1947 Mažeikių r. Ketūnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšoi Ulujus 1961    
28820 Petkevičiūtė Henrika Vaclovo 1880 Telšių r. Galvališkės vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Novopokrovka negrįžo mirė tremtyje
28821 Petkevičiūtė Darbutienė Julija Mečislovo 1935 Kelmės r. Liubišiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Korenojus 1961    
28822 Petkevičiūtė Karčiauskienė Jadvyga Juozo 1931 Vilniaus r. Vilniuje   Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1958    
28823 Petkevičiūtė Kriščiūnienė Dalė Kosto 1934 Marijampolės r. Vitkiškės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1958    
28824 Petkevičiūtė Linkevičienė Ieva Vaclova Prano 1931 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958    
28825 Petkevičiūtė Sakalauskienė Danutė Prano 1946 Plungės r. Laurynaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1958    
28826 Petkevičiūtė Šliažienė Biruta Prano 1939 Plungės r. Adomaičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Severnas 1958    
28827 Petkienė Bronė Vinco 1910 Skuodo r. Pašilės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1959    
28828 Petkienė Kazimiera Prano 1893 Mažeikių r. Račių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Čiulskaja Garė      
28829 Petkienė Marė Juozo 1889 Plungės r. Kantaučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Barga grįžo 1985 Lietuvoje
28830 Petkienė Petronėlė Kazio 1890 Plungės r. Dalgų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1956 1965 Lietuvoje
28831 Petkienė Stasė Vlado 1921 Skuodo r. Kaukolikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1958    
28832 Petkienė Stefanija Bonifaco 1909 Kretingos r. Narmantų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1961    
28833 Petkienė Zofija Juozo 1906 Telšių r. Žylaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Predivinskas negrįžo 1957 tremtyje
28834 Petkūnaitė Gerojimienė Genė Anupro 1931 Švenčionių r. Reškutėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1958    
28835 Petkūnaitė Ivanauskienė Valerija Anupro 1938 Švenčionių r. Reškutėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1958    
28836 Petkūnaitė Lapėnienė Marija Anupro 1934 Švenčionių r. Reškutėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1958    
28837 Petkūnaitė Vosylienė Bronė Juozo 1929 Šakių r. Kampinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kozlovka 1960    
28838 Petkūnaitė Vosylienė Marcelė Juozo 1927 Šakių r. Kampinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kozlovka 1960    
28839 Petkūnas Antanas Anupro 1932 Švenčionių r. Reškutėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1958    
28840 Petkūnas Anupras Tomo 1904 Švenčionių r. Reškutėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1958    
28841 Petkūnas Mykolas Vinco 1881 Anykščių r. Anykščiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė negrįžo 1958 laisvėje SSSR
28842 Petkūnienė Apolonija Juozo 1890 Anykščių r. Anykščiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1959    
28843 Petkūnienė Ona Mateušo 1880 Šakių r. Kampinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Kozlovka 1960 1975 Lietuvoje
28844 Petkūnienė Teresė Mykolo 1903 Švenčionių r. Reškutėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1958    
28845 Petkus Jonas Vytautas Kazimiero 1940 Kretingos r. Narmantų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1961    
28846 Petkus Juozapas Jurgio 1899 Skuodo r. Daukšių k. 1951.06.24 Krasnojarsko kr.     1965 1967 Lietuvoje
28847 Petkus Juozas Prano 1942 Skuodo r. Pašilės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1959    
28848 Petkus Kazimieras Jono 1910 Kretingos r. Narmantų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1961    
28849 Petkus Kazimieras Laurynas Kazimiero 1934 Kretingos r. Narmantų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1961    
28850 Petkus Petras Prano 1939 Skuodo r. Pašilės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1959    
28851 Petkus Pranas Domo 1898 Skuodo r. Pašilės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1958    
28852 Petkus Pranas Liudo 1902 Plungės r. Žilaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Predivinskas 1959    
28853 Petkus Pranas Prano 1879 Plungės r. Kantaučių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Ust Barga grįžo 1974 Lietuvoje
28854 Petkus Pranas Jono 1907 Skuodo r. Kaukolikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka negrįžo 1951 tremtyje
28855 Petkus Pranciškus Pranciškaus 1879 Plungės r. Dalgų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras negrįžo 1951 tremtyje
28856 Petkus Stanislovas Vytautas Prano 1948 Skuodo r. Kaukolikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1958    
28857 Petkus Vaclovas Pranciškus Prano 1944 Skuodo r. Kaukolikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1958    
28858 Petkus Valerijonas Pranciškus Kazimiero 1936 Kretingos r. Narmantų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1961    
28859 Petkus Vytautas Domo 1891 Mažeikių r. Dagių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Čiulskaja Garė 1959    
28860 Petkus Vytautas Prano 1946 Skuodo r. Pašilės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas negrįžo 1949 tremtyje
28861 Petkutė Aldona Martyno 1937 Mažeikių r. Račių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Čiulskaja Garė      
28862 Petkutė Aldona Prano 1934 Skuodo r. Pašilės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Ust Čiulskas 1959    
28863 Petkutė Dalia Martyno 1936 Mažeikių r. Račių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Tiuchteto Čiulskaja Garė negrįžo 1951 tremtyje
28864 Petkutė Joana Prano 1937 Telšių r. Žylaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Predivinskas grįžo 1988 Lietuvoje
28865 Petkutė Stefanija Rozalija Kazimiero 1940 Kretingos r. Narmantų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kočergina 1961    
28866 Petkutė Vincentina Jono 1903 Skuodo r. Kaukolikų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka negrįžo 1953 tremtyje
28867 Petkutė Brazaitienė Natalija Jono 1928 Šilalės r. Dargalių k. 1954.12.16 Krasnojarsko kr. Ordžonikidzevskio Zolotogorskis 1957    
28868 Petkutė Gumuliauskienė Elena Pranciškaus 1933 Plungės r. Dalgų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Uneras 1956    
28869 Petkutė Krapavickienė Vaclova Jono 1922 Skuodo r. Barstyčiuose 1951.02.09 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Perspektivnas 1959    
28870 Petkutienė Juzefa Jono 1918 Kretingos r. Negarbos k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Bogrado Beliolikas 1959    
28871 Petkutis Jonas Jono 1945 Kretingos r. Negarbos k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Bogrado Beliolikas      
28872 Petkutis Vladas Jono 1941 Kretingos r. Negarbos k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Bogrado        
28873 Petniūnaitė (Piatniūnaitė?) Janė Stasio 1926 Ukmergės r. Deltuvoje 1954.09.20 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka negrįžo 1982 laisvėje SSSR
28874 Petniūnas Jeronimas Stasio 1928 Ukmergės r. Deltuvoje 1956.10.00 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Strelka negrįžo 1986 laisvėje SSSR
28875 Petniūnas Stasys Martyno 1893 Ukmergės r. Deltuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1955 tremtyje
28876 Petniūnas Vincas Stasio 1906 Utenos r. Ignapolio k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958 1970 Lietuvoje
28877 Petniūnienė Marijona Vinco 1894 Ukmergės r. Deltuvoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1957 tremtyje
28878 Petraitienė Anelė Justino 1897 Radviliškio r. Vabalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1956 1979 Lietuvoje
28879 Petraitienė Anelė Marcijono 1906 Radviliškio r. Maldžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1958 1985 Lietuvoje
28880 Petraitienė Antanina Petro 1906 Jurbarko r. Dargių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Altatas grįžo 1976 Lietuvoje
28881 Petraitienė Birutė Antano 1927 Jurbarko r. Mantvilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961    
28882 Petraitienė Elena Boleslovo 1906 Kėdainių r. Devynduonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958 1984 Lietuvoje
28883 Petraitienė Fruzina Vinco 1893 Ukmergės r. Kačėniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28884 Petraitienė Janina Jono 1919 Panevėžio r. Utėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina 1966    
28885 Petraitienė Julija Povilo 1884 Šiaulių r. Margių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Iljinka      
28886 Petraitienė Juzė Juozo 1908 Panevėžio r. Varyklos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1968    
28887 Petraitienė Katryna Petro 1901 Jurbarko r. Mantvilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28888 Petraitienė Konstancija Prano 1921 Jurbarko r. Paantvardžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo m. ū. 1957    
28889 Petraitienė Ona Antano 1907 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1960    
28890 Petraitienė Petronėlė Kazio 1882 Jurbarko r. Paantvardžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo m. ū. negrįžo 1952 tremtyje
28891 Petraitienė Uršulė Motiejaus 1861 Kauno r. Kaune 1941 Krasnojarsko kr. Novosiolovo   negrįžo mirė tremtyje
28892 Petraitienė Kanakotina Juzefa Prano (Klemo?) 1919 Joniškio r. Butaučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas negrįžo 1992 laisvėje SSSR
28893 Petraitis Algis Juozo 1930 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1960    
28894 Petraitis Algis Kazio 1941 Panevėžio r. Utėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1962 laisvėje SSSR
28895 Petraitis Antanas Juozo 1933 Jurbarko r. Mantvilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28896 Petraitis Antanas Juozo 1929 Prienų r. Prienuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Vorogovas 1962    
28897 Petraitis Bronius Kazio 1939 Panevėžio r. Utėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina negrįžo 1965 laisvėje SSSR
28898 Petraitis Feliksas Jokūbo 1886 Radviliškio r. Vabalių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Mina   1969 Lietuvoje
28899 Petraitis Jonas Kazio 1936 Ukmergės r. Kačėniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957    
28900 Petraitis Jonas Kazio 1909 Jurbarko r. Paantvardžio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo m. ū. 1958    
28901 Petraitis Juozas Antano 1889 Jurbarko r. Mantvilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28902 Petraitis Juozas Kazio 1905 Panevėžio r. Varyklos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas negrįžo 1951 tremtyje
28903 Petraitis Kazys Antano 1908 Kauno r. Kaune 1955.02.00 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Maklakovas 1966    
28904 Petraitis Kazys Stasio 1901 Panevėžio r. Utėnų k. 1956.07.06 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Talovka grįžo    
28905 Petraitis Klemensas Antano 1887 Joniškio r. Liutikių k. 1954.04.12 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Maksakovka 1957 1976 Lietuvoje
28906 Petraitis Matas Aleksandro 1900 Radviliškio r. Maldžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1958 1960 Lietuvoje
28907 Petraitis Mykolas Martyno 1883 Klaipėdos r. Piktožių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis      
28908 Petraitis Pranas Kazio 1920 Šiaulių r. Margių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Iljinka      
28909 Petraitis Pranas Petro 1921 Radviliškio r. Andriūnų (Bebrujų?) k.   Krasnojarsko kr. Jeniseisko   1957    
28910 Petraitis Rimas Juozo 1944 Panevėžio r. Varyklos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1968    
28911 Petraitis Sigitas Vincas Vinco 1942 Joniškio r. Butaučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas negrįžo    
28912 Petraitis Stasys Mato 1928 Radviliškio r. Maldžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1958    
28913 Petraitis Vincas Pranciško 1872 Jurbarko r. Dargių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Altatas negrįžo 1952 tremtyje
28914 Petraitis Vytautas Juozo 1942 Panevėžio r. Varyklos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1968    
28915 Petraitis Vladislavas Antano 1889 Kėdainių r. Devynduonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė negrįžo 1955 tremtyje
28916 Petraitytė Liucija Kazio 1927 Ukmergės r. Kačėniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28917 Petraitytė Marija Mykolo 1906 Klaipėdos r. Piktožių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis      
28918 Petraitytė Salomėja Mato 1936 Radviliškio r. Maldžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1958    
28919 Petraitytė Stasė Kazio 1915 Šiaulių r. Margių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Iljinka      
28920 Petraitytė Balčiuvienė Genė Alekso 1927 Pakruojo r. Laimučių k. 1954.08.00 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1968    
28921 Petraitytė Bieliauskienė Aldona Vladislavo 1932 Kėdainių r. Devynduonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1956    
28922 Petraitytė Černiauskienė Leokadija Kazio 1932 Ukmergės r. Kačėniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28923 Petraitytė Čiutienė Genovaitė Vinco 1943 Joniškio r. Butaučių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Brodas 1965    
28924 Petraitytė Dalangauskienė Adelė Mato 1931 Radviliškio r. Maldžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1958    
28925 Petraitytė Danilevičienė Gražina Mato 1937 Radviliškio r. Maldžiūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1958    
28926 Petraitytė Dulienė Janina Juozo 1931 Panevėžio r. Varyklos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1968    
28927 Petraitytė Grigienė Julija Juozo 1934 Jurbarko r. Mantvilių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28928 Petraitytė Kulvinskienė Stanislava Stanislovo 1923 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Orešnojė 1957    
28929 Petraitytė Malinauskienė Aldona Juozo 1932 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1960    
28930 Petraitytė Milaševičienė Danguolė Veronika Vladislavo 1935 Kėdainių r. Devynduonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958    
28931 Petraitytė Ovsiankienė Paulina Prano 1922 Radviliškio r. Radviliškyje 1951.04.10 Krasnojarsko kr.   Jeniseiskas 1969    
28932 Petraitytė Pastuchova Vitalija Vladislavo 1935 Kėdainių r. Devynduonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1958    
28933 Petraitytė Pjachn Janina Ona Vladislavo 1929 Kėdainių r. Devynduonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Dvojeustė 1961    
28934 Petraitytė Remeikienė Elena Birutė Adolfo 1945     1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Kojus 1958    
28935 Petraitytė Skrickienė Alvyra Juozo 1928 Panevėžio r. Ustronės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1958    
28936 Petraitytė Stankevičienė Julė Juozo 1932 Panevėžio r. Varyklos vnk. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Chabaidakas 1968    
28937 Petraitytė Taškienė Butkienė Liucija Alekso 1926 Pakruojo r. Laimučių k. 1954.08.28 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1956    
28938 Petraševičius Zenonas Andiejaus 1916 Tauragės r. Tauragėje 1951.05.15 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Motyginas 1970    
28939 Petrašiūnienė Elena Jono 1899 Šiaulių r. Šiauliuose 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Zaplyvnaja 1957 1979 Lietuvoje
28940 Petraška Enrikas Karolio 1940 Ukmergės r. Vyliaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1963    
28941 Petraška Juozas Stepono 1893 Ignalinos r. Tripuckų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis   1985 Lietuvoje
28942 Petraška Juozas Simo 1920 Kauno r. Narsiečių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1958 1963 Lietuvoje
28943 Petraška Karolis Stasio 1886 Kėdainių r. Taujėnų k.   Krasnojarsko kr.   Igarka 1960 1970 Lietuvoje
28944 Petraška Klemensas Karolio 1922 Ukmergės r. Vyliaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28945 Petraška Pranas Karolio 1932 Ukmergės r. Vyliaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28946 Petraška Simas Antano 1890 Kauno r. Narsiečių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis negrįžo 1957 tremtyje
28947 Petraška Vladas Jono 1912 Alytaus r. Maštalierių k.   Krasnojarsko kr.          
28948 Petraškaitė Albina Juozo 1927 Alytaus r. Panemuninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1959    
28949 Petraškaitė Anelė Juozo 1918 Alytaus r. Panemuninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1959    
28950 Petraškaitė Angelė Karolio 1931 Kėdainių r. Taujėnų k.   Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
28951 Petraškaitė Domicelė Juozo 1930 Alytaus r. Panemuninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1959    
28952 Petraškaitė Juodienė Jadvyga Juozo 1927 Ignalinos r. Tripuckų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1959    
28953 Petraškaitė Leonavičienė Marytė Karolio 1937 Ukmergės r. Vyliaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28954 Petraškaitė Paškauskienė Marė Adomo 1927 Prienų r. Medinų k. 1949 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1958    
28955 Petraškaitė Šablinskienė Danutė Juozo 1931 Ignalinos r. Tripuckų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958    
28956 Petraškaitė Vaitkuvienė Zofija Juozo 1934 Ignalinos r. Tripuckų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis      
28957 Petraškevičienė Jadvyga Prano 1905 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1961 1980 Lietuvoje
28958 Petraškevičienė Marija Kazio 1896 Alytaus r. Likiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Matūras 1957    
28959 Petraškevičienė Stanionytė Domicelė Baltramiejaus 1911 Alytaus r. Zalivkų k. 1941 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1968 1983 Lietuvoje
28960 Petraškevičius Algirdas Antanas Antano 1936 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1962    
28961 Petraškevičius Jonas Alekso 1921 Alytaus r. Likiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Matūras 1957    
28962 Petraškevičius Serafinas Juozo 1906 Alytaus r. Zalivkų k. 1941 Krasnojarsko kr. Novosiolovo Krivošeinas 1968 1969 Lietuvoje
28963 Petraškevičius Viktoras Antano 1929 Alytaus r. Alytuje 1954.06.08 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1966    
28964 Petraškevičiūtė Rečiūgienė Laimutė Antano 1937 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1958    
28965 Petraškevičiūtė Skėrienė Stanislava Antano 1930 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1961    
28966 Petraškevičiūtė Žvinakienė Janina Antano 1927 Alytaus r. Alytuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Miuziugolas 1961    
28967 Petraškienė Elena Mykolo 1886 Ignalinos r. Tripuckų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Koliučis 1958 1980 Lietuvoje
28968 Petraškienė Ieva Adomo 1888 Alytaus r. Panemuninkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Čechanas 1959    
28969 Petraškienė Salomėja Kazio 1895 Ukmergės r. Vyliaudžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1972 Lietuvoje
28970 Petrauskaitė Adelė Antano 1950 Kelmės r. Karklėnalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Fedosova 1959    
28971 Petrauskaitė Aldona Ona Juozapo 1939 Plungės r. Likšų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis 1959    
28972 Petrauskaitė Birutė Alekso 1946 Plungės r. Stankaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodino t. ū. grįžo    
28973 Petrauskaitė Danutė Alekso 1939 Plungės r. Stankaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodino t. ū. negrįžo 1950 tremtyje
28974 Petrauskaitė Elena Juozo 1946 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1964    
28975 Petrauskaitė Elena Domo 1946 Plungės r. Eivydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas negrįžo 1948 tremtyje
28976 Petrauskaitė Ieva Antano 1941 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Kižartas 1961    
28977 Petrauskaitė Janina Bernardo 1940 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1959    
28978 Petrauskaitė Juzė Martyno 1885 Lazdijų r. Senkonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Sarala negrįžo 1955 tremtyje
28979 Petrauskaitė Lionė Juozo 1943 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
28980 Petrauskaitė Liucija Antano 1919 Pakruojo r. Janelionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika negrįžo mirė tremtyje
28981 Petrauskaitė Marijona Antano 1913 Vilkaviškio r. Padvarių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas negrįžo 1957 tremtyje
28982 Petrauskaitė Marytė Antano 1923 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.23 Krasnojarsko kr.   Igarka   1998 nežinoma
28983 Petrauskaitė Ona Stasio 1924 Raseinių r. Ąžuolytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka      
28984 Petrauskaitė Ona Kazimiero 1926 Ukmergės r. Inkilų k.   Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28985 Petrauskaitė Pranciška Antano 1913 Pakruojo r. Janelionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika negrįžo mirė tremtyje
28986 Petrauskaitė Rožė Domo 1929 Plungės r. Eivydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1960    
28987 Petrauskaitė Stasė Stasio 1924 Raseinių r. Ąžuolytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
28988 Petrauskaitė Stefanija Aleksandro 1942 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė negrįžo 1956 tremtyje
28989 Petrauskaitė Teresė Danguolė Antano 1944 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Kižartas negrįžo 1950 tremtyje
28990 Petrauskaitė Zinaida Petro 1947 Klaipėdos r. Petraičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.     negrįžo 1948 tremiant
28991 Petrauskaitė Auguvienė Gabrielė Petro 1942 Lazdijų r. Snaigupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1959    
28992 Petrauskaitė Bagdonienė Stasė Bernardo 1929 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1964    
28993 Petrauskaitė Balsienė Danutė Antano 1942 Kelmės r. Karklėnalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Fedosova 1959    
28994 Petrauskaitė Bernotienė Danutė Marijona Juozapo 1936 Plungės r. Likšų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis 1959    
28995 Petrauskaitė Bradūnienė Ona Jono 1922 Vilkaviškio r. Ančlaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1958    
28996 Petrauskaitė Butkevičienė Magdalena Genovaitė Jono 1939 Kretingos r. Akmenalių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Chomutovas 1959    
28997 Petrauskaitė Češkauskienė Valerija Augustino 1940 Pakruojo r. Ramonaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kolenga 1958    
28998 Petrauskaitė Dneprovskaja Genovaitė Antano 1934 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Kižartas negrįžo    
28999 Petrauskaitė Eidukienė Elena Augustino 1945 Pakruojo r. Ramonaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kolenga 1958    
29000 Petrauskaitė Kasperavičienė Vlada Benedikto 1941 Telšių r. Kūjainų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958    
29001 Petrauskaitė Kemeklienė Eleonora Mykolo 1921 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas 1957    
29002 Petrauskaitė Kudelienė Stasė Juozo 1936 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
29003 Petrauskaitė Kuliešienė Petrė Valerijono 1920 Klaipėdos r. Petraičių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Ust Karabula 1956    
29004 Petrauskaitė Kuprevičienė Vida Stasio 1942 Radviliškio r. Kairėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1962 mirė Lietuvoje
29005 Petrauskaitė Lieguvienė Stasė Benedikto 1935 Telšių r. Kūjainų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958    
29006 Petrauskaitė Lukšienė Stanislava Juozapo 1934 Plungės r. Likšų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis 1975    
29007 Petrauskaitė Martinkuvienė Petronėlė Vytauto 1944 Kretingos r. Joskaudų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958    
29008 Petrauskaitė Mickūnienė Anastasija Antano 1924 Pakruojo r. Janelionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1970    
29009 Petrauskaitė Naruševičienė Elena Jono 1926 Vilkaviškio r. Ančlaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1958    
29010 Petrauskaitė Olbakienė Angelė Antano 1933 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
29011 Petrauskaitė Paliukaitienė Genė Kazimiero 1940 Ukmergės r. Inkilų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka grįžo    
29012 Petrauskaitė Piliukaitienė Eugenija Antano 1929 Vilkaviškio r. Šakių k. 1951.10.03 Krasnojarsko kr.   Beriozovskojė 1958    
29013 Petrauskaitė Ramanauskienė Paulina Felikso 1926 Šiaulių r. Lieporių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos   1958    
29014 Petrauskaitė Rapolienė Aleksandra Stasio 1934 Plungės r. Plungėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1958    
29015 Petrauskaitė Razmaratienė Jadvyga Kazimiero 1934 Ukmergės r. Inkilų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1960    
29016 Petrauskaitė Rudokienė Zosė Prano 1929 Panevėžio r. Panevėžyje 1952.11.12 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas grįžo mirė Lietuvoje
29017 Petrauskaitė Skorupskienė Antanina Antano 1932 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Kižartas 1959    
29018 Petrauskaitė Stanienė Česiūnienė Teklė Antano 1917 Pakruojo r. Janelionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1965    
29019 Petrauskaitė Stasiškienė Janina Juozapo 1928 Plungės r. Likšų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis 1959    
29020 Petrauskaitė Staškevič Elena Juozo 1932 Lazdijų r. Senkonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Sarala negrįžo    
29021 Petrauskaitė Šopagienė Danutė Mykolo 1924 Vilniaus r. Vilniuje   Krasnojarsko kr. Manos Narva      
29022 Petrauskas Adomas Antano 1940 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Kižartas 1962    
29023 Petrauskas Albinas Antano 1911 Vilkaviškio r. Šakių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Beriozovskojė 1958 1968 Lietuvoje
29024 Petrauskas Albinas Valiaus 1944 Skuodo r. Pakalniškių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
29025 Petrauskas Albinas Petras Petro 1945 Lazdijų r. Snaigupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1959    
29026 Petrauskas Aleksandras Alekso 1948 Plungės r. Stankaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodino t. ū. 1958 1988 Lietuvoje
29027 Petrauskas Aleksandras Simono 1901 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė grįžo    
29028 Petrauskas Aleksas Adomo 1908 Plungės r. Stankaičių k. 1956.06.15 Krasnojarsko kr. Rybinskio Zaoziornas      
29029 Petrauskas Alfredas Jono 1945 Plungės r. Vydeikių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1958 1981 Lietuvoje
29030 Petrauskas Algis Prano 1948 Lazdijų r. Sapiegiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1957    
29031 Petrauskas Antanas Antano 1926 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
29032 Petrauskas Antanas Antano 1875 Pakruojo r. Gailionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika 1958    
29033 Petrauskas Antanas Prano 1932 Anykščių r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1958 1980 Lietuvoje
29034 Petrauskas Antanas Benedikto 1931 Telšių r. Kūjainų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1959    
29035 Petrauskas Antanas Juozo 1879 Vilkaviškio r. Šakių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr.   Beriozovskojė 1959 1972 Lietuvoje
29036 Petrauskas Antanas Juozo 1901 Kelmės r. Uvainiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas 1962 1975 Lietuvoje
29037 Petrauskas Antanas Juozo 1913 Kelmės r. Karklėnalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Fedosova negrįžo 1948 tremtyje
29038 Petrauskas Antanas Felikso 1898 Kauno r. Sausinės k. 1955.09.01 Krasnojarsko kr. Daurskojės Suchonakovas negrįžo 1952 tremtyje
29039 Petrauskas Augustinas Jono 1892 Pakruojo r. Ramonaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kolenga 1958 1966 Lietuvoje
29040 Petrauskas Benediktas Prano 1897 Telšių r. Kūjainų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. 1958 1960 Lietuvoje
29041 Petrauskas Boleslovas Alfonsas Motiejaus 1928 Telšių r. Degučių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Buzunovas 1958    
29042 Petrauskas Bronius Vlado 1927 Kauno r. Boniškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956    
29043 Petrauskas Bronius Simono 1900 Raseinių r. Skapiškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo   1957 1973 Lietuvoje
29044 Petrauskas Bronius Petro 1908 Skuodo r. Daukšių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė negrįžo 1952 tremtyje
29045 Petrauskas Cezaris Liudo 1900 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1959 1978 Lietuvoje
29046 Petrauskas Gediminas Jonas Aleksandro 1939 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė 1958    
29047 Petrauskas Jonas Jono 1931 Lazdijų r. Paveisiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Malyje Arbatai      
29048 Petrauskas Jonas Juozo 1907 Radviliškio r. Kairėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas      
29049 Petrauskas Jonas Stasio 1920 Raseinių r. Ąžuolytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1971 Lietuvoje
29050 Petrauskas Jonas Povilo 1906 Prienų r. Lapupio k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Taštypo   1958    
29051 Petrauskas Jonas Igno 1902 Radviliškio r. Juodžių k. 1949.08.00 Krasnojarsko kr. Uderėjaus Razdolinskas 1958    
29052 Petrauskas Jonas Aleksandro 1947 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė 1958    
29053 Petrauskas Jonas Antano 1940 Kelmės r. Uvainiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas 1958 1982 Lietuvoje
29054 Petrauskas Jonas Kazimiero 1931 Ukmergės r. Inkilų k.   Krasnojarsko kr.   Igarka 1963    
29055 Petrauskas Juozapas Juozapo 1900 Plungės r. Likšų k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano Chakaskis 1959    
29056 Petrauskas Juozas Jurgio 1885 Panevėžio r. Iciūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės        
29057 Petrauskas Juozas Martyno 1890 Lazdijų r. Senkonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Sarala 1957    
29058 Petrauskas Juozas Vinco 1908 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1967 Lietuvoje
29059 Petrauskas Juozas Jurgio 1865 Plungės r. Vydeikių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959 1977 Lietuvoje
29060 Petrauskas Juozas Mykolo 1919 Vilniaus r. Vilniuje 1954.12.04 Krasnojarsko kr. Manos Narva 1960    
29061 Petrauskas Juozas Domo 1916 Telšių r. Šerpaičių k.   Krasnojarsko kr.     negrįžo 1948 tremtyje
29062 Petrauskas Kajetonas Kajetono 1891 Plungės r. Kaušėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano Budiono kol. negrįžo 1956 laisvėje SSSR
29063 Petrauskas Kazimieras Motiejaus 1884 Ukmergės r. Inkilų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961 1968 Lietuvoje
29064 Petrauskas Kazys Aleksandro 1945 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė 1958    
29065 Petrauskas Kazys Felikso 1911 Šiaulių r. Gegužių k. 1953 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Predivinskas 1958    
29066 Petrauskas Klemas Antano 1912 Radviliškio r. Radviliškyje 1956.02.12 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika      
29067 Petrauskas Leonas Prano 1908 Lazdijų r. Paveisiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1958 1978 Lietuvoje
29068 Petrauskas Leonas Felikso 1920 Šiaulių r. Lieporių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos   1958 1980 Lietuvoje
29069 Petrauskas Liudas Broniaus 1950 Skuodo r. Daukšių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1957    
29070 Petrauskas Mykolas Antano 1888 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas 1957 1960 Lietuvoje
29071 Petrauskas Mindaugas Prano 1936 Kėdainių r. Bučionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Zlobinas 1959 1951  
29072 Petrauskas Petras Augustino 1942 Pakruojo r. Ramonaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kolenga 1956    
29073 Petrauskas Petras Petro 1920 Skuodo r. Daukšių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1956 1957 Lietuvoje
29074 Petrauskas Petras Tado 1874 Skuodo r. Daukšių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1958    
29075 Petrauskas Petras Antano 1909 Lazdijų r. Snaigupės k. 1956.06.01 Krasnojarsko kr.   Sarala 1960 1965 Lietuvoje
29076 Petrauskas Povilas Vytautas Broniaus 1946 Raseinių r. Skapiškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo   1957    
29077 Petrauskas Pranas Jono 1929 Kaišiadorių r. Rumšiškėse 1948.05.22 Krasnojarsko kr.       mirė Lietuvoje
29078 Petrauskas Pranas Prano 1907 Lazdijų r. Sapiegiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1957    
29079 Petrauskas Pranas Vinco 1900 Kėdainių r. Bučionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Zlobinas 1958 1975 Lietuvoje
29080 Petrauskas Pranas Jurgio 1892 Anykščių r. Gudelių k. 1955.01.07 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas grįžo 1976 Lietuvoje
29081 Petrauskas Romas Prano 1940 Lazdijų r. Sapiegiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1957    
29082 Petrauskas Romualdas Aleksandro 1940 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė 1957    
29083 Petrauskas Stasys Antano 1891 Varėnos r. Nedingės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Užūras 1957 1983 Lietuvoje
29084 Petrauskas Stasys Simperijono 1905 Plungės r. Plungėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1958    
29085 Petrauskas Stasys Stasio 1930 Vilniaus r. Vilniuje 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Rybinskio   1958    
29086 Petrauskas Steponas Motiejaus 1940 Telšių r. Degučių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Buzunovas 1958    
29087 Petrauskas Valis Valiaus 1942 Skuodo r. Pakalniškių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis 1959    
29088 Petrauskas Vincas Prano 1878 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1959 Lietuvoje
29089 Petrauskas Vincas Prano 1886 Raseinių r. Šetkaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1949 tremtyje
29090 Petrauskas Vincentas Prano 1940 Kėdainių r. Bučionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Zlobinas 1958    
29091 Petrauskas Vytautas Kazio 1901 Kretingos r. Joskaudų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė negrįžo 1956 tremtyje
29092 Petrauskas Vladas Juozo 1940 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
29093 Petrauskas Vladas Domo 1931 Plungės r. Eivydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1959    
29094 Petrauskas Vladas Vytauto 1942 Kretingos r. Joskaudų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1960 mirė Lietuvoje
29095 Petrauskas Vladas Antanas Leono 1941 Lazdijų r. Paveisiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1958    
29096 Petrauskas Zigmas Antano 1946 Kelmės r. Karklėnalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Fedosova 1959    
29097 Petrauskienė Aldona Stasė Petro 1923 Telšių r. Laukstėnų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kozulkos Rybnojė 1969    
29098 Petrauskienė Aleksandra Antano 1891 Raseinių r. Skapiškių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo   1957 1982 Lietuvoje
29099 Petrauskienė Anelė Jono 1920 Lazdijų r. Sapiegiškių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1957    
29100 Petrauskienė Elena Igno 1916 Pakruojo r. Ramonaičių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Kolenga 1958 1999 Lietuvoje
29101 Petrauskienė Elvyra Vinco 1908 Telšių r. Degučių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Krasnoturansko Buzunovas 1958    
29102 Petrauskienė Elžbieta Stasio 1901 Kėdainių r. Bučionių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Sovetskio Zlobinas 1958 1969 Lietuvoje
29103 Petrauskienė Emilija Mykolo 1893 Ukmergės r. Inkilų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1961 1964 Lietuvoje
29104 Petrauskienė Emilija Juozo 1908 Plungės r. Eivydų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1964 1975 Lietuvoje
29105 Petrauskienė Filomena Jono 1899 Plungės r. Plungėje 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Rakitskaja 1958    
29106 Petrauskienė Jadvyga Mečislovo 1919 Kretingos r. Joskaudų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Irbeiskojė 1958    
29107 Petrauskienė Juzė Miko 1914 Lazdijų r. Snaigupės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Saralos Juziakai 1959 1982 Lietuvoje
29108 Petrauskienė Karolina Jono Silvestro 1880 Pakruojo r. Gailionių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Verchniaja Bazaika negrįžo 1951 tremtyje
29109 Petrauskienė Kazimiera Igno 1917 Plungės r. Vydeikių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1958    
29110 Petrauskienė Liuda Jokūbo 1892 Anykščių r. Gudelių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Kedrovyj Logas 1959 mirė Lietuvoje
29111 Petrauskienė Magdalena Stepono 1910 Kretingos r. Akmenalių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Chomutovas 1959    
29112 Petrauskienė Magdė Baltraus 1890 Kaišiadorių r. Rumšiškėse 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Jarcevo Nižne Šadrinas      
29113 Petrauskienė Marija Juozo 1890 Panevėžio r. Iciūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės   1956 1965 Lietuvoje
29114 Petrauskienė Marijona Stasio 1915 Jonavos r. Dienovidžių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1959    
29115 Petrauskienė Marijona Kazio 1903 Plungės r. Likšų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Sajano Aleksejevka 1959 1973 Lietuvoje
29116 Petrauskienė Marijona Ipolito 1921 Kelmės r. Karklėnalių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Balachtos Fedosova 1960 1983 Lietuvoje
29117 Petrauskienė Matilda Vinco 1885 Vilkaviškio r. Ančlaukio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Murtukas 1958 1961 Lietuvoje
29118 Petrauskienė Morta Simono 1883 Šiaulių r. Lieporių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos   1958 1965 Lietuvoje
29119 Petrauskienė Ona Andriaus 1915 Lazdijų r. Paveisiejų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Taštypo Karasukas 1956 1962 Lietuvoje
29120 Petrauskienė Ona Antano 1888 Raseinių r. Ąžuolytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1958 Lietuvoje
29121 Petrauskienė Ona Mataušo 1914 Kauno r. Sausinės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Daurskojės Kižartas 1958    
29122 Petrauskienė Ona Zigmo 1898 Vilniaus r. Vilniuje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Manos Anastasinas 1958    
29123 Petrauskienė Ona Domo 1886 Skuodo r. Daukšių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1958 1980 Lietuvoje
29124 Petrauskienė Ona Vinco 1912 Kelmės r. Uvainiškių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Progresas 1961 1997 Lietuvoje
29125 Petrauskienė Ona Nikodemo 1919 Skuodo r. Pakalniškių k. 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis negrįžo 1976 laisvėje SSSR
29126 Petrauskienė Petronėlė Petro 1913 Plungės r. Stankaičių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Rybinskio Borodino t. ū. 1958 1976 Lietuvoje
29127 Petrauskienė Petronėlė Domo 1908 Telšių r. Kūjainų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Užūro Učiumo t. ū. grįžo    
29128 Petrauskienė Pranciška Jackaus 1889 Raseinių r. Šetkaimio k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1956 1963 Lietuvoje
29129 Petrauskienė Rozalija Mykolo 1891 Raseinių r. Beržytės k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958 1976 Lietuvoje
29130 Petrauskienė Stasė Petro 1915 Raseinių r. Taurupio k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Sereulė 1958    
29131 Petrauskienė Uršulė Vinco 1894 Šiaulių r. Normančių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Černiajevka 1956 1958 Lietuvoje
29132 Petrauskienė Uršulė Stasio 1903 Skuodo r. Erslos k. 1952.08.05 Krasnojarsko kr.   Krasnojarskas 1959 1973 Lietuvoje
29133 Petrauskienė Vera Mykolo 1905 Kauno r. Kaune 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Zavodovka 1959 1974 Lietuvoje
29134 Petrauskienė Viktorija Jono 1898 Lazdijų r. Senkonių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Sarala 1959 1976 Lietuvoje
29135 Petrauskienė Bartkienė Janina Marcelino 1919 Radviliškio r. Kairėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1962 mirė Lietuvoje
29136 Petrauskienė Staniuvienė Barbora Juozo 1923 Skuodo r. Daukšių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Bogotolo Bolšaja Kosulė 1957    
29137 Petrauskis Jonas Jono 1937 Kretingos r. Akmenalių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Chomutovas 1959    
29138 Petravičienė Domicėlė Antano 1886 Šilalės r. Bačiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1958 1959 Lietuvoje
29139 Petravičienė Klaudija Antanina Benua 1906 Šiaulių r. Pavenčių k. 1954.11.13 Krasnojarsko kr.     1955    
29140 Petravičienė Marijona Povilo 1878 Telšių r. Baltininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika negrįžo   tremtyje
29141 Petravičienė Ona Juozo 1907 Telšių r. Baltininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1959 1982 Lietuvoje
29142 Petravičienė Teresė Antano 1888 Telšių r. Kalnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Kirilovka 1958    
29143 Petravičius Antanas Izidoriaus 1908 Šilalės r. Bačiškės k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Nazarovo Nazarovo t. ū. 1958    
29144 Petravičius Jonas Prano 1937 Telšių r. Baltininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1959 mirė Lietuvoje
29145 Petravičius Juozas Juozo 1896 Telšių r. Kalnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Kirilovka 1958    
29146 Petravičius Pranas Andriaus 1905 Telšių r. Baltininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1959 1964 Lietuvoje
29147 Petravičius Stasys Juozo 1919 Telšių r. Telšiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Kirilovka 1958    
29148 Petravičius Vladas Juozo 1924 Klaipėdos r. Klaipėdoje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Kežmos Kosoi Bykas 1958    
29149 Petravičius Zigmas Juozo 1926 Telšių r. Kalnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Kirilovka 1958    
29150 Petravičiūtė Janina Jeronimo 1928 Vilkaviškio r. Bardauskų k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1959    
29151 Petravičiūtė Aleknienė Rimšienė Valerija Prano 1932 Telšių r. Baltininkų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Pervomaika 1959    
29152 Petravičiūtė Podolskaja Birutė Jadvyga Juozo 1933 Telšių r. Kalnėnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Kirilovka 1961    
29153 Petreikienė Barbora Andriaus 1903 Kretingos r. Maloniškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Malovka 1958    
29154 Petreikienė Justina Prano 1895 Plungės r. Juodeikių II k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Ust Jarulis 1957 1978 Lietuvoje
29155 Petreikienė Kazė Jono 1919 Plungės r. Varnaičių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958    
29156 Petreikienė Ona Prano 1901 Telšių r. Smiltinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1958 1973 Lietuvoje
29157 Petreikienė Ona Teodoro 1913 Telšių r. Paragų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1964    
29158 Petreikienė Petrė Juozo 1883 Kretingos r. Tūbausių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Bogrado Demidovka 1957 1968 Lietuvoje
29159 Petreikienė Petronėlė Antano 1906 Telšių r. Telšiuose 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
29160 Petreikienė Stanislava Antano 1916 Telšių r. Nerimdaičiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1960    
29161 Petreikienė Zina Liudo 1914 Plungės r. Paežerės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1968 1987 Lietuvoje
29162 Petreikis Aleksandras Justino 1894 Telšių r. Smiltinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1958 1986 Lietuvoje
29163 Petreikis Antanas Kazio 1940 Telšių r. Paragų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1964    
29164 Petreikis Danielius Jurgio 1911 Plungės r. Varnaičių k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Askizo Galvijininkystės t. ū. gv. (Skotovod) 1958 1994 Lietuvoje
29165 Petreikis Domas Juozo 1944 Plungės r. Paežerės k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Abanas 1968    
29166 Petreikis Domas Domo 1874 Plungės r. Irkinių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr.   Ust Abakanas negrįžo 1953 tremtyje
29167 Petreikis Juozapas Stanislovo 1884 Plungės r. Juodeikių II k. 1949.03.29 Krasnojarsko kr. Ust Abakano   1957 1966 Lietuvoje
29168 Petreikis Juozas Juozo 1936 Telšių r. Telšiuose 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
29169 Petreikis Juozas Juozo 1894 Telšių r. Telšiuose 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
29170 Petreikis Povilas Jurgio 1915 Telšių r. Nerimdaičiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1970    
29171 Petreikis Pranciškus Juozo 1895 Kretingos r. Maloniškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Malovka 1958 1967 Lietuvoje
29172 Petreikis Romualdas Povilo 1940 Telšių r. Nerimdaičiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka grįžo    
29173 Petreikis Stepas Pranciškaus 1937 Kretingos r. Maloniškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Malovka 1958    
29174 Petreikis Valis Barboros 1935 Telšių r. Kiršių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos Malyj Kantatas      
29175 Petreikis Vilhelmas Juozo 1931 Telšių r. Telšiuose 1952.01.23 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Revučis grįžo    
29176 Petreikis Vytautas Kazio 1947 Telšių r. Paragų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1964    
29177 Petreikytė Ona Pranciškaus 1928 Kretingos r. Maloniškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Malovka 1958    
29178 Petreikytė Petronėlė Pranciškaus 1930 Kretingos r. Maloniškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Malovka 1958    
29179 Petreikytė Bagdonavičienė Filomena Aleksandro 1927 Telšių r. Smiltinių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo Aleksandrovka 1958    
29180 Petreikytė Derkintienė Irena Povilo 1944 Telšių r. Nerimdaičiuose 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Ilanskio Južno Aleksandrovka 1960    
29181 Petreikytė Gimbutienė Zita Kazio 1938 Telšių r. Paragų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1964    
29182 Petreikytė Gladutienė Janina Kazio 1942 Telšių r. Paragų k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr.   Bolšaja Murta 1962    
29183 Petreikytė Jarf Kazimiera Juozapo 1927 Plungės r. Juodeikių II k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Ust Jarulis 1966 1970 Lietuvoje
29184 Petreikytė Jenkuvienė Sofija Pranciškaus 1938 Kretingos r. Maloniškių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Irbeiskojės Malovka 1958    
29185 Petreikytė Karnauskienė Petrė Juozo 1924 Kretingos r. Tūbausių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Bogrado Demidovka 1957    
29186 Petrėnas Juozas Povilo 1908 Zarasų r. Veleikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Šuvajevas 1957 1962 Lietuvoje
29187 Petrėnienė Emilija Jono 1909 Zarasų r. Veleikių k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jemeljanovo Šuvajevas 1957 1986 Lietuvoje
29188 Petrėtienė Apolonija Mato 1900 Radviliškio r. Vaitiekūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1959    
29189 Petrėtienė Jadvyga Antano 1906 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Kurbatovas 1965 1990 Lietuvoje
29190 Petrėtienė Viktorija Antano 1910 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1956    
29191 Petrėtis Antanas Vinco 1905 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Kurbatovas 1965 1972 Lietuvoje
29192 Petrėtis Bronius Mykolo 1940 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1955    
29193 Petrėtis Jonas Zigmo 1933 Radviliškio r. Vaitiekūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1959    
29194 Petrėtis Mykolas Vinco 1907 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1956 1988 Lietuvoje
29195 Petrėtis Vytautas Jonas Mykolo 1938 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1955    
29196 Petrėtis Zigmas Antano 1885 Radviliškio r. Vaitiekūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1959    
29197 Petrėtytė Marytė Mykolo 1949 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1956    
29198 Petrėtytė Ona Zigmo 1930 Radviliškio r. Vaitiekūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1959    
29199 Petrėtytė Stašaitienė Vida Mykolo 1951 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1956    
29200 Petrėtytė Šimkuvienė Bronė Antano 1945 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Kurbatovas 1965    
29201 Petrėtytė Šulskienė Elena Zigmo 1942 Radviliškio r. Vaitiekūnų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Partizanskojės Birisukas 1959    
29202 Petrėtytė Tamošiūnienė Genovaitė Mykolo 1936 Radviliškio r. Kairėnų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Jeniseisko Abalakovas 1956    
29203 Petrikaitė Gražina Prano 1933 Šakių r. Apirbiškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) negrįžo 1951 tremtyje
29204 Petrikas Algimantas Prano 1935 Šakių r. Apirbiškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1958    
29205 Petrikas Algirdas Ferdinando 1931 Skuodo r. Gonaičių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1959 mirė Lietuvoje
29206 Petrikas Balys Adomo 1908 Širvintų r. Lesčiūnų k.   Krasnojarsko kr.     1960 1969 Lietuvoje
29207 Petrikas Donatas Ferdinando 1934 Skuodo r. Gonaičių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1959 mirė Lietuvoje
29208 Petrikas Ferdinandas Kajetono 1896 Skuodo r. Gonaičių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1959 mirė Lietuvoje
29209 Petrikas Pranas Povilo 1891 Šakių r. Apirbiškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1958 1960 Lietuvoje
29210 Petrikas Steponas Simono 1883 Ukmergės r. Baublių k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1951 tremtyje
29211 Petrikienė Izabelė Antano 1902 Klaipėdos r. Kavaliauskų k. 1951.10.02 Krasnojarsko kr. Ačinsko Jastrebovas 1959 1962 Lietuvoje
29212 Petrikienė Kunigunda Juozo 1901 Šakių r. Apirbiškių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Askizo Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) 1958 1976 Lietuvoje
29213 Petrikienė Marcelė Antano 1902 Skuodo r. Gonaičių k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Bogotolo Novopetrovka 1959 mirė Lietuvoje
29214 Petryla Juozas Juozo 1929 Raseinių r. Polimų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
29215 Petryla Juozas Juozo 1890 Klaipėdos r. Kelvėtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1958    
29216 Petryla Juozas Silvestro 1901 Raseinių r. Polimų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka negrįžo 1954 tremtyje
29217 Petryla Leonas Stasio 1932 Šilutės r. Kerkutviečių k. 1949.03.28 Krasnojarsko kr. Askizo Ust Kyndyrla 1957    
29218 Petryla Pranas Prano 1921 Klaipėdos r. Žvaginių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Turovas 1956    
29219 Petryla Romas Jono 1937 Joniškio r. Žagarėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Urmanas      
29220 Petryla Vaclovas Juozo 1930 Klaipėdos r. Kelvėtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1958    
29221 Petrylaitė Bronė Juozo 1935 Raseinių r. Polimų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
29222 Petrylaitė Izabelė Vlado 1913 Šiaulių r. Kuršėnuose 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Abano Budiono kol. 1958 mirė Lietuvoje
29223 Petrylaitė Neverauskienė Stefa Juozo 1932 Raseinių r. Polimų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1957 1996 Lietuvoje
29224 Petrylaitė Urbonienė Zita Juozo 1929 Tauragės r. Trumpiškių k.   Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis      
29225 Petrilevičiūtė Budrikytė Budrikienė Zita Vladislovo 1937 Skuodo r. Apuolės k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Karlykas 1958    
29226 Petrilevičiūtė Budrikytė Stankūnienė Jadvyga Vladislovo 1939 Skuodo r. Apuolės k. 1949.03.26 Krasnojarsko kr. Sajano Karlykas 1958    
29227 Petrilienė Elena Adomo 1904 Joniškio r. Žagarėje 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Sovetskio Urmanas      
29228 Petrylienė Barbora Petro 1898 Klaipėdos r. Kelvėtų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr. Bogučianų Angarskis 1958    
29229 Petrylienė Genė Alekso 1912 Kelmės r. Skiručių k. 1949.03.25 Krasnojarsko kr. Kazačinskojės Porogas 1958    
29230 Petrylienė Zosė Kazimiero 1900 Raseinių r. Polimų k. 1948.05.22 Krasnojarsko kr.   Igarka 1958    
29231 Petrylienė Zuzana Kazimiero 1923 Klaipėdos r. Žvaginių k. 1949.03.27 Krasnojarsko kr. Dolgij Mosto Turovas 1956 1976 Lietuvoje

На общий список